Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 28. november 2010

1. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«

Matt 21,1-9


Når verdens store statsmænd og konger er på officielt besøg i andet et land er det ofte forbundet med store sikkerhedsforanstaltninger. I husker sikkert for et års tids siden. Da var den amerikanske præsident Barack Obama på besøg her i Danmark i forbindelse med klimatopmødet i København. Det var også andre store stats - og regeringsfolk på besøg i de dage. Men Barack Obamas ankomst var annonceret flere uger i forvejen. På dagen, hvor den amerikanske præsident ankom, var der foretaget store sikkerhedsforanstaltninger. Umiddelbart før præsidenten landede i Kastrup lufthavn var dansk politi og US Secret service på plads. Når verdens mest magtfulde præsident er på besøg, flyver han i et fly, der hedder Air force One, og der sendes som regel - af sikkerheds grunde - to fly, så man ikke ved hvilken et præsidenten befinder sig i. Når flyet med præsidenten endelig er landet kører en specialbygget limousine helt hen til flyet. 'The Beast', som den specielbyggede limousine hedder, vejer otte ton. Bilen har skudsikre vinduer og den er desuden udstyret med ilt-udstyr og en trykkabine, så der ikke kan trække giftstoffer ind i bilen. Fra lufthavnen ekskorteres præsidenten så af et større antal motorcykelbetjente til det sted hvor han skal hen. Den præcise rute holdes af sikkerheds grunde hemmelig indtil sidste øjeblik. Måske flyver præsidenten i helikopter det sidste stykke til sit mål. Kun ganske få ved besked.

Som I kan høre er sikkerheden er i top, alt er nøje tilrettelagt - minut for minut - intet er overladt til tilfældighederne, når store statsmænd kommer på besøg nu om dage. På den måde er det almindeligt nu om dage med store sikkerhedsforanstaltninger. For mange af de store magthavere, konger og statsoverhoveder er nemlig bange. Bange for mødet med almindelige mennesker. Og ofte hører vi ting, der viser at frygten kan være reel nok.

Forholdene var nu noget anderledes da Jesus - den salvede konge - ankom for sidste gang til Jerusalem som vi hørte i evangeliet til i dag.

'Se, din konge kommer til dig - sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl', hedder det evangeliet i dag. Jesu indtog var ikke hemmeligholdt til sidste øjeblik af sikkerhedsgrunde. Indtoget var annonceret i god tid - ja faktisk flere hundrede år i forvejen af profeten Zakarias i det Gamle testemente: Zakarias sagde: Sig det til Zions datter dvs. sig det til Jerusalem: Se din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel. Den lille sætning er vigtig her i dag på denne søndag. For ganske vist er der forudsagt nogle ting i det gamle testamente om at frelseren skal komme til Jerusalem. Men meningen i evangeliet er nu ikke at fremstille Jesus som en figur, der bare mekanisk udfører den rolle han er programmeret til at udføre. Nej det vigtige her er, at der står der: Se din konge kommer til DIG. Og dermed er meningen den at sige, at her er vi, som nu lytter til historien, ikke blot tilhører eller tilskuer til en gammel historie. Her er vi med i det, der foregår. 'Se din konge kommer til dig sagtmodig og ridende på et æsel'. Det er ikke bare fortid, en gammel historie eller et godt skuespil. Vi står selv på spil i denne historie. Det er os, der er bud efter. I dag. Det er nøglen til forståelsen af det vi hører om her.

Forinden har disciplene været henne i landsbyen for at skaffe æslet og føllet. Og Jesus holder sit indtog på dette alt andet end kongelige ridedyr. Sammenlignet med hvad vi ellers hører om af indtog og sejrsparader, hvor konger og regeringsfolk demonstrer deres magt og styrke nu om dage under store sikkerhedsforanstaltninger og med bodyguards, så er dette indtog med Jesus på et lille æsel et nærmest ynkeligt billede. Men et festligt indtog for Jesus blev det nu alligevel til. Og bange for at møde de folk, der stod tæt langs vejene, var han ikke. De mødte ham med glædesråb og hyldestråb. Folk lagde deres kapper og løv på vejene og de råbte: Velsignet være han som kommer herrens navn'. For der stod de alle og ventede den nye konge. Men der var ikke meget kongelig figur over dette fattige og magtesløse menneske Jesus fra Nazareth, som vel var den eneste i den sammenstimlede skare, der vidste besked med, at det ikke var kongelig sejr og triumf han red i møde, men derimod nederlag, kors og død. Men det fik ham ikke til at vende om. Og det betyder såmænd heller ikke, at det var helt forkert hvad jubelskaren råbte. For de råbende skarer råbte mere end hvad de selv forstod. Det mål, som Jesus på denne sidste ridetur satte sig for at gennemføre, skulle vise sin befriende triumf - til sidst!

Og hvad var det så for et endemål Jesus kom for at fuldføre? På en måde var hele jo en misforståelse - folk ved vejene forventede, at Jesus skulle være den nye kong David, der skulle overtage tronen og forandre magtforholdene i landet til jødernes fordel. Sådan gik det som bekendt ikke. Men hvad var så målet med Jesu indtog i Jerusalem? Lad mig først sige hvad hans mål ikke var. Jesus kom ikke med et nyt politisk program - tværtimod proklamerede han, at hans rige, Guds rige, ikke var af denne verden. Hans anliggende var heller ikke at komme som vismand med nogle fornuftige anvisninger på hvordan man lever et fornuftigt liv. Det var såmænd heller ikke nogle bestemte mennesker han kom til i Jerusalem, næ han drog ind til HELE byen.

Han kom for at være en broder med dem alle. Med os alle. Det var det han ville. Han kom for at være menneske med menneskene. Og sådan kommer hans også i dag og hver gang man samles i hans navn for at holde gudstjeneste, sådan han kommer i dag med sit ord til hver enkelt og siger til hver enkelt: Du er ikke ene. Jeg kommer for at være din broder, jeg kommer for at leve dit liv sammen med dig, jeg kommer for at dele livet med dig og bære dine byrder, så du ikke skal segne under dem.

Ene var han dog selv - Jesus Kristus - da han en uge senere blev korsfæstet og han tog al verdens synd og ensomhed på sine skuldre på korset, for at det skulle dø med ham, gå i graven, for igen at opstå påskemorgen som liv, fred og glæde i med ham. Guds rige kom han med til folket dengang og igen til os i dag for at vise os vejen til glæden og kærligheden i hans rige.

Og her ved 1.søndag i advent er det igen hans komme - eller rettere - hans fødsel juleaften vi ser frem til. Barnet, der fødes julenat, er manden, som giver os del i Guds evige liv med sin død og opstandelse. Vi har nu tændt det første lys i adventskransen, der hænger her under loftet. Og dette forventningens lys, der nu skinner her i kirken, siger til dig og mig: Du må ikke tabe modet - du er ikke ene. Gud vil ikke lade dig i stikken. Der er andre og flere lys forude - også på din vej.

Derfor vil vi nu byde hans ankomst og hans ord velkommen her i kirekn ved om at lidt ved at synge:

'Gør døren høj, gør porten vid
Den ærens konge kommer hid
Han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand'
.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring