Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Lørdag 01. januar 2011

Nytårsdag

Det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Lukas kap.2.v.21


I dag er vi trådt de første skridt ind i det nye år. År 2011. Nu har vi gået i de sidste par uger og ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår. Og i dag begynder så det nye år.

For nogle mennesker er denne overgang til nye år forbundet med nytårsfortsætter. Andre mennesker igen tænker: Gad vide hvor meget anderledes det hele egentlig bliver i det nye år. Og sådan er folk så forskellige.

Men noget af det særlige ved menneskelivet er vel, at mængden af dét som er afgjort i livet vokser. Som årene går, træder vores livs bane tydeligere frem, og vor skæbnes ansigtstræk bliver stadig klarere. Og det er også lige som om, at som årene går, oplever vi at tiden går hurtigere og hurtigere. Livet er som en stadig mere hastig vals gennem årstiderne - og inden man ser sig om er det nytår igen.

Ligesom sidste år på dette tidspunkt ligger sneen som en hvid dyne i landskabet uden for. Der er godt nok smeltet en del af det, men der er stadig noget tilbage. Vi kan se sporene i sneen fra året, der er gået. Nu skal vi træde første i skridt i sneen - ind i det ukendte land, det år, der nu kommer.

Ude på kirkegården ligger sneen hvid og stille på gravene og på gangene. Mange af gravstenene er dækket af et tykt lag sne. Og hvis jeg skal være lidt skælmsk, så kan vi i dag med sikkerhed sige, at der i hvert fald ikke kommer til at stå 2010 på vores gravsten. Det er - om jeg så må sige - stensikkert.

Hvis vi går ud og skraber sneen væk fra gravstenene, så kommer der navne og tal til syne. Navne, der minder os om, at alle menneskers liv har en begyndelse og ende. Hver gravsten fortæller en historie. Hvert navn og årstal henviser til en begyndelse og en afslutning. Begyndelsen for vores eget liv - kender vi - eller rettere vi har måske fået den fortalt. Og med vore liv er vi nu alle sammen i gang med at fortælle vores respektive livshistorie. I færd med det - i gang med det. Der føjes dag på dag til historien og hvor vi er henne i historien kan vi ikke vide. En skønne dag er historien om vores liv skrevet færdig og den bliver sat på hylden. Man kan sammenligne en gravsten er med ryggen på en bog - den står en titel: Et navn og to årstal. Men hverken en bogryg eller gravsten siger meget om indholdet, omdrejningspunktet eller omdrejningspunkterne hos den, der er død. Og dog. Jeg kan i dag ikke lade være at nævne nogle særlige gravstene. Der er en præst oppe i Århus, der igennem årenes løb har samlet på gravstensindskrifter. Altså indskrifter på gravstene, som tit er nogle morsomme eller tankevækkende ord om den afdøde. Og jeg kan ikke dy mig for lige at give et par eksempler på det:

På Herning kirkegård er der f.eks. rejst en gravsten over en Peter Dræby.

Nederst på stenen står der - på vestjysk: Hwa så, Peter?

På en anden kirkegård ligger en embedsmand begravet. På hans gravsten står der:

Kommunalsekretær Jens Pedersen Thiele
nyder her den evige hvile.
Forandringen fra hans kontor
er næppe stor.

Og så lige den sidste: En anden gravsten hvorpå der står:

Her hviler Søren Hansen, død fra 9 uopdragne børn.

Sådan kan man alligevel rundt på de danske kirkegårde finde gravstene med små underfundige og tankevækkende citater, der alligevel fortæller lidt af historien om den afdøde, som ligger under stenen.

Men selvom der ikke står citater men kun et navn og to årstal på de fleste gravstene, så indfælder de oplysninger sig i en større historie. For navnet og årstallet på gravstenene knytter sig til en anden persons historie. Nemlig historien om Jesus. For årstallene på gravstenene skal ses i sammenhæng med ham, der starter vor tidsregning. Dermed står der jo på enhver gravsten: 'Dette menneske levede i det og det tidsrum mellem to årstal, der er regnet ud fra Jesus'. Dermed bliver Jesus det skjulte samlingspunkt for alle mennesker - levende såvel som døde. Og for hvert nyt år vi går ind i - går vi ind i det - i Jesu navn. Og der er en dyb ro og hvile ved tanken om det, for så er vi alle en del af en større sammenhæng - en større historie.

I dag hører vi årets korteste evangelie-læsning. Kun to linjer langt er evangeliet til i dag, hvor vi hører, at en lille dreng efter jødisk skik bliver omskåret - kun 8 dage gammel og han får navnet Jesus.

Dette navn - Jesus - betyder Gud frelser. Og dette Jesus-navn er vores omdrejningspunkt i liv og død. Dette navn, Jesus, er vi båret ind i og knyttet til i vores dåb. Dette navn bærer vi selv inde i os selv, det er tegnet på os med korsets tegn i dåben, og som et ydre tegn regner vi vores fælles tid efter det navn. Nu - År 2011 efter Jesus Kristus. Det vil sige at uanset om vi oplever at tiden flyver af sted eller den slæber sig af sted, så hviler tiden i Jesus Kristus. I dette navn samles alt - tiden og evigheden. det synlige og det usynlige, det himmelske og det jordiske, Gud og mennesket. Og det er naturligvis kristendommens omdrejningspunkt, at Gud taler til os gennem dette Jesusnavn.

I denne lille dreng, Jesus, der vokser op til en voksen mand, opfyldes hele menneskeslægtens længsler igennem tiden. Det var derfor vi skulle høre læsningen om Abraham, der modtog løftet fra Gud om, at hans slægt skal velsignes. Og for os giver mennesket Jesus af Nazareth fylde til livets mening. Jesus er opfyldelsen af løftet om at der skal komme en frelser. En frelser der lever sit liv for andre - for alle. I ham velsignes alle jordens slægter, fordi han ophæver alle skel imellem mennesker. Det er det Paulus formulerer på følgende måde: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.

I Jesu navn er vi forbundet i fællesskab - med hinanden og med Gud.

Vi kan ikke leve som Jesus Kristus. For han levede fejlfrit og med sin selvopofrende kærlighed gjorde han fyldest for alle menneskers utilstrækkelighed. Men han henviser os til et forpligtende samliv med hinanden, hvor vi er hinandens skyldnere. Leve som ham kan vi altså ikke, men vi kan anerkende og tro, at han er Herre i vores liv og vedkende os hans navn i vore hjerter. Og sidst men ikke mindst kan vi tro på ham som den barmhjertige og nådige ånd, der følger os i livet og i døden.

Vores eget livs begyndelse og slutning er vi ikke herre over. Men vi kan tro på, at uanset om vores liv bliver kort eller langt, så kan vores liv rummes i Gud. Det liv, hvis historie vi fuldt ikke kender, men som begynder og slutter i Jesus navn.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring