Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 07. august 2011

7. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«

Luk 19,1-10


Hvor længe er det siden, at du har været glad? Sådan rigtig glad? Glædestrålende? Sådan kan man godt tillade sig at spørge, selvom spørgsmålet egentligt er temmelig personligt og det går tæt på. Og det er svært at vide hvad folk svarer. Vi går vel egentligt ud fra at de folk vi kender, er glade - med mindre vi hører andet. Vi går vel egentlig ud fra, at hvor der er liv, er der glæde, den livsglæde, der holder os oven vande. Og selv den største sortseer kan altid med lidt god vilje grave en episode frem, hvor han var lige ved at være glad, men så dreven faren også over.

I evangeliet til i dag hører vi om Zakæus. Han er en stor slyngel, for han var tolder, men inden dagen er omme, bliver han en glad mand, fordi han får sit livs oplevelse i mødet med Jesus.

Man må give Zakæus, at han er aktiv, hyperaktiv. Inden for ganske kort tid ser vi ham løbe, klatre op og skynde sig ned, stå frem og tale. Denne lille lavstammet mand med en energi så stor.

Det magiske øjeblik indtræffer, da Jesus passerer det træ, som Zakæus er klatret op i for bedre at kunne se. Zakæus vil se denne Jesus, som han har hørt så meget om. 'Da så han op' står der om Jesus. Og Zakæus, som var klatret op i træet for at se, blev selv set af Jesus, som i samme åndedrag inviterede sig selv til middag hos Zakæus. Dette besøg gør noget ved Zakæus - han tager glad imod Jesus. Det virker som om Zakæus surfer på en bølge af glæde. Hans nyslåede venskab med Jesus har gjort ham så begejstret, at glæden er ved at gå i selvsving og for at vise sin gode vilje forsikrer han Jesus om, at han skam giver halvdelen af sin ejendom til de fattige. Ja begejstret tilføjer han, at skulle han have presset penge af nogen, så vil han bestemt svare enhver sit med renters rente.

Jo - det bobler af glæde i Zakæus. For han har fået noget af Jesus, som han har savnet i meget lang tid- nemlig selvværd og anerkendelse. Og selvværd og anerkendelse har alle mennesker brug for.

Jeg kommer her til at tænke på en folkeskolelærer jeg talte med fornylig. Hun var fra Særslev skole. Hun sagde noget tankevækkende om selvtillid og selvværd. Det var hendes opfattelse, at mange skolebørn i dag har rigeligt med selvtillid, men de har ikke meget selvværd. Hvad er så forskellen imellem de to? Ja - selvtillid beskriver hvad vi kan - hvad vi er gode til og ikke gode til. Hvorimod selvværdet - det angår det man er i egne øjne - hvordan man ser på sig selv - uafhængig af det man kan. Folkeskolelæreren mente altså, at børn i skolen i dag generelt har en ganske høj selvtillid, men kun et lille selvværd. Hvor selvtillid vokser ved at man bliver god til noget, så vokser selvværdet når vi bliver 'set' og anerkendt som dem vi er - uafhængigt at det vi gør. Og det er måske også sagen for denne Zakæus. Han tvivler ikke på sine egne evner. Men selvværdet og anerkendelsen kan det nok knibe. Han er tolder, en foragtet person, der kræver penge af folk og givetvis lægger nogle af pengene til side til sig selv. En person, som mange ikke vil have noget med at gøre. Men Jesus anerkender Zakæus som gæsteven, og det gør Zakæus glad. Han stråler af nybagt selvværd.

I psykologien taler man om at selvværdet for et barn styrkes og udvikles ved forældrenes nærvær og ved at blive set. Når en lille dreng eller en pige på 3-4 år sidder på en gynge og suser frem og tilbage og råber - 'se mig mor'. Så råber barnet ikke for at blive vurderet i sine evner på en gynge, men for at blive set og anerkendt af sin mor. Og det er vigtigt at få den anerkendelse. Intet menneske kan trives uden den anerkendelse, der kommer fra forældre og nære venner.

Vi kan forestille os at selvværdet hos Zakæus har været på et lille sted. Han vil så gerne vinde folks respekt. Nat og dag nager det ham ikke at være anerkendt for det menneske han er. Det går ham sådan på, at han aldrig kan være rigtig glad.

Det er også sin sag at være glad. At være glad er en ting, noget andet er at gøre glad. Nogle gange forsøger vi at gøre andre mennesker glade. Men det er ikke altid let at fremkalde glæden hos andre mennesker, for der er noget autonomt over glæden. Den styrer selv. Den kan komme og gå - den er ikke til at beregne sig frem til eller til at stampe op af jorden.

Hvorfor bliver Zakæus glad i denne tekst? Jesus gør ham glad. Er det fordi Jesus kommer hen til og siger: Du er nu en guttermand, Zakæus- også selvom om du er en pengegrisk tolder? Nej. Og Jesus siger i grunden ikke mange ord. Men han går hen til Zakæus , ser ham i øjnene og møder ham som den han er. Jeg ser dig, du mig, sammen får vi fast grund under fødderne, fordi vi møder ærligt hinanden. Det var nyt for Zakæus. Nu var der endelig en mand, der kunne se og anerkende Zakæus som den han var. Og det må være kilden til Zakæus’ glæde.

Og det er vel også den evangeliske glæde for enhver kristen. At vi bliver set som dem vi er. Det markerer vi i dåben, hvor vi holder barnet frem, er at vise det frem for Gud og mennesker. Gud ser på sin skabning og anerkender det. For at markere anerkendelsen, tegnes der et usynligt kors både for ansigt og bryst. Korstegnelsen ledsages af et ord, som siger, at du er accepteret som den er. At ind i den daglige virkelighed, hvor du så ofte oplever, at du kun er noget i kraft af det du præsterer, der lyder ordet om du er accepteret som den du er. Dybt i din grundvold ligger den accept fra Gud, som du fik i din dåb.

I den tro på dåbens ord kan skolebørn og alle os andre finde fred. Ja - ikke nok med det. I troen på dåbens ord er der i virkeligheden et kildespring til megen glæde.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring