Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Fredag 20. maj 2011

Bededag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: »Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!«

Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: »Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.«


Matt 3,1-10


Måske kan nogen af jer huske dem. Der stod 'opråb' på dem. De flyvesedler, som tyskerne smed ned over Danmark fra deres krigsfly den 9. april for 71 år siden.

Disse flyvesedler med opråbet - skulle bane vejen for det tredje riges ankomst til Danmark. På flyvesedlerne stod der opråb eller rettere på kluntet dansk stod der 'oprop'. Opråbet beordrede danskerne til at forholde sig i ro. Hvis man ikke gjorde det, så ville alle magtmidler blive taget i brug. Og i de aprildage i 1940 rullede stærke tyske militærmaskiner ind over grænsen, de kom sejlende og de kom flyvende, så alle danskere kunne se, at der var magt bag ordene. Hitlers tredje rige var meget stærkt, og nu kom det nært.

Og så var der Johannes Døberen, ham vi hører om i dag, han råbte ikke 'oprop' men derimod 'omvend jer'. Det skete i Judæas ørken for 2000 år siden. Johannes Døberen var en mager skikkelse og han var iført sin kamelhårsklæder - og hans råb skulle bane vejen for Himmerigets ankomst til mennesker på jord. Johannes Døberen havde ikke magtmidler som sådan - han havde ingen hær bag sig. Alligevel havde han gennemslagskraft og hans tale fangede mange tilhørere: Omvend jer, for himmeriget er kommet nært!

Der er forskel på det 'oprob', der lød for 71 år siden og Johannesråbet om omvendelse for 2000 år siden.
Det tyske opråb var et forsøg på at tvinge nogen til underkastelse hvorimod Johannesråbet er Guds opfordring til omvendelse. Det første råb er det værste råb, der findes og det sidste råb om omvendelse er på en måde det bedste, Gud kan give et menneske (det vil jeg vende tilbage til).

Tyskerne forsøgte igennem 5 år at tage selvbestemmelsen og friheden fra os - de forsøgte med vold og magt at få os til at underkaste os dem. Det lykkedes dem i de 5 år krigen varede. Men da besættelsen sluttede i maj i 1945 satte man flere steder i Danmark mindesmærker op. Dels for at markere befrielsen og dels for at ære frihedskæmperne. I Særslev - er der en inskription for befrielsen oppe på kirkemuren, hvorpå der står:

At vold og vælde har uvis frist
At frihed sejrer trods magt og list
Det virker stedse den sandheds Gud
som frelst os førte af faren ud
Vold og vælde sank i grus
Herre i eget hus
Blev vort folk en dag i vår
Efter 5 års trællekamp.
9.april 1940- 5.maj 1945


I dag er det 66 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse, og nogle mennesker gav deres liv for den befrielse. Hitlers tredje rige blev ikke gennemført.

Men det himmerige, som Johannes Døberen henviste til - det blev på en måde gennemført. For Jesus lod os se begyndelsen af det.

Men at få del i himmeriget kræves en form for omvendelse. Johannes Døberen talte meget om omvendelse og det er ikke sikkert, at det er ord vi bryder os om. For hvad betyder det egentlig denne tale om omvendelse? Ja omvendelse hænger sammen med at give afkald på noget. I omvendelsen bliver vi bedt om at vende os om. Og når vi vender os om, så giver afkald på at kigge i den retning, som vi plejer at kigge i. Og det skal der åbenbart til som en forberedelse til at modtage det Himmerige, der nærmer sig.

I husker sikkert godt ordene fra barnedåben, hvor Jesus siger: den, der ikke modtager Gudsrige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og hvad kendetegner det lille barn? Ja, det gør barnets totale åbenhed, tillid og overgivelse. Det lille barn har stor tillid til sine forældre. Og hvis vi, unge som gamle, skal blive som et lille barn, så skal vi give afkald på vores lukkethed og mistillid. Så skal vi turde at overgive os igen. Vi må stå ved, at også vi er afhængige af nogen, og vi må stole på, at vi kan vente os alt godt fra Gud.

Når Johannes Døberen taler om omvendelse, så er det altså for at få os til, at vende os væk fra den forestilling, at vi kan klare os selv uden Gud. Vi skal vende os om og se efter den Gud, der har skabt os. Og når vi gør det, så ser vi Jesus, tømrersønnen fra Nazareth og Guds søn. Den Jesus, der kommer med Himmeriget til os.

Det var ham, som Johannes råbte op om. Jesus - ham der trøster de sørgende og mætter de sultne.

Så omvendelse er et ord vi skal huske. For når vi glemmer omvendelsen, så er det, det kan gå galt for os. Lige fra de små øjeblikke, hvor vi er vrantne og vrisne over for andre, til de helt store katastrofer, hvor vi slår hinanden ihjel. Den glemsel er menneskets grundskade. Og den må vi bede om tilgivelse for. Ikke kun i dag, men hver dag. Men når vi til gengæld så vender os om og beder om tilgivelse for vores glemsel og mistillid, så modtager vi en kærlighed så stor, at den flyder igennem os og ud til andre og bringer liv. Det liv er omvendelsens frugter - de omvendelsens frugter som Johannes Døberen taler om i teksten. Og de frugter ønsker Gud. Derfor giver han dem selv til os. Og de består i alt lige fra hverdagens smil og godhed mod hinanden og til de store handlinger for fred og retfærdighed i verden.

Men den grundskade i mennesket, vores vilje til at gøre ondt, det kan vi ikke selv befri os fra.

Den befrielse kan kun Gud give os. Han giver os den i dåben. Og det var den dåb med vand og Helligånd, som Johannes Døberen banede vejen for, da han råbte, vi skulle omvende os, fordi Himmeriget er kommet nær. Og dette befriende råb er noget helt andet det 'oprop', der lød for 71 år siden, og som tvang mennesket til underkastelse. Råbet om omvendelsen fra Johannes døberen er det bedste fra Gud til os, og det lød ikke bare dengang i ørkenen - det lyder også her i dag i Særslev, det lyder faktisk til en enhver gudstjeneste. Og omvendelsen gælder for os hver dag i vores liv.

Glædelig omvendelse.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring