Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag 02. juni 2011

Kristi himmelfartsdag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas.

Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«

Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen.


Lukas 24, 46-53.


I dag er det Kristi Himmelfartsdag og vi har hørt historien om hvordan Jesus blev skilt fra disciplene og han blev taget op i himlen. Kristus fór til himmels. Nu kunne det måske være lidt interessant og se om der er andre bibelske beretninger, der minder om beretningen om Kristi himmelfart. Findes der nogle historier i Biblen, der minder om beretningen om Kristi himmelfart? Svaret er ja. Der er faktisk en historie i Det gamle Testamente. Den historie jeg tænker på er beretningen om profeten Elias' himmelfart i Anden Kongebog i Biblen. Der er måske nogen, der husker at have hørt den beretning, for Elias er i bibelsk sammenhæng ikke nogen helt ukendt person.

Profeten Elias var en farverig skikkelse, der med stor ivrig bekæmpede de mange afguder, først og fremmest den såkaldte Baal-kult, der blev dyrket på hans tid. Samtidig kæmpede han for troen på Jahve, jødernes Gud, med lige så stor ivrighed. I anden kongebog kap. 2 kan I læse beretningen om Elias' himmelfart. I det kapitel fortælles der om hvordan Elias mod slutningen af sit liv fik en discipel, en nær ven, ved navn Elisa. Elisa fulgte Elias alle vegne. De to mænd var uadskillelige. Men da tiden kom, da Elias skulle dø, ønskede han ikke, at Elisa skulle være hos ham. Elias vil helst bare være alene. Men Elisa blev ved med at følge ham. Og da de to mænd på en vandring kom til Jordanfloden skete der noget sært. Elias tog nemlig sin kappe af og rullede den sammen og slog på vandet med den, og så skete der det, at vandet delte sig, så de to mænd kunne gå tørskoet over floden. Over på den anden side spurgte Elias så ham om der var noget han kunne gøre for ham, når han nu snart skulle dø. Hertil svarede Elisa: 'Jeg vil gerne have to dele af din ånd'. 'Det er et stort ønske', sagde Elias. 'Men hvis du ser mig blive taget bort fra dig, skal du få det, ellers ikke'. Og så skete det. Ifølge beretningen kom der på himlen en ildvogn med ildheste for. Den ildvogn tog Elias med op til himlen. Kun hans kappe blev tilbage på jorden - hos Elisa. Den forfærdede Elisa samlede kappen op. Og da han kom tilbage til Jordanfloden slog han med kappen på vandet, ligesom Elias havde gjort det. Og vandet delte sig igen og han gik tørskoet over igen.

Og dermed havde Elias opfyldt sit løfte. En del af hans ånd og kraft var gået over til Elisa. Det var altså beretningen om Elias' himmelfart. Og den historie handler ikke bare om at Elias bliver taget bort på en mystisk måde, men endnu mere vigtigt; at hans ånd og kraft bliver tilbage og er usvækket virksom i hans fravær.

De fleste af os, inklusiv jeg selv, vil kalde den historie for en legende eller et sagn, men det ændrer ikke ved historiens mening. Det er jo legende-træk, når der f.eks. tales om kapper, der på underfuld vis kan få vand til at dele sig og himmelske ildvogne er jo ikke ligefrem noget almindelig syn i vores verden. Når vi kigger på himlen så er det oftest striberne efter jetflyene vi kan se i dagtimerne og om natten kan vi sommetider se blinkende satellitter, der er sat i kredsløb om kloden i stor fart.

I dag har vi en stor viden om universet med dets millioner af galakser, hvor jorden kun er en lille brik. Og dermed er vores verdensbillede meget forskelligt fra de menneskers verdensbillede, som har skrevet Biblen. Indtil for godt 200-300 år siden har man haft et verdensbillede, der måske kunne understøtte en meget bogstavelig tolkning af både den ene og den anden himmelfartsberetning. Men det tjener intet formål at forsøge, at benægte den viden vi i dag har om universet - i et forsvar for kristendommen. For kristendommen kræver ikke noget bestemt verdensbillede - faktisk har kristendommen overlevet 4 verdensbilleder eller verdensopfattelser fra antikken op til nutiden. Og dertil er at sige, at kristendommen heller ikke er noget meningstyranni. Kristendommen vil derimod sætte mennesket fri til at være menneske - også i en verden i dag, der på mange måder er så anderledes i forhold til det tidspunkt de bibelske skrifter er skrevet. Det er stadig kristendommens sag at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser og intet andet. Og det er også var evangeliet til i dag handler om - at disciplene får befaling om at drage ud og prædike evangeliet om syndernes forladelse i Jesu navn.

Og når jeg i dag har lavet den sammenligning mellem Elias' himmelfart og beretningen om Kristi himmelfart - så er det fordi de to historier har noget til fælles. Begge personer, Elias og Jesus Kristus, bliver så og sige taget op i det himmelske. Men en endnu vigtigere pointe er den at både Elias' og Kristi ånd og kraft er usvækket virksom, selvom de er borte.

Men der er også forskelle i de to beretninger. Elias og Kristus repræsenterer to forskellige former for ånd. I kirkens forkyndelse må man skelne imellem lovens ånd og kærlighedens ånd. Efter Elias´ død måtte Elisa videreføre det, som Elias havde begyndt på. Det handlede om love og regler og det var kappen et tegn på - det er altså lovens ånd. Hvorimod Kristi ånd er noget andet end love og regler - det er en ånd af nåde og kærlighed. En ånd, der fortæller os, at vi skal leve som de mennesker vi er - og vi kan gøre det frimodigt i troen på syndernes forladelse i Jesu navn.

Derfor peger evangeliet i dag frem mod pinse - næste søndag igen, hvor Gud sender sin Helligånd, den ånd der samler det adskilte. Men foreløbigt er det altså Kristi Himmelfartsdag og det er ikke nogen rumfartsberetning, selvom beretningen er anskueligt fortalt og tænkt ud fra det, som var den tids verdensbillede. Men det, som evangeliet vil sige til os i dag, er at Jesus ikke er mindre nær, for han ikke længere kan ses. Fordi han i fysisk forstand er væk, er vi ikke dermed ladt i stikken. Og når der tales om at Jesus er opløftet til himlen, som det hedder, og at disciplene sendes ud i verden med evangeliet om ham, så hænger de to ting sammen. Det er meningen med himmelfartsberetningen, at Jesu usynlighed er tegnet på hans ubegrænsede nærvær. Når vi samles i dag - i hans navn, er det Jesus selv, der med sit ord og sin ånd giver gudstjenesten indhold og mening. Ellers var denne gudstjeneste bare et møde eller en sammenkomst. Men vi er ikke overladt til os selv. Han er med os alle dage indtil verdens ende. Eller sagt med salmens ord, som vi skal synge om lidt:

Guds højre hånd er alle steder,
Guds himmel findes hos os her!
Så troner du blandt os hernede
Så er Guds rige kommet nær.


Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring