Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 23. oktober 2011

18. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » >Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.< Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: >Du skal elske din næste som dig selv.< På de to bud hviler hele loven og profeterne.« Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: >Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder?< Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget.

Matt 22,34-46


På Nytorv i København står der en stor gammel bygning. Det er domhuset, hvor Københavns byret holder til i dag. På muren over indgangen til domhuset står de bevingede indledningsord fra jyske lov fra år 1241. Med store bogstaver står der: Med lov skal land bygges. Googler man jyske lov, så kan man se indledningsordene i deres fulde sammenhæng: 'Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov'. Sidste del af sentensen siger, at hvis folk ellers kunne holde sig i skindet, og altid opføre os ordentligt, så var der ikke behov for love og regler. Sådan har virkeligheden imidlertid aldrig set ud og derfor må et samfund have nogle love for at kunne fungere.

Der er også et andet sted, hvor ordene Med lov skal land bygges står indgraveret. Og det er over indgangen til folketingsalen på Christiansborg. Der står de samme ord. For det er stedet, hvor lovene udformes og vedtages.

Det er jo utroligt at tænke på, at allerede i år 1241 - på det tidspunkt, hvor Valdemar Sejr var Danmarks konge, der ser vi med jyske lov de allertidligste ansatser til at Danmark bliver en retsstat. Med jyske lov indskrænkes kongens magt og kongen skal følge loven. Kongen kan ikke længere bare udøve magten vilkårligt og eksempelvis give sær behandling for nogle mennesker og ikke for andre. For nu skal der være lighed for loven.

Når jeg nævner Jyske lov, så er det fordi, der egentligt er gemt meget god visdom i de indledende ord. For Jyske Lov fortæller også, hvordan lovene skal være for at kunne 'bygge landet', dvs. få fællesskabet til at blomstre: Der står at: 'Loven skal være ærlig, retfærdig, taalelig, efter Landets Sædvane, bekvem og nødvendig og tydelig, saa alle Mænd kan vide og forstaa, hvad Loven siger'. Uden at denne prædiken skal blive politisk, så kunne man måske godt ønske sig, at vor tids politikere husker, at have blik for de aspekter i deres lovgivning. Men det er jo også derfor de forskellige politikere er på Christiansborg, for de skal drøfte de forskellige lovforslag og vedtage dem, hvis der kan samles flertal for dem.

I evangeliet til i dag hører vi jøderne forholde sig til deres lov - de diskuterer hvad der er det vigtigste bud eller den vigtigste regel i loven. Den moselov, som er så vigtig for jøderne og som spiller en stor rolle for farisæerne og de skriftkloge i særdeleshed. Og hvor Jesus har flere sammenstød med sidstnævnte - i tolkningen af loven.

Det var ganske almindeligt dengang såvel som i dag, at jøderne stillede teoretiske spørgsmål om loven og forventede et teoretisk svar, som så blev diskuteret og debatteret i alle detaljer. Da Jesus svarer farisæeren på spørgsmålet om det vigtigste i loven - giver han et svar, der også står ved magt den dag i dag: Du skal elske Herren din af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Det står som det vigtigste bud for såvel en jøde som en kristen.

Og sådan diskuterer jødiske lærde stadig hvordan en lov, der blev skrevet ned et par tusinde år før jyske lov, skal tolkes. Af moselovens 613 forbud og påbud diskuterer jøder den dag i dag for eksempel hvordan man skal forholde sig til buddet om at holde hviledagen, altså sabbatten, hellig. Og meget forenklet sagt er ortodokse jøder og såkaldt moderne jøder splittet i spørgsmålet om hvor nøjeregnende man skal forholde sig til det bud.

For jøderne er Moseloven givet af Gud, men sådan forholder vi os som alm. danskere næppe til loven. Herhjemme er der en tendens til at vi hele tiden forlanger nye love og regler, sådan som fødevarekontrol og smiley-ordninger kan være eksempler på. Sådanne love og regler skal sikre os imod, at restauranter, butikker og slagtere ikke bedrager os og sælger eller serverer fordærvede madvarer. Og på samme måde er knivloven også et eksempel på de forventninger, vi har til reglernes betydning, for tanken er den, at når knive af en vis størrelse og konstruktion er forbudt, regner vi med at kunne gå omkring i sikkerhed. Sådan ser samfundet ud i den ene uge og ugen efter dukker nye sager op, som får folk eller politikere til at forlange nye love mod dét, som man kan blive udsat for.

Jøderne går op i loven for at stå på god fod med Gud, vi sætter vores lid til, at lovene skal beskytte os mod andre mennesker, men i begge tilfælde er loven og lovene vigtige. Derfor er det også vigtigt at vide, hvilken lov der er den største.

Det perspektiv på loven, som farisæerne har, drejer Jesus, idet han siger, at der ikke er en bestemt regel, der er den vigtigste, men at det drejer sig om at få fat på ånden i Moseloven. Den ånd eller grundtanke vi kender som det som det dobbelte kærlighedsbud: ' Du skal elske herren din Gud af hele din sjæl og din næste som dig selv'. Det er det mest grundlæggende bud.

Efter at have svaret på det spørgsmål er det Jesu tur til at spørge og han spørger (som vi lige har sunget) - hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Svare på det, kunne farisæerne ikke dengang, men i kirken bekender vi, at Jesus Kristus er Guds søn, Jesus fra Nazareth, det eneste menneske, som nogensinde har kunnet leve op til at overholde alle Moselovens bestemmelser. Og da Jesus gjorde det, da kunne han med ordene fra Jyske Lov nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret - på en sådan måde, at han selv fuldendte loven.

Jesus opfyldte den Moselov, som menneskene ikke kunne opfylde. Men i virkelighedens verden er det desværre ikke tilstrækkeligt, for vi er stadig syndere i denne verden - forstået på den måde, at vores interesse for os selv er større end interessen for vor næstes ve og vel. Og derfor må der fortsat være love og regler lige så længe som verden består - og der må endda løbende vedtages nye. Ikke for at vi - ved at overholde alle nye regler - skal komme tættere på Gud eller tættere på at leve som perfekte mennesker, men alene fordi vi - ved hjælp af de love, der gælder for os selv, kan beskytte hinanden.

Vores gamle kirkefader Martin Luther vidste godt, at loven ikke gør os perfekte som borgere, derfor sagde han, at vi ikke skal miste modet på grund af synden i verden, altså alt det destruktive i verden, men at vi skal 'synde tappert'. Og dermed mente han, at det er bedre at forsøge at gøre noget godt for andres skyld, end at sidde på hænderne af frygt for at gøre noget forkert. Og så sagde Luther også ’synd tappert’ ikke mindst fordi Vor Herre Jesus Kristus Langfredag på sit kors bar alle vor syndere hen foran Guds domstol og skaffede os benådning gennem sin død på korset. Det kunne han gøre, fordi han er Guds søn, for det er hvad vi mener om Kristus og det er, hvad vi tror om ham, som af kærlighed, opfyldte loven og dermed skaffede os en plads hos Gud.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring