Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 14. august 2011

8. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.«

Matt 7,15-21


I Biblen er der mange af dem. Profeterne. Men hvad er en profet i grunden? Der er forskel på en profet og en spåkone. Ordet profet er græsk og betyder én, som forkynder gudernes vilje.

En spåkone hævder at kunne forudsige fremtiden - enten ved at kigge i kaffegrums, krystalkugler, tarokkort eller i håndfladen. Spåkonen arbejder ud fra en idé om at fremtiden er bestemt på forhånd og indfinder sig mekanisk - ligesom et tog, der ankommer til tiden. En profet ser anderledes på fremtiden. Profeten forudsiger ikke fremtidige begivenheder som noget, der vil indfinde sig med nødvendighed, uafhængigt af hvad mennesker måtte foretage sig. Profeterne kender vi som sagt fra de bibelske skrifter. Af de forskellige store bibelske profeter kan der nævnes Esajas, Jeremias og af de mindre kan nævnes f.eks. Jonas - det var som bekendt ham, der blev slugt af en hval - iflg. beretningen.

Profeten opfatter sig oftest som et redskab for Gud og påtager sig ofte opgaven modstræbende og modvilligt. Opgaven er som regel at være moralsk revser. En profet er ofte en moralsk revser, der taler dunder til mennesker - ikke mindst til de store i samfundet, det kan være til kongen - sådan som Johannes Døberen revsede kong Herodes. Og i det hele taget advarer, ja tordner profeten imod et helt samfund, når det er i uføre og har kurs mod afgrunden - som følge af svigtende lydighed imod Guds bud.

En profet taler med myndighed, fordi han går bud og er udsending. Han kommer fra Gud med et budskab. Men det store spørgsmål er så hvordan man kan vide, om han taler sandt og ikke bare er en splittergal svindler. Og sagen er vel, at det kan man ikke vide. Han kan sagtens være fuld af løgn og ude efter personlig vinding. Men fremtiden vil afsløre ham, hvis han er en bedrager. En sand profet er han, hvis det går, som han siger.

Der er forskel på profeten og en spåkone. Profeten bruger ordet 'hvis' i sine forudsigelser. Og denne følgende måde at tale på, kan man høre utallige steder i Det gamle testamente. Hvis I fortsætter med at tilbede falske guder, så vil I gå til grunde. Men hvis I stopper med jeres offerkult og vender om til den Gud, der førte jer ud af Ægyptens trældom, så skal det gå jer godt. Sådan lyder ofte budskabet til det jødiske folk fra flere af de bibelske profeter. Fremtiden opfattes altså ikke som noget mekanisk, som noget forudbestemt, men afhænger af mennesker, og afgøres endeligt af Gud som straf eller belønning.

Nu om dage har vi også en slags profeter. Folk, der står frem med forskellige visioner, som de ønsker at få andre folk til at tilslutte sig. Der er f.eks. klimaprofeter, der siger at vi skal standse den globale opvarmning - ellers går verden under.

Om en profet opfattes som sand eller falsk, afhænger af, om vi vil godtage det, han siger. Jesus siger at en profet skal kendes på frugterne - altså af hvad hans ord afstedkommer.

Jesus sagde: 'Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve'. Jeg kommer her til at tænke den norske massemorder fra Utøya. Den norske massemorder, der slog til i juli måned, først med bombesprængning i Oslo og senere med nedskydning af de unge mennesker på øen Utøya. Han har sikkert set sig selv som en profet på en mission. Han har angiveligt haft en vision om et Norge - renset for indvandrere og dem, som ikke støtter ham i den idé, må ryddes af vejen. Da han bevæbnet ankommer til øen med de unge mennesker er han en ulv i fåreklæder . Iklædt en politiuniform går han frem med sit automatvåben samtidigt med at han råber, at nu faren er overstået, for at lokke de unge frem, sådan skyder han så mange han kan komme til. Iklædt en politiuniform. Så skulle man tro, at man kunne stole på ham. Men det kunne man ikke! Og massemorderen efterlod sig en verden i chok efter hans infame handling. Og bagefter ser verden en falsk og sindsforvirret profet, der køres væk af politiet.

En ulv i fåreklæder, det er et menneske, der foregiver at stå i en højere sags tjeneste, Guds, eller partiet, eller ideologiens tjeneste og foregiver at ville andre mennesker det godt. Foregiver eller lader som om. For der er som regel en bagtanke. Men den er ikke til at få øje på, for vi kan ikke se eller afsløre et andet menneskes motiver. Hvad der bor i hjertet er skjult. Men vi kan se det - i sine virkninger.

Efter nu at have talt om den norske massemorder er det måske temmelig smagløst at sammenligne ordet profet - med en person som danske Grundtvig, men nu prøver jeg alligevel. Grundtvig kunne næppe drømme om at gennemtvinge sine visioner med magt og vold. Som en stor tilhænger af personlig åndsfrihed i religiøse spørgsmål, søgte han aldrig tvinge sine idéer igennem hos folk. Grundtvig sagde om sig selv - Jeg er livets kårne spejder/ Jeg er herrens medarbejder. Livets kårne spejder. Grundtvig ville se og opfatte virkelighed - ikke forme og beherske den. Han ville spejde ud over menneskelivet og iagttage det og forstå det i dets dybeste og højeste former. Han talte om oplysning. 'Oplysning skal være vor lyst - er det så kun om sivet' - kunne han sige. Jo dybere en indsigt i menneskelivet, som det gestalter sig gennem historien, jo dybere en forståelse mente han at nå af evangeliet, hvis ydmyge medarbejder han ville være - både som præst og salmedigter. Se - det er en profet. Og Grundtvigs virksomhed fik følger: Vi synger den dag i dag hans salmer. Højskolen findes stadig. Det danske demokrati berigede han. Hans begreb om folkelighed - udmøntede sig i andelsbevægelsen. Hans tanker om pædagogik har haft indflydelse for skolen op til i dag. Og til forskel fra mange andre selvbestaltede profeter viste Grundtvig sig at være en god profet. Fordi hans virksomhed blev frugtbar. Og kun det frugtbare er sandt. Hans virksomhed var som et træ med lutter gode frugter. Han påberåbte sig ikke Guds vilje. Han ville være spejder i livet, en iagttager, se og forstå dets vilkår. Han vil ændre på alt, hvad der hæmmede det af Gud skabte liv. Og ikke nok med det - han ville forkynde Guds nåde og tilgivelse til alle trængte sjæle.

I stykket til i dag slutter Jesus af med ordene om at den sande profet er den, der gør hans himmelske faders vilje. De ord henvender sig egentligt til os alle - profeter eller ej. Vi er også en slags profeter på den måde at vi med hele vores adfærd - med vores ord og handlinger griber vi formende ind i vores nærmeste liv og i deres fremtid. Ofte ligger der en form for egoisme bag de handlinger vi gør. Ofte er vi selv centrum i vores egen verden, ja oftest er vi selv centrum i vores egne tanker. Men det er både ensomt og fattigt altid at gå i sine egne tanker, for de udelukker andre perspektiver.

Men nogle gange kan vi i vores egenrådige tanker og forehavende pludselig gribes af en større magt end vores egen. Når vi f.eks. kommer til at se en situation fra en anden side end vores egen - eller når vi oplever noget, der giver os et helt nyt syn på verden. Sådan virker Gud i os. Når vi erfarer og indser det, så bliver vi små, og vi indser, at vi er begrænsede skabninger. Når vi for alvor indser vores egen dødelighed, så kommer ydmygheden, ydmygheden over for livet, over for næsten, over for Gud, og da bliver vi mere duelige som redskaber, som livets kårne spejder, som Herrens medarbejder - for andre end os selv.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring