Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 21. august 2011

9. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!« Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. »Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.«

Luk 16,1-9


Ved første øjekast er det en underlig lignelse. For kan det virkelig være rigtigt, at Vorherre roser et menneske, der tilsidesætter alle vedtagne regler og oven i købet fupper sig ud af en knibe? Det var vist præsten Kaj Munk, der engang sagde, at denne tekst om den uærlige godsforvalter er en dem, der har givet prædikanterne mest hovedbrud. Vi kan spørge: Hvorfor roser Vorherre den uærlige godsforvalter, der svindler sig ud af et presserende problem? Ja beretningen om den uærlige godsforvalter er et eksempel på hvordan Vorherre narrer os, hver gang vi vil forenkle og forsimple kristendommen - til nogle fingernemme harmløse rigtigheder eller from snik-snak.

Fromhed er ikke er problemet for godsforvalteren, han er på ingen måde nogen helgen. Tværtimod. Det her er jo beretningen om en ikke særlig from mand, der har bragt sig selv i en vanskelig situation, og hvis han ikke handler nu, så er han og hans familie på spanden. Vi hører ham overveje sine muligheder nøgternt. 'Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved'. Han er altså rådvild, men så får han en idé. Idéen er ganske vist moralsk kritisabel, men noget er han nødt til at gøre.

Og så er der en ting mere, der står klart for et kristent menneske, når vi hører om manden her i teksten.; Gud befaler et menneske at leve sit liv, uanset om der medvind eller modvind. Forvalteren er i modvind, i en svær knibe, så han forfalsker - dvs. han nedskriver gældsbeviserne. Altså de gældsbeviser han administrerer for godsejeren. Det betyder imidlertid, at når forvalteren bliver sat fra bestillingen, så har han et netværk, som det hedder nu om dage, altså venner til at hjælpe ham. Vennerne i netværket er medskyldige, eftersom de har været med til at forfalske gældsbeviserne. Men på den måde klarer godsforvalteren skærene og dermed opfylder han det krav, Gud stiller til mennesket, at vi skal tage livet op og gå på denne jord, selv om den brænder under os. Og dermed vil teksten modsige den menneskelige tilbøjelighed til at få ondt af sig selv, hvis verden går en imod. Således får selvoptagetheden og selvmedlidenheden et skud for boven i beretningen om den uærlige godsforvalter. Det er det opbyggelige ved denne tekst.

For teksten medgiver, at nok kan verden være barsk, men samtidig understreger den, at du skal leve i den alligevel. Der er ikke nogen udvej. Eller det er der naturligvis - man kan jo lægge sig til at dø. Men denne udvej selvmordet eller selvopgivelsen er netop evangeliets modsætning. Ja, teksten er i grunden et angreb på den flugt fra livet, som kommer af, at man får ondt af sig selv, at man kun orker at sidde med korslagte arme henne i hjørnet, hvorfra man så højtideligt meddeler verden, at nu vil man ikke lege med mere. Hertil siger Vorherre. Du skal! Han venter sig altså noget af dig. Om det ser nok så sort og sørgmodigt ud, så skal du, ja, om verden ser ud som om den vil gå under, så skal du, leve - og holde ud i livet, kæmpe og slås for det, fordi tilværelsen til syvende og sidst er skænket af Gud. Godsforvalterens handlemåde er stadigvæk umoralsk, men udtrykker ikke desto mindre en morale ved sin viljestyrke og livskraft.

Og på den måde går gennem denne fortælling en strøm af godt humør og af styrke, der kommer af, at vi skal leve, fordi livet ikke er vort eget, men er en gave og en opgave, som vi ikke må svigte. Sådan som heller ikke den uærlige godsforvalter gør det. Fra det øjeblik han forlader godsejerens kontor, går han nemlig i gang med at iværksætte planer, der skal afvende hans undergang. Han lader sig ikke slå ud, og dermed er han bærer af den kristne moral, der netop understreger, at et menneske aldrig, aldrig må give op. For der er en ingen undskyldning for at kaste håndklædet i ringen. Kan man ikke klare sig på den ene måde, så må man forsøge på en anden. Og derfor roser Herren den uærlige godsforvalter på trods af hans handlemåde. Han roser ham, fordi den uærlige godsforvalter får hanket op i sig selv og kommer videre - uden at hengive sig til selvopgivelse og fornærmethed. Denne fortælling er dermed et vidnesbyrd om hvorledes troen skaber robusthed og usentimentalitet i den verden, vi lever i, eller hvad der er det samme - troen skaber livsduelighed og optimisme. Og således angår det budskab, som udgår fra kristendommen, ethvert menneske, uanset om vedkommende er et barn, en voksen, eller en pensionist. Hver især skal vi jo leve det liv, vi nu engang har fået, og kristendommen handler til syvende og sidst om at møde dette liv, som det nu engang er, og tage det op i munterhed og slagfærdighed - uden at komme med et hav af undskyldninger og uden at blive forurettet og fornærmet, hvis problemerne tårner sig op. For når alt er sagt og skrevet, så står der en opgave tilbage: du skal leve dit liv. Og at leve kræver beslutsomhed og viljestyrke.

Vi mennesker er på godt og ondt udleveret til livsvilkår, hvor vi aldrig kan sikre os. Der er meget i den menneskelige tilværelse, som ikke står i paragraffer eller er nedfældet i formler. Vorherre gav naturen liv, men mennesket gav han livet at leve, og det karakteristiske ved den menneskelige tilværelse er, at den er omskiftelig og uberegnelig. Den er aldrig i ro. Det spirer, gærer, forandres og vi med det, hvad enten vi kan lide det eller ej.

Men når alt dette er sagt, så er der et fristed, et sted, hvor vi altid kan gå hen og søge trøst og styrke, og hvor vi ikke møder forargelsen. Det er hos Gud. Intet menneskeligt er ham fremmed, og når Han vurderer og dømmer et menneske, er det ikke sikkert, at han anvender de samme målestokke og de samme normer, som samfundet gør.

Jeg vil slutte af med en anekdote, der opsummerer budskabet til i dag: Den engelske premierminister Winston Churchill havde en gang en dame til bords, som bemærkede, at det eneste, hun ikke under nogen omstændigheder ville kunne overleve, var et fængselsophold, så ville hun hellere hænge sig selv i stedet for. Hvortil Churchill iltert svarede 'Opgiv aldrig livet! Der er en vej ud af alting - undtagen døden'. Det var i kort form pointen til i dag.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring