Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 30. januar 2011

4. søndag efter Hellig 3 Konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus.

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?«

Matt. 8, 23-27.


For tolv år siden var jeg af sted på togt med Skoleskibet Danmark. Vi var firs unge mennesker - drenge og piger - i færd med at tage uddannelsen til ubefaren skibsassistent. Togt 84 blev vores tur kaldt, fordi det var togt nr. 84 siden Skoleskibet Danmark blev bygget tilbage i 1933. Det var i øvrigt 5 år efter den gigantiske fem-mastede bark - skoleskibet København - forliste med 60 mand om bord på rejse til Australien. Der er aldrig fundet spor af det skib siden. Så vores skib - skoleskibet Danmark - var på den baggrund blevet bygget på en måde, så den ganske vist ikke er specielt hurtig, men til gengæld er den sødygtig og robust i storme. Nu var det altså efterår. Og vi var på hjem til Danmark efter måneders sejlads på Atlanterhavet. Vi havde været nede og runde eksotiske havne i lande som Marroko, Spanien og Tenerife. Ud for Afrikas kyst havde den stærke sol kastet sine stråler langt ned i det blåt-glitrende vand under os. Nede i det farvand ledsagede delfinerne os i nogle dage og sprang lystigt for snuden af skibet. Nu skulle vi hjem ad - hjem til Danmark, hjem til havn, hjem til eksamen i skibsfagene - og ikke mindst hjem til det længe ventede gensyn med familie og venner. Vi var blevet forskånet for storme og orkaner på dette togt. I reglen kommer skoleskibet Danmark ud for en storm eller to på sine halvårlige togter. Men der skete noget på hjemturen, da vi i oktober måned var kommet op i Nordsøen. En dag, hvor vi sad under dæk og fik undervisning i førstehjælp af skibslægen, kom stormen pludselig. Uventet. Sejlene var sat og det er ikke hensigtsmæssigt i storm, skal jeg hilse og sige. Pludselig medens vi sad dér, knagede det i skroget og skibet krængede med ét kraftigt til styrbord side. Som en af de første sprang jeg op på dækket og konstaterede på få sekunder, at skibet krængede så voldsomt til siden, at rælingen var næsten nede og røre det skummende hav - og de frådende bølger skyllede ind og kanten. Et par kammerater var tumlet omkuld på dækket under rælingen - med fare for at blive skyllet over bord. Nu var det alvor. Få øjeblikke senere dukkede overstyrmanden op - og hans myndige stemme kommanderede alle mand op på dæk i olietøj. Vi var flere, der blev noget bange uden at vise det selvfølgeligt, hjertet slog i brystet på os - næsten i takt med stormens banken i stormasten. Ville skibet synke her over hundrede sømil fra Esbjerg? Ville masterne knække? - det lød næsten sådan. I løbet af en halv time kom der dog overblik over situationen - sejlene blev langsomt bjærget. Den største fare var ikke at skibet skulle synke - men at noget fra masten skulle brække og falde i ned hovedet på os. Vi klarede det - men vi nåede at blive bange - jeg var bange. Vi var overladt havets fråden og vi følte os pludselig meget små.

Sådan må disciplene også have følt, da de sad i båden på Genezareth sø og stormen kom. Den kom også uventet. De må have følt sig små og bange. Mange af Jesu disciple var ganske vist fiskere, så de havde sikkert både kærlighed til og frygt for havet. De må have haft en respekt og ydmyghed for naturen, havet og for Gud. Noget der er klædeligt for mennesker at have - store som små.

Det siges, at den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy havde et skilt stående på sit bord. På skiltet stod der: 'O, God, Thy sea is so great and my boat is so small'. Det betyder: 'O Gud - dit hav er så stort og min båd er så lille'.

Netop dét fik disciplene at mærke den dag. De vidste hvor lumsk Genezareth Sø kunne være og deres både dengang var ikke så avancerede som dem vi har i dag. I teksten her står der, at båden skjultes af bølgerne, så situationen var alvorlig. Vandet frådede og bølger skyllede ind over båden og fyldte disciplene med angst. De var ved at gå i panik, undergang og død truede dem. Kun ét sted var der roligt, dér hvor Jesus var, midt imellem dem i båden. Han sov. Da Jesus endelig vågner, er det første han gør, at spørge dem bebrejdende - 'Hvorfor er I bange, I lidettroende?' Derpå rejser Jesus sig op i båden - truer ad stormen - og øjeblikket efter lægger stormen sig.

Se - når vi hører denne for vor fornuft uantagelige historie om en mand, der alene med sit ord kan få en storm til at lægge sig, så lyder det som en historie, hvor vi skal tage stilling til, om vi kan tro på en mirakelmager i fjern fortid, der gjorde utrolige ting på en sø. Men det er en gold vej at tro man kan beregne sig frem til et grundlag, hvorpå historien her som begivenhed enten kan sandsynliggøres eller forkastes som en opdigtet historie. Det finder vi aldrig ud af. Derfor må vi sige til os selv, der må være noget mere i denne beretning - end bare beretningen om en mirakelmager. Derfor må vi læse lidt videre til de ord, som beretningen slutter med - hvem er dog han - ham hovedpersonen i denne historie? Ja - hvad er det i grunden, denne fortælling vil sige os? Den vil først og fremmest fortælle os, at Jesus ikke er hvem som helst. Hans magt er ganske særlig. En magt, der ikke kan efterlignes og ikke efterfølges. Den er Hans alene, fordi Han ikke bare er sandt menneske, men også sand Gud.

Men er essensen af denne beretning så, at når blot vi holder os til Jesus og sørger for, at der er plads til ham på vores skude i livets sejlads, så er vi forsikrede mod livets ulykker? Så skal vi nok komme sikkert i havn? Så enkelt er det ikke. Evangeliet handler ikke om falsk tryghed. Evangeliet siger ikke, at hvis blot du klamrer dig til Jesus, så stiller han nok alle storme af. Tværtimod siger evangeliet: På trods af alle stormene i dit liv, må du tro, at dit liv er i Guds hånd. Den Gud, som satte sit korstegn på dig, da du blev døbt som spæd, har skænket og betroet dig dit liv og lovede dig sit følgeskab. Først satte Han i dig i ansvar for dit liv. Så brug det og lev det. Og siden lovede Han dig evigt følgeskab på din rejse. Men det er ikke sådan, at når bare du er døbt til at tilhøre den korsfæstede herre Jesus Kristus, så slipper du for uvejret. Sådan er det ikke. Og på den måde er dåben ikke en vaccination mod livets og alt det smerteliges væsen. Men dåben søsætter dig til livets sejlads på dets skumtoppe og bølgedale, og alt det andet, der venter derude forude. Derfor er det centrale i den fortællingen ordet om, er at du aldrig er ladt alene. Aldrig er du overladt til at sejle i din egen sø. Som hos disciplene i båden er Vorherre også trofast med sit ord hos dig i din båd på din rejse - hele vejen til dit mål. Tak og lov for det.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring