Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 16. oktober 2011

17. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Luk 14,1-11


Det store spørgsmål i dagens evangelium handler om hvordan man skal forholde sig til loven. Den lov, som jøderne havde overtaget, forbød dem at foretage sig noget som helst på en sabbat. Så spørgsmålet er om man har lov til at helbrede på en sabbat eller ej. Sådan spørger Jesus farisæerne og de skriftkloge. Og det er vist det man kalder et retorisk spørgsmål, for Jesus ved udmærket godt, at man skal holde hviledagen hellig, ja så hellig at man slet, slet intet kan foretage sig på den dag. Alligevel helbreder Jesus den syge mand, der led af vand i kroppen. Altså må vi konstatere, at Jesus foretog et opgør med jødedommens praksis. Når Jesus gør noget, der er forkert i jødernes øjne, nemlig at helbrede en syg på en sabbat, så kunne man spørge, om mon Jesus er imod - loven? Er han imod de 10 bud? Det er han næppe - men han er imod den tolkning af loven, som farisæerne og de skriftkloge repræsenterer. Altså - evangeliet til i dag handler om hvordan man opfatter loven - med andre ord: Synet på lovens funktion og forvaltning.

Det store spørgsmål er hvilken status loven skal have for det jødiske folk.

Undervejs i konfirmandundervisningen kommer vi også ind på det jødiske folks historie. Mine konfirmander plejer at se tegnefilmen - Prinsen af Ægypten, der fortæller om jødernes historie - om Moses, der fører det israelitiske folk ud af Ægypten.

Men hvad sker der senere med det jødiske folk undervejs i Biblen? Ja det jødiske folk bliver bortført til Babylon i år 586 f. Kr., hvor de lever i landflygtighed i en periode. Og i den periode sker der en forandring af den jødiske tro. Jøderne var jo efterkommere af Abraham, Isak og Jakob. Og af Moses havde de overtaget de 10 bud, som de skulle leve deres liv efter og ellers skulle de blot leve deres liv under Guds velsignelse. Men da jøderne bliver tvunget fra hjemlandet og over i det babylonske eksil, så får loven en større og større betydning. Det er lige før, at loven får samme status som og bliver lige så vigtigt som Gud. Man begynder at dyrke forholdet til loven. Hvorfor gør jøderne det? Jamen det gør de, fordi Israel er blevet besejret af stormagten Babylon og det jødiske folk må leve i diasporaen - i det babyloniske eksil, og adskilt fra deres land og kultur sker der en forandring i den jødiske tro.

Måske husker du det gamle pop-hit af Boney M fra 1970’erne, som hedder 'by the river of Babylon' og som netop handler om hvordan det jødiske folk sad ved Babylons flod og græd - langt fra deres hjemland. Derovre i Babylon forsøgte det jødiske folk at holde sig i live som folk, idet de gradvist udbygger den lov, som Moses har givet dem, de udbygger loven, så de klart og tydeligt kan markere sig i et modsætningsforhold til Babylonerne. Der sker en skærpelse i jødernes opfattelse af deres egen lov. Omskærelsen af drengebørn bliver lovfæstet, og loven udbygges med strengere renlighedsforskrifter og sabbatsbud. Og med skærpelsen af lovens mange regler bliver det tydeligt, at man som jøde ikke kan blande sig med omverdenen. Sammenhængen mellem den jødiske tro og den jødiske nationalitet bliver skærpet. Og at være en retfærdig er ikke som førhen, at sætte sin lid til Guds velgerninger, nu bliver det et spørgsmål om at overholde loven til punkt og prikke. Loven bliver ganske simpelt vejen til frelse.

Og det er situationen, da Jesus bliver født, og da han træder frem blandt jøderne og forkynder sig selv som Guds søn og dermed sig selv - som vejen til Gud. Og det er det, der giver sammenstødet i dagens tekst. For det, som Jesus sagde, var en voldsom provokation i en tid og i et samfund, hvor mennesker kontrollerede hinanden for, om alle nu overholdt forskrifterne i loven. Men det som vi hører ske i evangeliet til i dag, er hvordan Jesus bryder med det religiøse paragrafrytteri ved at lave en forskydning fra ydre regler i menneskelivet til at handle om noget indre. Så loven kommer til at handle om ånd og samvittighed. Og Jesus vil dermed understrege idéen med loven som noget, der skal tjene menneskelivet - ikke omvendt. Ved at helbrede manden med vand i kroppen sætter Jesus mennesket over loven og siger dermed, at mennesket, næsten, er vigtigere end overholdelsen af sabbaten.

Første halvdel af evangeliet handler om forholdet til loven- anden halvdel af stykket til i dag er Jesu lignelse om, at man som gæst ved et bryllup ikke skal sætte sig højt oppe - men derimod finde en mere ydmyg plads længere nede. Hvordan de to ting så sammen? Ja - Jesus fortæller denne lignelse netop til en samling meget lovtro farisæere og skriftkloge og det er netop deres nidkære lovoverholdelse og ære-dyrkelse - han vender sig imod. For når de dyrker loven i alle dens detaljer, så er en af grundene utvivlsomt æren. De dyrker lov-overholdelsen for vinde menneskers ære. Jo mere fyldestgørende man som jøde kan overholde loven - desto større ære kan man sole sig i.

Og vinder man ære og anerkendelse, så regner man ofte mere værd end andre. Og mennesker, der mener at de er mere værd end andre, har det med at indtage de fineste pladser i et selskab. Ordene om at sætte sig nederst er ikke at forstå som en kortfattet vejledning i 'takt og tone' Ordene om ikke at tage de fine pladser handler snarere om, at vi ikke skal søge menneskers ære ved nidkært lov-opfyldelse. men at vi derimod skal søge Guds ære og tjene næsten. Næsten er vigtigere end loven - ellers ville Jesus ikke have helbredt manden på en sabbat. Der skelnes her mellem menneskers ære og Guds ære. Jesus siger, at den der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. De ord kom senere til at gælde for ham selv. Det var ikke menneskers ære han udleverede sig til, da han lod sig korsfærste. Tværtimod så spyttede de på ham, hånede ham og afviste ham. Det var den nederste plads, den ringeste tjeners plads, som Vor Herre Jesus Kristus udfyldte. Han ydmygede sig og blev lydig til døden, ja døden på et kors. Men netop derfor har Gud højt ophøjet ham.

Efter forkyndelsen af loven kommer for et kristent menneske evangeliets forkyndelse, der fortæller, at det var for vor skyld, at Jesus ydmygede sig. Jesus valgte den nederste plads - synderens plads - for at bære dét vi ikke kan bære. Uagtet menneskers ære får vi i troen på Jesus del i Guds ære og retten til at kalde os Guds børn, fordi den nådige Gud er med sine børn i verden. Nu handler det ikke længere om at overholde rigide love og regler - men om at tjene næsten og at forlade sig på troen på den nådige Gud.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring