Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 05. juni 2011

6. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes.

Jesus sagde: Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

Johannes Ev. 15,26-16,4


Her i perioden mellem påske og pinse er samtlige prædikentekster hentet fra Johannes Evangeliet. Og temaet i disse tekster er afsked. Jesu tager afsked med sine disciple.

Det kan være en hårdt at tage afsked med et fællesskab man har været en del af. Hvis man en gang har prøvet at være en del af et stærkt og godt fællesskab, så vil man også vide, at det er vemodigt, når fællesskabet af forskellige grund ophører. For 17 år siden var jeg et år på en Skyum Idrætsefterskole. Der oplevede vi på det hold et helt unikt og stærkt fællesskab. Vi oplevede en disciplin og en orden med klare regler, som ingen havde lyst til at bryde, fordi alle gerne ville være en del af fællesskabet. Jeg husker den første skoledag, hvor vi startede som nogle lidt usikre og generte unge mennesker på 15 år, men i løbet af et år blev der bygget et unikt fællesskab op. Fælleskabet blev bygget op igennem fælles oplevelser, individuelle og fælles opgaver, fællessang, store gymnastikopvisninger, daglig idræt, musik og rejser. Disse ting modnede os og gav os et stærkt sammenhold. Der var virkelig holdånd på det hold. Og i løbet af et år voksede mange af os som enkelt personer til at blive mere modne og selvsikre, vi fik en bredere horisont og mere mod på livet. Men sådan et fantastisk år på efterskole, hvor der også blev knyttet venskaber, der stadig holder i dag, slutter jo en skønne dag. Og jeg husker den dag, da dette efterskolefællesskab officielt sluttede. En dag med mange taler. En vemodig dag, hvor vi med røde øjne omfavnede hinanden, 90 unge drenge og piger stod og sagde tak til hinanden for et fantastisk år.

Når man så mange år senere møder nogle af dem fra den gang - så er der masser af muntre oplevelser at mindes og grine af, men den vedmodige tone over fællesskabets definitive karakter, bliver også stående. Fællesskabet, der var den gang, er ikke mere. Og sådan er det vel bare - alting har en tid, som prædikeren siger i Det gamle testamente.

Når man oplever et unikt fællesskab med andre eller med et andet menneske, så er det sommetider først senere at vi opdager, hvor stærkt eller godt det fællesskab egentligt var. Hverdagen kan være så fyldt med gøremål og travlhed at der kan være svært at tolke betydningen af det fællesskab man er en del af - her og nu. Sommetider er det først efter, at fælleskabet er slut, at man kan forstå det - eller tolke dets betydning for ens liv.

Jesus og hans disciple er på en måde i samme situation i dagens tekst. Disciplene kan ikke tolke deres liv medens Jesus går i blandt dem. Det er først efter hans død og hans opstandelse, at disciplene er tilstrækkeligt på afstand af begivenhederne til, at de begynder at kunne forstå hvem det er, de har haft fællesskab med. Det er derfor Jesus siger til dem: 'Jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer'. Gennem sine lange afskedstaler få dage før sin død havde Jesus gjort han kunne for at forberede disciplene på, hvad der skulle ske, når han skulle gå til faderen, som han siger dvs. han skulle snart dø. Og forinden gav han dem løftet om, at der skal komme en talsmand, Helligånden, til dem - og den skal vække fællesskabsfølelsen i dem igen - og den Ånd vil altid være hos dem. Helligåndens komme er jo det vi fejrer til pinse. Og med modtagelsen af den ånd er disciplene klar til at blive sendt ud i verden på egen hånd - uden deres mester.

Så når det fællesskab med Jesus og disciplene slutter, så erstattes det med et åndeligt fællesskab - med Guds Helligånd som den bærende kraft.

Så Jesus er altså ved at klæde disciplene på - til hans afsked med dem.

Vi kender vel også til den afskedsfornemmelse, når en af vore kære rejser ud på en længere rejse eller flytter langt væk. Så sker der også et opbrud i vores liv - hvor der før var nærhed mellem to parter, kommer der nu afstand.

Den mest radikale form for afsked vi kender i menneskelivet er, når døden træder ind og skiller os fra et menneske, der måske har været indholdet eller meningen i vores liv.

Og mennesker der ved, at de snart skal dø, forsøger sommetider at bløde den drastiske form for adskillelse op ved at forberede sig på afskedens time. Det kan man gøre på mange måder. Nogle mennesker opretter et testamente, hvor de udtrykker deres sidste ønsker. I dag tænker vi mest økonomisk og juridisk om testamenter. Men egentlig er et testamente ikke bare en økonomiske sikring af de efterladte. Det er en gensidig pagt eller aftale, hvor den afdødes historie overlades til arvingerne - de nærmeste. I praksis bliver det de pårørende, der kommer til at vidne om den døde ved at bære hans eller hendes historie videre i deres liv. Det gør vi fx, når vi sætter os og taler om den døde og mindes det, som vi har gjort eller sagt i fællesskab med vedkommende. Vi samler den afdødes liv sammen og fletter den afdødes historie sammen med vores egen og det liv, der skal leves videre. Det er sådan en form for testamente Jesus i dag overlader sine disciple. De skal være hans vidner og fortælle hans historie videre. Jesus opretter dermed en pagt - en aftale- med disciplene. Og det er en pagt, der er grundlagt på, at Jesus Kristus har besejret døden og er opstanden påskemorgen. 'Det er den nye pagt ved mit blod' - sådan det lyder Jesu ord under indstiftelsen ved altergangen. Og denne nye pagt knytter nutid og fremtid sammen i vores liv. Det at mindes Kristus betyder ikke bare, at vi kun orienterer os bagud i historien om Jesus - om hvad han sagde og gjorde, for den nye pagt peger også fremad, hvor disciplene skal være de første, der begynder på en ny historie. De skal vidne om Jesus.

Og det er der også en pointe i - til os. Vi skal heller ikke blive hængende i minderne om det vi har mistet. For sommetider dvæler vi måske lidt for længe ved minderne og lever for længe i fortiden. Derfor handler det om at finde en balance mellem fortid og nutid i ens liv. Og derfor giver Jesus den nye pagt til sine disciple og dermed til os. Den nye pagt er sætter en sammenhæng for os af fortid, nutid og fremtid for vores liv. Den nye pagt eller aftale, altså det som Jesus gør på menneskets vegne, knytter Gud og mennesket sammen i en meningsfuld sammenhæng, hvor vi deri har forhistorie vi kan leve på. Samtidigt forventer pagten af os, at vi nu væver videre på den historie ved at indgå i de forpligtelser, der er i livet blandt de mennesker vi omgås til dagligt. Og fremtidsperspektivet er så, at det snart kan blive pinse i vores liv, næste søndag, der hvor vi fejrer, at Guds ånd, Helligånden, kommer - den ånd, som samler det brudte fællesskab - igen. Den fællesskabets ånd, der giver os sammenhæng, mod og frimodighed på livet her og nu og til fremtiden.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring