Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Fredag 24. december 2010

Juleaften

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Luk 2,1-14


Som mange af jer sikkert har set, så var der i sidste nummer af kirkebladet en historie af den svenske forfatter Selma Lagerlöf. Her i december måned har jeg haft lejlighed til at læse endnu roman af Selma Lagerlöf - den hedder Kejseren af Portugalien. Den kan lånes på biblioteket i Søndersø. Det er en rigtig god og flot historie, der også kan sige os noget om hvad julen drejer sig om. Kejseren af Portugalien foregår i Sverige og handler om en ludfattig husmand, der hedder Jan Skrolykke. Han har et beskedent lille hus - uden jord til. Han har lige giftet sig med en lige så fattig kvinde - Katrine - og de er nu flyttet sammen. Så går det jo ikke anderledes end at Katrine bliver gravid, da der er gået en tid. Og det kommer på bag på Jan. Da barslen skal finde sted, må Jan af sted efter jordemoder og konehjælp - og derefter bliver han selv forvist ud til brændeskuret i nogle timer. Det er en kold og våd dag og Jan sidder nu i det utætte brændeskur. Medens regn og blæst når ind til ham, sidder han og regner al sin elendighed op, og jo længere tid han sidder dér, desto tydeligere står hans livs elendighed og miserable fremtidsudsigter for ham. Og nu med et lille barn på vej vil det hele blive endnu værre. Så kan Katrine ikke mere gå på arbejde og der vil blive endnu mere smalhals hjemme hos dem. Derfor sidder Jan nu og bliver ond på verden og tilværelsen og på kvinderne inde ved konens barselsseng.

Efter nogle timer bliver han hentet ind, forresten netop som han har besluttet sig for at stikke af fra det hele. Han vil gå sin vej, spædbarnet må de selv tage sig af - så skal han vise dem, at han nok er en karl for sin hat. Men nu kommer Jan alligevel ind i stuen, hvor der er gjort fint rent, kaffekedlen snurrer, og jordemoderen og konerne står stolte og afventende og Katrine ligger mat i sengen.

Nu kommer jordemoderen over til ham med barnet. En lille pige. Det lille rynkede ansigt gør intet indtryk på ham. Så lægger jordemoderen den lille pige i armene på Jan. Pludselig er det som om der går et stød igennem ham. Og i det samme får Jan en hjertebanken som aldrig før. Hjertet hamrer og banker i brystet på ham og det er jo ikke fordi han har løbet eller anstrengt sig - han er jo lige kommet ind fra brændeskuret. Medens Jan står og holder barnet undrer han sig over hvorfor hjertet pludseligt banker så heftigt i brystet på ham, og han beder jordemoderen lægge en hånd på hans bryst og mærke efter. 'Det er rigtig hjertebanken' - sagde jordemoderen. 'Er det noget du har haft før?' Næh - sagde Jan - 'sådan har jeg aldrig haft det før', forsikrede han. Har du det dårligt? spurgte hun ham - Har du ondt? Næ det havde han jo ikke. Så kunne jordemoderen ikke forstå, hvad der var galt med ham. 'Men nu skal jeg i hvert fald tage barnet' - sagde hun og rakte ud efter det. Men nu ville Jan ikke give barnet fra sig. Nej! - lad mig beholde den lille pige - sagde han. Og i det øjeblik måtte kvindfolkene have læst noget i øjnene på ham eller hørt noget i hans stemme, for jordemoderen trak på smilebåndet - og de andre kvinder smilte også nu. Har du aldrig prøvet at være så glad for nogen, at du har fået hjertebanken?- spurgte jordemoderen. Næh - sagde Jan. Men da forstod han hvad det var, der havde fået hans hjerte til at banke sådan. Ja nu forstod han bedre hvad der havde været i vejen med ham i hele hans liv. 'For den, som aldrig mærker noget til sit hjerte - hverken i sorg eller i glæde, han kan nok ikke regnes for et rigtigt menneske!'.

Hvordan denne roman videre forløber kan vi lade ligge. Men denne historie kan minde os om, hvor meget ét lille barn kan lave verden om. Og det er der sikkert nogle forældre, der kan nikke genkendende til.

Ligesom Jan i denne historie, kan vi sikkert også en gang imellem føle os som nogle forkrøblede daglejere her i tilværelsen, selvom vi måske har hus, familie og arbejde, så kan vi alligevel sommetider sætte os i brændeskuret og gruble over vores elendighed og daglige trummerum. Nogle har måske endda været nær ved at gå fra det hele, for det er ikke altid til at se, hvordan der kan komme en fremtid ud af det nuværende, som det er umagen værd at leve i. Er der mon i det hele taget et hjerte, der banker for mig? - kan vi spørge.

Ja - det er der er sagen her i dag, juleaftensdag, at Guds hjerte banker for menneskene. Derfor lod Han sin søn føde en julenat for 2000 år siden, og det barn blev lagt i alverdens favn. Og det gav et stød i alverden, så den fik hjertebanken og rygtet om dette barn nåede ud - til hele verden. Ligesom Jan i historien er verden også så uvant med at holde så meget af nogen, at den kan få hjertebanken. Og når vi hører denne historie om Jesu fødsel, så kan vi ikke forstå, at dette Jesus-barn kan ændre verdens gang. Vi har svært ved at forstå, at dette lille barn, der fejres i dag, også har en betydning for os, hvis vi ikke selv oplever det. Men ligesom at Jan i Selma Lagerlöfs historie opdager en dybere binding mellem sig selv og den lille pige, så er det også pointen med historien om Jesus, der bliver født ind i denne verden - for at synliggøre en dybere binding mellem Gud og menneskene.

Og nu er det så op til hver enkelt af os. Om vi vil blive siddende og surmule i brændeskuret og måske endda gøre alvor af det og stikke af, så jordmoderen ikke kan finde os og ikke kan lægge barnet i armene på os. Eller om vi tage imod det barn, der bliver lagt i vores arme i dag og lytte til det barns hjerteslag. At forstå denne dybere binding mellem Gud og mennesket, er måske en af de ting her i livet, som man først kan tro på, når det sker. Denne binding kan sammenlignes med, når man får lagt et barn i sine arme og man gribes af det milde og det tillidsfulde i barnets øjne - og så kan det ske, at en smule af det glider ind os selv.

Det jesusbarn vi fejrer i dag er med til at gøre os til levende mennesker med hjerte for hinanden. Det barn har gjort os til levende mennesker med tro, håb og tillid til hinanden. Ja det barn har bare ved at blive født til verden øvet os i kærlighed og fået vore hjerter til at banke.

Det første skridt vi nu kan tage for at tage barnet i favn er at synge for det:

Så lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådesbud.


Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring