Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 19. december 2010

4. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?« Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« »Hvad er du da?« spurgte de ham,»er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han. Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?« Han svarede: »Jeg er >en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!< som profeten Esajas har sagt.« De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.«

Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.


Joh 1,19-28


Der er to hovedspørgsmål i evangeliet til i dag. Det første er spørgsmålet - hvem er du? Det er andet spørgsmål er: hvem er jeg? Det første spørgsmål er henvendt til Johannes Døberen. Det var en fornem delegation, der blev sendt ned fra Jerusalem ud til Johannes Døberen ude ved Jordanfloden. I Jerusalem havde man hørt om Johannes Døberen og man havde fået store tanker om ham. Delegationen kom og spurgte ham: Hvem er du? Bag ved det spørgsmål ligger et andet spørgsmål: Du skulle da vel ikke være Messias?

Delegation spurgte dermed Johannes om han var den messias, som man med længsel havde ventet på i tusind år. Messias, folkets leder, salvet til sit embede af Gud. Nu kommer de og spørger: Er det dig? 'Nej - det er ikke mig' svarer Johannes. Så spørger delegationen: Er du Elias? Umiddelbart er det et besynderligt spørgsmål eftersom den gamle profet Elias havde været død i århundreder. 'Nej heller ikke' - svarer Johannes. Delegationen er nu tydeligvis skuffet over, at Johannes hverken er Messias eller Elias - hvem er han så? Er du profeten underforstået Moses? Til israelitterne havde Moses nemlig engang sagt: 'Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig opstå for dig, en af dine egne, ham skal I adlyde (5.mosebog 18,15). Derfor ventede jøderne en ny Moses. Og derfor spørger delegationen - Er du den nye Moses? Det var som om delegationen ville gøre Johannes Døberen til noget stort og fint, men det afviser han altsammen. Johannes’ svar er jeg-er-ikke. I tror, at jeg er noget, men det er jeg ikke. Først da delegationen presser ham yderligere, giver Johannes slip på de negative svar. Helst vil han nøjes med, hvad han ikke er, men den går jo ikke, for alle mennesker er noget. Og til sidst giver Johannes dem sit svar: 'Jeg er en der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej, - som profeten Esajas har befalet'. Det er altså det højeste, som Johannes Døberen kan svinge sig op til. Han er bare en udråber, en rekvisit, der er taget i brug i anledning af Herrens komme. Et mere beskedent syn på sig selv synes man næsten ikke et menneske kan have. Og dog. Da de spørger Johannes, hvorfor han så døber mennesker i Jordanfloden, når han hverken er Messias, Elias eller Moses, så svarer han med ærefrygt ved at pege hen på Jesus Kristus. 'Jeg døber kun med vand, men midt iblandt jer kommer en, som I endnu ikke kender. Han vil døbe med Helligånden og ild'.

Overfor ham, der kommer, ser Johannes sig selv som en simpel dørvogter, der står ved døren og har til opgave at knæle ned og løsne gæsternes sandaler og vaske deres fødder. Eller rettere: han er endnu mere ydmyg: For han er ikke engang værdig til at løse Jesu Kristi skorem.

Sådan kan vi altså her undervejs sammenfatte hvad Johannes her siger: Det er noget i retning af dette: Jeg er ingenting, men ham, som kommer efter mig, er alt. Det var da dog noget af et syn på sig selv. Og det kan jo give os anledning til at se på, hvordan vi ser os selv. Hver især. Det er nemlig det andet spørgsmål jeg indledte med - hvem er jeg? Når vi bliver spurgt om hvem vi er, så ville vi sikkert starte med at nævne vores navn. Et navn er noget alle mennesker har - man kan ikke eksistere uden et navn. Uden et navn ville ingen kende os. Og bag ethvert navn er der en unik historie for ethvert menneske. Navn og identitet er vigtigt for ethvert menneske. Både i livet og i døden. Tænk bare på vigtigheden af navn og identitet på et retsmedicinsk institut. De får somme tider mennesker ind, som er fundet i vandet eller andre steder, og som ingen kender. Man er måske i stand til at fastslå om personen er en mand eller en kvinde med en bestemt hårfarve og måske er der tatovering eller andre kendetegn. Men spørgsmålet skal helst besvares. Hvem er vedkommende? Her er det ikke tilstrækkeligt at konkludere, at vedkommende ligner en man kender. Navn og identitet skal findes før man kan sige, hvem vedkommende er. Sådan er ethvert menneske noget helt unikt - ikke to mennesker er ens.

Her i adventstiden rejses spørgsmålet igen. Hvem er jeg? Adventstiden vil forberede os, vække os til eftertanke, have os til at se indad og stille spørgsmålet hvem er jeg? Hvem er jeg, som nu går den store højtid i møde. På den måde er advent ligesom fastetiden en tid, der kalder på det bodfærdige sind. Og vi kan i dag gøre bod ved at samle vore tanker til baggrundsmusikken af Paulus’s ord, der siger: 'Glæd jer altid i Herren!'. Bods-spørgsmålet vi må stille os selv er: Hvordan er det, at jeg lige nu er på vej til at fejre Jesu fødsel? Er jeg klar? Tror jeg virkelig, at forberedelsen til at fejre Jesu fødsel består i at have dobbelt så travlt nu som resten af året? Tror du og jeg virkelig det er den holdning til julen, der forbereder os bedst? Nej det er en helt anden tilgang til julen, der skal til. Nemlig den, at du og jeg spørger os selv: Er der stilhed nok og plads nok i mit hjerte til at ham, der kommer, kan tage bolig dér? Adventstiden vil have os til at sænke tempoet og søge indad og rydde op i os selv, så der kan blive plads og tid til ham, som kommer snart.

Man kan sammenligne dét, adventstiden vil os, med den kendte historie om den europæiske opdagelsesrejsende, der engang pløjede sig gennem det afrikanske landskab med en række forpustede sorte afrikanske bærere efter sig. På et tidspunkt sætter de sorte bærere sig pludselig ned og følget må stoppe. De var ikke til at drive videre. De ventede, sagde de. På hvad? Jo - 'vi venter på vore sjæle, for de kan ikke følge med!'

Det er noget i den retning fjerde søndag i advent vil os. Få os til at sætte os ned og spørge efter vore sjæle. Hvem er jeg? Er der plads lige nu i mit hjerte til ham, som julen drejer sig om? Nu hvor forberedelsestiden snart er slut og vi tæller ned til jul, så kommer ham, der døber med Helligånden og ild. Så kommer ham, der vil give mennesket del i Guds verden. Det var hvad der skete den første jul - at Gud kom ned til os. At Gud blev en del af os. Hvem er jeg spørger du? Og Han, der kommer, svarer dig: Du er mit barn og vil altid være det.

Se - det er store ord, så store at man kan leve sit liv på det. Ufatteligt, men sandt. Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring