Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 07. november 2010

Alle Helgen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«

Matt 5,13-16


Den første søndag her i november hedder Allehelgensdag. Denne allehelgensdag blev oprindeligt indført helt tilbage i den tidlige middelalder af Pave Gregor IV, der udnævnte dagen til mindedag for kirkens mange helgener og martyrer.

Det var også nu her på denne tid af året - mange århundreder senere - at den tyske reformator Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland og dermed blev reformationen indledt. Den reformation der førte til dannelse af vores luthersk-evangeliske kirke. Reformationen gav folk et nyt syn på forholdet mellem Gud og mennesker - nemlig det at alle mennesker principielt er lige tætte på Gud. Som gode lutheranere dyrker vi derfor ikke helgener og martyrer, der skulle være særligt tætte på Gud- fordi vi med Luther har lært, at gode gerninger ikke gør en mand god, men at en god mand gør gode gerninger. Det sidste er nemlig den lutherske ånd.

Det var helt præcist den sidste dag i oktober i 1518 at Martin Luther slog de 95 teser op på kirkedøren, altså de 95 kritiske bemærkninger af den katolske kirkes måde at være kirke på, der førte til reformationen. Reformationen fik den betydning, at denne Alle Helgendagen i dag markerer to ting i vores lutherske kirke - dels er det en mindedag for alle døde vi har mistet - og dels er det fejring af den dag reformationen blev indledt.

Den store danske salmedigter Jakob Knudsen har i romanbiografi beskrevet en flot scene, hvori det skildres, hvordan Martin Luther kort før sin død på en klar frostdag kører tilbage til de steder hvor han levede som dreng og som ung mand. I sin lomme har han en lille mørkeblå sten, som han en gang samlede op i den mine, hvor hans far arbejde 41 år tidligere. Luther har medbragt stenen for at lægge den tilbage til sted, hvor han har taget den, og han smider den da ind i en stendynge. Derpå ser han sig omkring og siger: Ja, her har den gamle gået. Ham skylder jeg alting. Der er ikke andet i mig end ham og så hvad der er fra himlen. Og nu står jeg her og er gammel. Der er slet ingen forskel - det kunne lige så være ham.

Når Luther formulerer sig sådan er det ikke udtryk for at ham og hans far havde et ideelt og harmonisk forhold, for deres forhold var bestemt ikke uden konflikter og spændinger. Den far der i mange år hellere havde set at Luther blev jurist og ikke teolog. Men med de ord udtrykker Luther netop en taknemmelighed for de mennesker, der har haft en afgørende betydning i vores liv. Luther har dermed været med til at præge denne dag sådan at det er blevet en mindedag, hvor vi i taknemmelighed mindes alle de døde i vores liv.

Og det er også dét vi gør her på denne alle helgens søndag - vi udtrykker en tak for dem, der var saltet og lyset i vores liv. Eller det at samles i dag kunne vi med Søren Kierkegaards ords kalde den kjærligheds gerning det er at erindre en afdød. I dag mindes vi altså familie og venner, der er gået bort og lagt i graven. Dem, der gav os og bar os - dem der gav os livslyst og livsmod. Dem, der var lyset og saltet i vore liv på godt og ondt. For selvom de er gået bort forsvinder de jo ikke ud af vores sind. Tværtimod står de døde klart i vores erindring, når bestemte ord bliver sagt eller særlig ting dukker op. Men når det sker dukker ikke alene taknemmelighed op, men også sorg og smerte kan dukke op over dem vi har mistet.

Derfor er det naturlig del af Alle Helgen at tale om en sorg eller et savn af dem vi har mistet. Jeg læste for nylig noget af en præst, der sammenlignede sorg med et glasskår. Sorg er som et glasskår. Et glasskår fortæller os noget om dét, der engang var et helt, men som der nu kun er et brudstykke tilbage af. Et glasskår er som et minde af et liv der var. Et glasskår har skarpe kanter og man kan skære sig på det. Sorgen er på en måde ligesom et glasskår, fordi det vi fik gjort eller ikke gjort i forhold til det liv der er forsvundet, kan skære os i hjertet. Men et glasskår kan også forvandle sig. Når man går en tur langs stranden kan man finde glasskår, der ikke længere er hårde eller skarpe. Havet har slebet kanterne af det. De er blevet bløde og glatte. De funkler ikke længere så stærkt, de er blevet smukt matte. Ligesom Luther havde samlet en sten op og gemt den livet igennem som minde om sin far, sådan kan man finde et glasskår på stranden, der ikke skærer længere. Man kan tage det med sig som et minde. Eller man kan få sig lavet et smykke af dem. På den måde bliver sorg - som glasskår til noget, der får en mere håndterlig form.

Der er noget livgivende ved at gå tur ved havet. Når man går en tur på stranden på en solrig dag får man masser af lys - genskinnet fra vandet giver lyset en ekstra styrke og man kan sommetider få en salt smag i munden af havluften. Lyset og saltet kommer til os og trænger ind i os. I dagens evangelium taler Jesus om at vi skal være verdens lys og salt. Det vil sige, at det lys og det salt - det livsmod og den livsglæde vi har fået givet af dem før os - skal vi give videre til dem efter os. Nu og fremadrettet. Det kan måske lyde underligt at vi skal være lys og salt for hvad betyder det egentligt, når Jesus siger, at vi skal være verdens salt og lys? Ja man kan sige, at det ligger i saltets og lysets væsen at række ud over sig selv. Saltet får først sin mening, når det salter noget, og lyset får først sin mening, når det lyser på noget. Begge dele rækker ud over sig selv. Det er i den forstand vi skal være lys og salt, for jorden, for verden, for hinanden. For det er alfa og omega i tilværelsen, at der er nogen der vil tænde lys, når vi synes alt ser sort og håbløst ud, og der er nogen, der være saltet for os, når vi synes livet er råddent eller smuldrer mellem fingrene på os.

Men hvor kommer lyset og saltet så fra? Ja det er på en måde allerede inde i os. For Jesus Kristus er allerede er i os som lyset og saltet, han kom til os i dåben og dér tog han i bolig i os med ordene om at han aldrig vil forlade os, og han sætter sig igennem i os, som den Ånd, der lyser fra os, når vi handler efter hans vilje. Det er vor himmelske Gud, der i skikkelse af Jesus Kristus kom ned til os som verdens lys, der lyste op for menneskene og tændte lyset og glæden i dem.

Derfor vil vi også i dag takke Gud for Jesus Kristus. Vi takke Gud for det liv han har skænket os og forpligtet os på at leve så godt vi kan. Og fordi det er ALLE helgens dag, vil vi i dag især takke ham for dem, han gav os at leve sammen med, de levende såvel som de døde. Og vi vil bede ham om at styrke os, så vi fortsat kan være verdens lys og salt - nu her for hinanden - og for dem, der kommer efter os.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring