Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 13. marts 2011

1. søndag i fasten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: >Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.< « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: >Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.< « Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: >Du må ikke udæske Herren din Gud.'« Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.' Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.< « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.

Matt 4,1-11


Har du nogen sinde været på æblerov? Jeg ved ikke om nogen af jer har prøvet det, men man kan man vel sige, at æblerov hører til de mere harmløse forsyndelser, man kan gøre sig skyld i, og vi er givetvis nogle stykker, som ikke helt har respekteret ejendomsretten i så henseende.

Den gamle biskop og kirkefader Augustin, der levede i de 4. århundrede efter Kr.f., fortæller i sine erindringer om en episode, hvor han som dreng drog på - ikke æble - men pærerov sammen med nogle kammerater. I sine erindringer mange år senere gør han sig nogle tanker om hvorfor han og de andre lod sig friste af naboens pæretræer. Det var nemlig ikke fordi han led nogen nød i sit eget hjem. Og det var heller ikke, fordi frugttræerne var så meget bedre ovre hos naboen. Det var simpelthen fordi, der var tale om en fristelse, som den lille Augustin ikke kunne modstå. Og senere spekulerede Augustin meget over det onde i menneskelivet og fristelse af det onde. Og han nåede til den konklusion, at det onde er en realitet og har været det siden Adam og Eva blev drevet ud af paradisets have. Og episoden med pærerovet ser Augustin som en bekræftelse af at Biblens menneskebillede er sandt på den måde, at mennesket altid befinder sig i en kamp mellem det gode og det onde.

Nu kan vi jo i dag diskutere om talen om satan eller djævlen giver mening for os i dag. Findes satan som den onde magt i det hele taget? Eller skal man snarere tale om det onde? Måske kan nogen af jer huske nogle af de gamle bibler med illustrationer af Gustav Doré (jeg har taget en kopi med i dag), hvor man kan se nogle svulstige og bogstavelige tegninger af satan, hvor satan er skildret som en menneskelig figur med horn i panden og store vinger. Og det er jo en meget bogstavelig skildring af den onde - og jeg havde nær sagt - gid det var så let - for sådan en skikkelse er jo let at kende, når man ser den. Men den ondes snedighed består vel i, at han er svær at kende? I den gammelt testamentelige læsning fra 1. mosebog optræder djævlen i skikkelse af slangen, der som det snedigste af alle dyr, forleder mennesket til at overtræde Guds bud.

I vores sprog taler vi sommetider om djævlen indirekte. Man kan f.eks. være en spilledjævel, hvis man ikke kan styre sit forbrug af penge på spil. Eller man kan være en fartdjævel, der kører hensynsløst i trafikken eller man kan være alkohol-djævel, hvis man ikke kan styre sit alkoholforbrug. I alle tilfælde er det en stærk magt, der kan tage magten fra mennesket. Sådan man kan sige, at der foregår en kamp mellem det gode og det onde i menneskelivet - også selvom vi måske bruger andre ord for det.

I dagens tekst hører vi om djævlen, der frister Jesus, men Jesus viser som den stærkeste, der siger nej til djævlens fristelser og fastholder sit nej. Guds magt - kærlighedens magt- som vi møder den i mennesket Jesus, siger altså nej til fristelserne og trænger det onde tilbage.

Fristeren siger til Jesus: hvis du er Guds søn, så lav disse sten om til brød, så kan du sikre dig selv. Den fristelse kender vi sikkert alle - fristelsen til at ville forsøge at sikre sig selv. Men i den menneskelige tilværelse med dens storhed og tragik kan mennesket ikke sikre sin eksistens hvad f.eks. de seneste dages begivenheder i Japan med jordskælv og tsunami understreger i al sin gru. Den menneskelige eksistens på jorderig vil altid være på skrøbelighedens vilkår.

Talen om at lave sten om til brød kan også tolkes sådan at vi ikke skal forledes til at tro, at mennesket bare er et dyr, der lever i sine drifters og instinkters vold. For mennesket lever ikke af brød alene. Tværtimod er mennesket udstyret med en vilje til at vælge og vi har en samvittighed. Det har et dyr ikke. Vi har en samvittighed til at vælge mellem godt og ondt, så vi har et valg og vi må vælge hver dag.

Igen frister djævlen Jesus og siger: Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra, så vil engle komme og redde dig. Med andre ord: Frist Gud, se om han vil dig det godt.

Omsat til vores liv kunne denne fristelse handle om, at få os til at tro på, at det kun er når det går godt i livet, er Gud med os, hvorimod når det går skidt, når vi mister et menneske vi holder eller når vi bliver syge, så er Gud IKKE med os.

Men det er ikke rigtigt, siger Jesus, sådan må og kan vi ikke prøve Gud, han er med os, også når det går skidt, og selv hvis vi ryger ud over en afgrund.

Til sidst tilbyder fristeren Jesus, at han kan få magten over alverdens riger og deres herligheder. Men Jesus står imod fristelsen. Jesus vil ikke gøre knæfald for den onde. Jesus sagde nej. Og det er det kunstneren illustrerer med Jesus, der vender ansigtet bort fra fristeren.

Men når det onde er en realitet i menneskelivet - hvad skal vi så stille op?

Ja som kristne må vi læne os op af, at vi er døbte i Faderens, og Sønnens og Helligåndens navn - og det betyder, at Gud holder fast i os, også når vi bevæger os væk fra ham. Og samtidig må vi bevare modet til at handle og vælge - selv om der er en risiko for at handle og vælge forkert. Ja aldrig at miste modet. I troen på at Gud forventer noget af os ligger en tillid til, at mennesket har en fornuft og samvittighed, som vi må forvalte efter bedste evne.

Og nu her efter fastelavn er vi jo kommet til fastetiden. Og fastetiden er som bodstid måske i virkeligheden tiden til at erkende, at det ondes magt findes alle steder - både i os og uden for os som en mulighed. Uden den erkendelse kan vi dårligt gøre noget som helst.

Samtidig er fastetiden en tid til at bede Gud med fadervors ord: led os ikke i fristelse, men fri fra det onde. Vi må bede om, at Gud må være ved vores side, når det er svært, når vi kommer i tvivl og når det går galt!

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring