Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 12. december 2010

3. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: >Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.< «

Matt 11,2-10


Der er det særlige ved et fængsel, at der både er ro og fred og som regel god tid. God tid til at overveje sit livs fortid og fremtid. Nogle gange er der næsten for meget tid og ro, for tankerne hos en indsat kan sommetider køre uroligt rundt i hovedet. For en varetægtsfængslet person kan ventetiden i fængslet føles lang - inden, der fældes dom i vedkommendes sag. Det er faktisk dét, der er situationen i evangeliet til i dag. Sådan sidder Johannes Døberen og aner ikke, hvad der skal ske med ham. Nu da hans virke som vækkelsesprædikant er afbrudt, sidder han i fængslet og hans tanker glider ind i de smertelige baner om der nu også er en mening i alt det, som han har haft travlt med at forkynde. Tvivlen nager ham. Johannes Døber sidder for så vidt ikke som forbryder i fængslet, tværtimod var han en stor autoritet, som man lyttede til. Nej Johannes Døberen sad som en slags politisk fange i fængslet, men han var stadig en stor autoritet, og kong Herodes havde endda sommetider søgt råd hos sin fange. Det er noget, der tyder på, at Herodes nød samtalerne med Johannes, for Johannes gav ham et modspil, han kunne bruge. Johannes var ikke bange for at sige kongen imod, og det satte Herodes pris på. Men en dag blev det ham alligevel for meget. Johannes havde offentligt kritiseret Kong Herodes’ privatliv. Herodes havde nemlig taget sig en ny kone - oven i købet sin svigerinde. Det forhold kritiserede Johannes og det gjorde Herodes så afsindigt rasende, at han smed Johannes i fængsel. Og nu sad Johannes altså i mørket og sad og tænkte på sin fortid og sin fremtid.

I sin fortid havde Johannes haft succes som vækkelsesprædikant. Han havde været den forløber, der skulle gå foran Jesus Kristus og bane vejen, udråbe at her kom endelig ham, som profeterne havde forudsagt skulle komme, ham der skulle sætte hårdt mod hårdt og skaffe folket dets ret. Johannes’ forkyndelse havde været skrap og truende: »Guds rige er kommet nær, og hvis I ikke omvender jer, går I fortabt!« Jesu forkyndelse derimod var mere opmuntrende: »Guds rige er kommet nær, og enhver er velkommen til at få del i herlighederne«. Og nu sad Johannes altså i fængslet og var kommet i tvivl om - om Jesus nu også var den rigtige. 'Er du den rigtige'? Er det dig vi venter på?'. 'Hvorfor svarer din tale og gerninger så ikke til den gamle profeti?' tænkte han. Hvorfor siger du aldrig noget om Guds hævn og gengæld - altså om ret og retfærdighed? Men den tone manglede helt hos Jesus.

Det er tit blevet sagt, at Johannes talte meget om dom og straf. Man kan derfor sige, at der er mere lov i Johannes’ forkyndelse og hvis vi skal se på sagen med historiske briller, så har Johannes Døberens gerning bestemt ikke været spildte kræfter. Igennem århundreder er loven igennem ham blevet forkyndt i kirken. Og når der tales om loven her, så skal det forstås som det, der forpligter det enkelte menneske.

Der er næppe nogen tvivl om, at når et samfund indtil i dag har opretholdt en kirke og sørget ganske pænt for den, så er det lige så meget for loven som for evangeliets skyld. For et samfund har til alle tider haft brug for, at der kunne stå en vis religiøs autoritet bag opdragelsen til lovlydighed og til personlig ansvarlighed. Noget, der skulle tjene samfundets lov og orden, sådan at borgerne kunne tage vare på sig selv og omgås hinanden i respekt og fordragelighed.

Og man må vitterligt sige at Johannes Døberens lovforkyndelse var meget streng. Til folkeskarerne sagde han: Den, som har to skjorter, skal dele dem med den, som ingen har. Det er en anden måde at sige på: du skal elske din næste. Og de ord, altså loven, tog Johannes alvorligt ved selv at gå forrest. Han gik beskedent klædt i kamelhår og med et læderbælte om livet. Han levede asketisk af græshopper og vildhonning. Men sådan levede Jesus jo ikke og nu ville Johannes have et svar fra Jesus. Er du den, der kommer? Man skulle tro at det spørgsmål kunne besvares enkelt med enten et ja eller nej. Men Jesus henviser til lidende mennesker, der hjælpes på forskellige måder. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Jesus svarede altså ved at henvise til sine kærlighedsgerninger. Jesus var ikke kommet for at tvinge eller true, men for at elske og hans eneste magtmiddel var og er kærligheden.

Så kan vi spørge hvad hjælper det i Johannes’ situation - ja hvad hjælper det i vores situation i dag? Der var jo kun nogle ganske få beretninger om nogle enkelte blinde, han gav synet. Så vidt vi ved ud fra skrifterne var det kun nogle få spedalske, der blev renset. Enkelte lamme og døve fik førelsen og hørelsen tilbage. Så nej Jesus skuffede sikkert de folk, der ventede den stærke mand, der kunne løse alverdens problemer. Så nej Jesus kunne ikke fjerne tvivlen helt hos Johannes. Og han kan formentlig heller ikke fjerne tvivlen helt fra dig og mig, for tvivlen vil altid være troens følgesvend.

Men sagen er vel at vi alle hver især har nogle ting i vores liv, der gør at vores liv engang imellem kan føles fastlåst - ja som et fængsel. At være i et fængsel er at være magtesløs. Det fængsel kan have forskellig karakter - det fængsel kan for eksempel hedde en sygeseng, eller det kan hedde psykiske problemer eller familie-problemer eller noget helt fjerde. Vi kan ikke finde svar på alle mulige problemer i Bibelen - men vi kan finde den vej, vi skal gå igennem vores problemer. Og vi kan finde en, der vil gå sammen med os igennem vores problemer. For når Jesus i dag siger evangeliet forkyndes for fattige - så mener han for de magtesløse. Det er det gode budskab her til alle magtesløse. At Jesus Kristus med sit liv selv gik ind i magtesløsheden for at stå last og brast med alle magtesløse, dele deres livs problemer, deres sorg og smerte, stå ved deres side og stå fast ved deres side og ikke vige fra deres side, i medgang og modgang. Som vor broder gik Jesus solidarisk med ind verdens magtesløshed. Det er egentligt Jesu svar til Johannes Døberen og til dig og mig: Du er ikke ene - jeg er med dig ved din side - på din vej - og det vil jeg altid være.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring