Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 06. februar 2011

5. søndag efter Hellig 3 Konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus.

Lignelsen om ukrudtet i hveden.

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: Det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så: Vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem: Nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke hveden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml hveden i min lade.«


Matt. 13,24-30.


Det er ikke så tit vi hører disse ord fra Matthæus evangeliet kapitel 13, 24-30. Det er nemlig ikke så tit vi har en 5.søndag efter helligtrekonger som i dag. Men det har vi altså i år, fordi påske falder sent i år. Hvis man kigger bagerst i salmebogen under 5. søndag efter hellig3konger, så er der kun én tekstrække til i dag, men prædikanterne kan vælge imellem to evangelie-tekster til i dag, og jeg har altså valgt den første - lignelsen om ukrudtet i hveden.

Denne lignelse om ukrudtet i hveden lægger op til en overvejelse af flere forskellige ting - spørgsmål som: hvor kommer det onde fra? Er mennesket i sin natur godt eller ondt - og kan det onde renses ud fra vores liv? Det er nogle af de spørgsmål evangeliet til i dag rejser, som jeg vil komme ind i denne prædiken.

Jesus fortæller denne lignelsen om ukrudtet i hveden med tydelig adresse til farisæerne og måske også til nogle af hans egne disciple. Mange af dem havde nemlig travlt med at rense ud og skille de onde fra de gode. De kunne ikke forstå, at Jesus lod alle slags mennesker komme til sig. De syntes, at han skulle være mere kritisk i sit valg af omgangskreds, når han gik og forkyndte Guds rige.

Men lad os så se på indholdet af denne lignelse som Jesus fortæller til os. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Allerede dér hører vi, at der er højt til himlen i denne lignelse. Manden sår altså den gode sæd i jorden - underforstået den gode sæd kommer fra Gud. Men i nattens mulm og mørke støder noget andet til. En fjende sår noget ukrudt i hveden. Bemærk her at det onde, ukrudtet, kommer altså ikke fra Gud men fra en fjende - i følge lignelsen. Ukrudtet i hveden bliver ikke opdaget i første omgang, men da kornet skyder op og sætter kerne, kommer ukrudtet også frem. Husmandens folk kommer og spørger; såede du ikke den gode sæd? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarer dem, at ukrudtet stammer fra noget en fjende har gjort. På spørgsmålet om - om de skal luge ukrudtet væk, svarer husbonden nej, for hvis de gør det, vil hveden også blive ødelagt. Så ukrudtet og hveden må altså vokse side om side. Først på høstdagen skal ukrudtet og hveden skilles fra hinanden.

Hvis vi overfører denne lignelse på menneskelivet, så er denr et billede på, at der både er godt og ondt i ethvert menneske. Og det onde kan vi så igen dele op i dét vi kan gøre noget ved og dét vi ikke kan gøre noget ved.

Jeg vil gerne fortælle en historie om mand, der har prøvet noget ondt i sit liv, og som det lykkedes ham at gøre noget ved.

Med udgangspunkt i søndagens prædikentekst om hveden og ukrudtet var der nemlig i Kristeligt Dagblad i går lørdag et interview med landmand. Manden, der tidligere havde været narkoman i en årrække, kunne nikke genkendende til den kamp det kan være at få bugt med det ukrudt, som truer med at kvæle alt det sunde i et menneske. Han husker hvordan mange års forsøg på at komme ud af narkomisbruget ofte mislykkedes og ofte endte med tilbagefald til misbruget. Det var et helvede, hvor han enkelte gange ønskede sig mere død end levende. Når han fik tilbagefald, sad de gamle venner i misbrugsmiljøet hver gang med stofferne og ventede på ham. Men takket være et kristent behandlingscenter i Randers lykkes det ham på et tidspunkt at komme ud af narkomisbruget og lige så langsomt brød han med det gamle liv og begyndte et nyt liv. Og i dag har manden fast arbejde som landbrugshjælper i Sønderjylland og lever et almindeligt liv med kone og børn. Han fortæller i interviewet, at ukrudtet i hans liv har været de dårlige frø, som han i sin ungdom fik ind i sit liv i form af de venner og det miljø, der førte ham til narkomisbruget. Efter at have brudt med det, er ukrudtet nu de negative tanker, der kan få ham til at genoptage sin narkomani. Men nu betragter han sit liv i Guds lys. Han ser sit liv som et såbed, der skal holdes fri for det ukrudt, som hele tiden vokser sig truende op over de sunde afgrøder.

På det kristne behandlingscenter fandt denne mand altså troen på Gud - og dermed fandt han også Guds tro på ham. Det vil sige at, i troen opdagede manden, at Gud har en forventning om, at vi skal holde ukrudtet nede i vores liv.

Og denne virkelige beretning fortæller os flere ting. Den fortæller at der findes nogle livsødelæggende kræfter i og omkring os. Beretningen her viser os, at vi kan tage magten over nogle af disse kræfter.

Men beretningen viser også, at vores kræfter er skrøbelige - de kræfter, der skal tjene det gode, kan slå over til at tjene det onde og modsat.

Både den gode hvede og ukrudtet kan ses som et billede på tvetydigheden i vores vilje og tanker. Både viljen og tankerne kan være skrøbelige og kan skifte fra at være hvede til at være ukrudt og tilbage igen.

Den danske digter Ester Boch har skrevet et digt om denne tvetydighed:

'Min neurotiske ven - kom til mig og ville snakke',
Jeg var kort og kold, sidst da var jeg varm og havde tid
Min berusede bror kom til mig og ville låne
Jeg var kort og kold - sidst da var jeg varm og havde tid.
Min fortravlede mand kom til mig og ville elske
Jeg var kort og kold - sidst da var jeg varm og havde tid.
Ved siden af hinanden
vokser rajgræs og hvede
Ja ved siden af hinanden
Lige til høstens varme tid.


Som jeg hører det, skriver Ester Boch her om menneskets vekslen mellem at gøre gode og ikke at gøre det gode - en vekslen mellem hvede og ukrudt, som afslører en tvetydighed i menneskets vilje og tanke. Og dermed kommer det til at lyde som om mennesket er lige så ondt som det er godt? Er det tilfældet? Der er jo vitterligt mennesker, der vil hævde, at mennesket er mere ondt end godt. Nu afhænger det også af hvad man mener med ’ond’ -uanset om der menes selvoptagethed eller ligefrem ondskabsfuldhed, så er jegikke enig. Jeg vil snarere tro det forholder sig modsat. Mennesket er fortrinsvist godt. Det har den gode vilje. Det meste af det vi gør for hinanden, er godt. De allerfleste mennesker bestræber sig på at gøre det, som er rigtigt. Det sker jo hyppigt, at tabte punge afleveres, at børn, der bliver væk i mængden, får hjælp til at finde mor og far, og at den ældre mand, der livløst er faldet om, får hjælp osv. osv.

Hvis ikke erfaringen var, at det gode havde forrang i tilværelsen, så ville vi knække som mennesker af det ondes meningsløshed - tror jeg.

Men selvom det gode har forrang i tilværelsen, så kan denne lignelse om hveden og ukrudtet alligevel godt være tung at høre, fordi den minder os om at vi også selv har nogle skyggesider i os. Lignelse kan måske også være tung at høre, fordi den minder os om de negative kræfter i vores liv, som vi enten må forsone os med eller tage et opgør med.

Når man hører sådan en tekst som denne her, så kan det sommertider være en god idé at se på den - i sammenhæng med kirkeåret. I dag er det som sagt 5. søndag efter hellig3konger. Det er epifanitid, den tid efter Jesu fødsel, hvor vi ser inkarnationens virkelighed, dvs. hvor vi ser Guds herlighed i skikkelse af Jesus Kristus.

Og Jesus Kristus siger med evangeliet til os: ’Fortvivl ikke’! Sådan siger han, der med sit eget liv netop viste, at den gode hvede sejrer over ukrudtet til sidst.

Ganske vist er vi nødt til at leve i en verden, hvor der også er ondt - også i os selv. Men det betyder ikke, at alt godt i verden vil blive kvalt. Det så vi jo i historien om ex-narkomanen, hvor det gode og sunde sejrede over det onde i hans liv. Og sammen med den ex-narkoman, der fandt troen på Kristus, kan vi med ham tro på, at alle ting i vores liv vurderes i skæret af Guds nådige lys. Han har set ukrudtet i vores liv. Han ved, at det er der. Og han er ikke ligeglad med det. Vi må lægge det i hans hånd, for han er dommeren over levende og døde - det tilkommer ikke os at dømme i hinandens liv. Hvad der har været af ondt i vores liv, og som vi ikke kunne skille fra det gode - det må vi lade nådens Gud om.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring