Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 26. juni 2011

1. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde

Luk 16,19-31


Det var vist den tyske filosof Karl Marx, der engang sagde, at religion er opium for folket. Religion er som opium, fordi den giver øjeblikkelig lindring for den smerte folk føler over fx fattigdom. Karl Marx mente, at kristendommen blev brugt af magthaverne til at holde på magten og at den blev brugt som en illusorisk trøst til at gøre fattigdommen mere tålelig ved at lokke med løfter og med belønning i en hinsidig verden. Og evangeliet til i dag om den rige mand og Lazarus passer meget godt ind i Marx’ kritik af kristendommen. Marx ville formentlig sige, at denne lignelse er blevet brugt som trøst for de fattige tilhørere ved at fortælle historien om en rig mand, der opdager, at hans lykke og rigdom ender med det jordiske, for der kommer en dag i det hinsidige, da det er den fattiges tur til at triumfere. Og så vil uligheden blive jævnet ud, da skal det blive synligt, at der er retfærdighed til, for den rige fik sit gode medens han levede, den fattige sidenhen. Sådan læste Karl Marx denne lignelse. Og det er også muligt, at denne lignelse er blevet læst på samme måde på Jesu tid, nemlig som en historie, der skulle give svar på spørgsmålet om godernes uretfærdige fordeling i denne verden.

Men da Jesu fortalte denne kendte lignelse, har han alligevel givet historien en anden drejning - end den tilhørerne kendte i forvejen. Og det nye i lignelsen, er historien om de 5 fem brødre, der er tilbage. De 5 brødre, som den rige mand gerne vil advare om den skæbne, der blev hans. Og dermed er lignelsen ikke længere kun en historie, der giver svar og lokker med løfter og løn. For Jesus laver lignelsen om til en historie, der stiller spørgsmål til sine tilhørere. Hvad er det da for spørgsmål historien stiller? Ja - det er kort sagt spørgsmål om hvordan vi bruger vores liv. Gennem skildringen af de to mænd rejses spørgsmålene til os. Den ene mand er stinkende rig, som vi siger, selvom ordet stinkende nok bedre passer på den fattige Lazarus, der ligger uden for hans port, som ikke andre en hundene interesserer sig for. Den rige mand lever i sus og dus. Den fattige mand Lazarus ligger i porten - ludfattig. Han lever af de smuler af mad, han tilfældigt kan rage til sig. Den rige mand ser ud til at leve ud fra forestilling om, at det hele handler om at få så meget ud af tilværelsen som muligt - at få et så stort kvantum lykke som muligt - og så i øvrigt at slippe igennem livet nogenlunde uden skrammer. Han vil redde sig selv, sikre sig selv, bjærge sig selv. Men er det dét, som er meningen med livet i kristen forstand? Eller er det snarere omvendt sådan, at det er tilværelsen der har krav på os og stiller spørgsmål, som vi ikke kan snakke os fra, men som vi må forholde os til? For lignelsen om den rige mand og Lazarus sætter en fordring til os om kærlighed. Og det er ikke noget, som vi nogensinde kan lægge bag os. Og dermed henvender lignelsen sig ikke kun til den rige eller de rige - men til alle. Ja der er faktisk et alle-perspektiv ved denne lignelse og det er egentlig også det barmhjertige ved den, at denne historie om den rige og den fattige ikke kender nogen overflødige eksistenser, den kender ingen, som er så hjælpeløse eller så ilde medtaget af livet, at de falder udenfor livet eller er ligegyldige for livet. Lignelsen siger også noget om, at fordi et menneskes liv går i stykker, og til syvende og sidst ender alle menneskers liv på én og samme måde, så betyder det ikke, at et menneskeliv, der synes at være mislykket, behøver at fejle sin mening. Og modsat fordi et menneskes liv på mange måder synes at være vellykket, struttende af sundhed og succes, så kan det alligevel være på galt spor i forhold til hvilken mening det er skabt til. Det, som denne lignelsen vil, er at gå kødet på forestillingen, at det er os, der tilværelsens herrer og skabere, og at vi kan gøre med vores liv lige hvad vi lyster, fordi vi tror, at vi ikke skylder nogen noget. Det er jo sådan den rige mand gør. Den rige mand vil ikke vide af den fordring, der venter sig noget af ham.

Og videre i lignelsen hører vi så om Lazarus, der dør. Han bæres af engle til Abrahams skød - dvs. han bæres op til Gud i himmeriget. Også den rige dør og slår sine åbne op i dødsriget, hvor han er i en svær pine. Og her kunne man måske tro, at evangeliet har til hensigt at give en skildring af et liv efter døden. Men alt det er kun billeder, som ikke handler om fremtidige tilstande efter døden, men som derimod siger noget om hvordan vores liv tager sig ud under evighedens perspektiv, målt med kærlighedens målestok.

Den rige mand befinder sig i dødsriget og han beder om, at de 5 brødre ikke må havne samme sted som ham. Og hvem er de 5 brødre mon symbol på? De 5 brødre er de efterlevende - os. Det er os lignelsen henvender sig til. Os som lever her og nu. Og lignelsen vil synliggøre for os det svælg vi graver imellem os og vore medmennesker. Det er spørgsmålet til os. Og dermed punktum. Egentlig er der umiddelbart ikke meget håb, trøst eller evangelium i denne lignelse til i dag. Men denne lignelse er alligevel kristendom og evangelium af én eneste grund, nemlig den, at det er Jesus Kristus, der har fortalt lignelsen. Og det er baggrunden og udgangspunktet for det hele, at det er ham, som netop altid var at finde blandt mennesker, som ikke magtede deres liv, han, som gik til dem, andre ikke ville have noget med at gøre, toldere og syndere. Til dem kom han med et trøstens og tilgivelsens ord - ja med dem og alle de fortabte gjorde han fællessag.

Nu lakker det mod enden af denne prædiken. Hvis vi kan gå ud fra denne gudstjeneste som nogle der har fået fred for historien om den rige mand og Lazarus, så er historien formentlig gået os forbi. Men hvis der er blevet sat spørgsmål ved os og vores måde at leve med andre på, så er der noget, der er lykkes. Så kan det være at vi får øje på den daglige gerning i tjeneste for hinanden, som den nådige Gud sender os ud til igen. Det var i hvert fald meningen med disse ord.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring