Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 17. april 2011

Palmesøndag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«

Matt 21,1-9


Påsken nærmer sig. I dag er det palmesøndag. Og vi hører om Jesus, der rider ind i Jerusalem på sin sidste rejse. Jerusalem er en usædvanlig by. Byen Jerusalem er med sin historie noget særligt for både kristne, jøder og muslimer.

Der findes en gamle historie om Jerusalem. Da Gud fordelte skønheden ud over jorden, gav han 9/10 til Jerusalem og resten - 1/10 fordelte han ud over verdens øvrige byer. Men da Gud så skulle fordele lidelsen på jorden, fik Jerusalem 9/10, mens resten gik til den øvrige verdens byer.

Og denne lille historie passer meget godt på Jerusalem. For sjældent har man hørt om en by, der så tit er blevet erobret og ødelagt og indbyggerne mishandlet, slagtet eller deporteret - så mange gange, at ingen rigtig kender tallet. I tidens løb har utallige hærfører holdt deres sejrige indtog i Jerusalem, højt til hest har de siddet med horder af soldater efter sig. Og de har råbt: 'Jerusalem - se din konge kommer til dig'. Og byens indbyggere måtte endnu en gang flygte over hals og hoved eller også knælede de i støvet med bange anelser om hvad der nu ventede dem.

Kun én eneste gang har en konge holdt sit indtog i Jerusalem - uden våben og bodyguards - ja ganske værgeløs - og det et indtog på et fredsommeligt æsel. Nemlig den palmesøndag, da Jesus red i byen.

Og at det foregik på den måde med æsel og ikke med hest, var for at opfylde en gammel profeti fra det gamle testamente. Der er en gammel profeti, der lovede jøderne, at en dag skulle han komme, Messias. Jøderne havde ventet ham i århundreder. I nødens stund ville han komme og sætte tingene på plads og skaffe de undertrykte deres ret. Ordene fra Det gamle testamente lyder sådan:

Bryd ud i jubel, Zions datter (dvs. Jerusalem).

Råb af fryd, se din konge kommer til dig,

Sagtmodig, ridende på et æsel.

Så I kan godt høre, at Jesu indtog var anderledes end de mange hærfører, der kom til byen. Jesus kom ikke på krigens fyrige hest, men på fredens skikkelige æsel. Ikke med våben i hånd, men med tomme hænder. Der var ingen soldater i geledder efter ham- men derimod var han omgivet af en jublende folkeskarer ved sin side.

Og bemærk så lige, der stod om ham: sagtmodig ridende på et æsel.

Sagtmodig er et smukt gammelt ord. Sagtmodig betyder ikke bare beskeden, det betyder snarere en, der ikke gør gengæld. En der ikke slår igen, når han bliver slået. Sådan ser sagtmodigheden ud.

Og palmesøndag bestod Jesu sagtmodighed i, at han villigt lod sig af hylde af halvhjertede mennesker. For de mennesker, der dén dag bredte deres personlige beklædningsstykker ud, hvor han kom frem, og skar palmegrene af træer og råbte Hosianna, Davids søn, var halvhjertede. Ja - de selvsamme mennesker var halvhjertede, for 5 dage senere råbte de: korsfæst ham, korsfæst ham.

Den palmesøndag, da Jesus red ind i Jerusalem, vidste han, hvad der ville ske: at deres hyldest og glædesråb ville slå om i vrede og foragt. Men det stansede ham ikke. Jesus tog imod folkets hyldest, så halvhjertet som den var. Og derfor tog Jesus æslet og ikke hesten som ridedyr på den sidste rejse ind i Jerusalem. For med æslet er man mere i øjnehøjde med mennesker og tager imod folk som de er og ikke højt til hest, hvor man tvinger folk til underkastelse. Og det hører til Jesu Kristi sagtmodighed, at han altid villigt har ladet sig hylde af halvhjertede mennesker.

Og hvordan historien ender ved du sikkert godt. Som bekendt blev Jesus korsfæstet nogle dage senere. Og lige siden Jesu korsfæstelse har man i Jerusalem hvert år markeret det med en stor fredagsprocession i byen. Et slags skuespil. Den finder sted hver fredag i påsken - år efter år. Forrest i processionen går en mand med et stort kors på skulderen og han går igennem byens gader - den rute, Via Dolorosa, som Jesus iflg. traditionen gik langfredag, bærende på sit kors. Efter den forreste mand går der så hvert år en procession af kristne, og efter dem følger som regel en skare af turister, der mere eller mindre helhjertet følger med i det. Og på denne rute gennem byen standser processionen bestemte steder, hvor der bedes en bøn, som deltagerne og turisterne istemmer. Og det kan man alt sammen opleve, hvis man tager til Jerusalem i påsken.

Der var en gang en norsk biskop, der for nogle år siden var i Jerusalem sammen med sin kone. De oplevede denne procession gå igennem byen. Men de havde ikke lyst til at deltage i processionen. De syntes, at det virkede noget halvhjertet og kunstigt. Det betroede biskoppen så til en lokal præst, hvortil den lokale præst svarede: 'Jeg har tidligere følt det på samme måde - lige indtil det gik op for mig, dette her er ægte, netop på grund af dets uægthed'.

Og det er egentligt godt sagt, for godt nok er trosskabet i procession mod Jesus måske ikke så stærk - men Jesu trosskab mod det halvhjertede menneske var og er intakt. Så når nogle af de mennesker i procession følger halvhjertet med, så svarer det til den halvhjertede hyldest Jesus modtog af folket palmesøndag. Og det er midt i alt det, at vi alligevel kan fornemme noget stort - nemlig et nådens under.

Nemlig det nådens under, at Jesus Kristus tager imod mennesker, så uværdige som de er, og giver dem sit hjertes kærlighed.

Og det gælder også dig og mig, som nu hører dette. Os, der godt ved hvor halvhjertede og vægelsindede vi kan være. Os, der det ene øjeblik kan tale om troen på Jesus, og det næste øjeblik glemmer vi ham igen. Os, der kan være i tvivl om - om vi strengt taget er værdige til at kaldes kristne, når vores sind kan være vægelsindet og halvhjertet. Til os siger evangeliet: Du skal vide, at Jesus Kristus red ind i Jerusalem som den sagtmodige konge, der tog imod alle de mennesker, der kom til ham og tog imod dem som de var. Og det gør han stadig, når vi holder gudstjeneste og dåb som i dag, så kommer han alligevel til de svigefulde og de halvhjertede med sit barmhjertige ord til os- det kan vi kalde et nådens under.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring