Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 30. oktober 2011

19. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?« Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« - siger han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Mark 2,1-12


I Kristeligt Dagblad var der i fredags en helsides artikel om meditation. Under overskriften jagten på den indre ro beskrev artiklen hvordan meditation er blevet et populært redskab herhjemme til at opnå indre ro. Artiklen fortæller, at det er en ny en tendens, når for eksempel virksomhedsledere er begyndt at tage på kursus i meditation. Og i de seneste år er meditation også blevet populært i bredere dele af befolkningen. Meditationen bruges i stigende grad som et redskab til at opnå en bedre energi, finde mere nærvær og en bedre balance med sig selv.

Men det interessante, som også artiklen skriver, er at opfattelsen af hvad meditation er for noget, har undergået en forvandling i tidens løb. I århundreder har man opfattet meditation som eftertanke og indre fordybelse i Guds ord - i Biblen. Men meditation på nudansk har ikke længere noget med Biblen at gøre - meditation er gået fra at være en åndelig disciplin til overvejende at være et mentalt redskab, som rigtig mange efterhånden forsøger sig med i bestræbelsen på at nå ind til den indre ro. Den meditation, der dyrkes nu om dage har fokus - på selvet - det vil sige - på en selv og meditationen lukker sig næsten om individets egen indre udvikling.

Selv om der også findes en gammel kristen praksis med meditation, der stadig benyttes, så kan vi som luthersk kirke iagttage en udvikling herhjemme, hvor ikke bare en ny form for meditation vinder frem, men også en ny vestlig tilpasset religion-dyrkelse vinder frem. Det er buddhismen. En religion, hvor Gud er erstattet med selvet og hvor man med meditationen som redskab søger at opnå harmoni, balance og velvære i tilværelsen. En religion, hvor man er henvist til sig selv - man vil ikke vide af Gud - man er altså overladt til sig selv. Og derfor går buddhismen og meditationen så fint i spænd med den nutid, som er meget individualistisk som den er.

Mange her i vesten er også fascineret af østens ying og yang-tegn og bærer det undertiden i en halskæde. Men hvad handler ying/yang-symbolet i grunden om? Det handler om en cirkel, der fuldkommen lukker sig om sig selv - et symbol på kredsløbet, og dermed svarer dette symbol meget godt til indholdet af både hinduisme og buddhisme, der er cirkulær i sit virkelighedssyn. Et syn på virkeligheden som er bestemt af karmaloven, som angiver, at menneskets handlinger så at sige ledsager mennesket ind i det næste liv- i reinkarnationen. Et slags uendeligt kredsløb. I hinduismen og buddhismen er man bundet til sin skæbne og målet er at blive fri fra den evige cyklus.

I den kristne tradition er man ikke bundet til sin skæbne på samme måde - for her er forandring muligt og fremtiden er ikke forudbestemt.

Alt dette kan man jo i grunden aflæse af det symbol, som mere end noget andet tegner kristendommen, nemlig korset. Korset er i modsætning til yin og yang-tegnet ikke et lukket symbol. Korsets lodrette bjælke peger opad mod himlen og fastholder dermed forbindelsen mellem Gud og mennesket, og den vandrette bjælke peger ud i verden, og angiver den mellemmenneskelige forbindelse, som betyder, at vi kan være noget for hinanden og ikke behøver at være lukket inde i vores egen lille verden.

I evangeliet til i dag hører vi om en lam mand, der ikke var alene i sin egen lille verden. Det afgørende for ham var, at der var nogen, som ville tage sig af ham. Og der var fire venner, der slog sig sammen for at hjælpe ham. Og en vis dristighed har de også haft, når de sådan har skaffet sig adgang til en andens mands hus - ved at lave et hul i taget. Og dermed lod de fire mænd hånt om al vanetænkning og satte ry og ære på spil for at lindre den lamme mands lidelser. Igennem åbningen i taget kom der også en åbning i den lamme mands liv. Selv kunne den lamme intet gøre. Men andre kunne gøre noget for ham. De fire mænd kunne nemlig gøre noget for ham. Og det gav den lamme mands liv en mening. Hans fire venner brød i bogstavelig forstand en grænse for hans skyld, lige som Vorherre sprænger alle grænser for hvad man kan og ikke kan, for menneskers skyld.

I evangeliet til i dag står der: da Jesus så deres tro... Hvis tro så han? Ja, de 4 venners tro, og da sagde Jesus til den lamme: 'Søn, dine synder tilgives dig'. Det vil sige på vennernes tro, tilsiger Jesus den lamme mand liv og salighed. De, der bar ham, havde troen. De fire mænd vovede springet, idet de sænkede båren til gulvet, og rebene, der holdt den, blev slappe, så den lamme blev placeret foran ham, der sagde: dine synder forlades dig.

Den lamme er som sådan ikke bærer af troen - det er de fire mænd, der tror på det. Og på den måde kan den lamme mand godt være et billede på dét, som mange mennesker hjemsøges af i dag, nemlig tvivlesygen. De spørger: Er kristendommen nu også sand? Jeg synes ikke, jeg tror nok, mener nok, føler nok. Til den, der har det sådan, lyder Luthers ord: Vi er flettet ind i hinanden, vil din sjæl opgive, så er de andre dér og tager imod den, du kan slet ikke gå under'. Derfor kunne Jesus sige til den invaliderede, da han så de fire venners tro: 'Tag din båre og gå!'

På en af Storm P's vittighedstegninger ser man en mand eftertænksomt sige: Jeg er ikke nogen stor synder, men lidt har jo også ret'. Og det udsagn er der sikkert også mange danskere, der kan tilslutte sig. Jeg er ikke nogen stor synder, men lidt har jo også ret' Når Jesus derfor siger: Søn - dine synder tilgives dig - hvad betyder det så? Ja - Jesus giver dig et svar, som du ikke kan finde i meditationen - for svaret skal gives ude fra. Igen: når Jesus siger: Søn, dine synder tilgives dig - hvad betyder det så? Svar: At mine synder forlades mig. At jeg får at vide, at jeg er god nok, og sand nok og rigtig nok.

Og så kan vi spørge - hvad så med alle dem, der tror på Gud og alligevel ikke bliver helbredte? For det er jo rigtigt, at mange mennesker oplever, at de ikke får fjernet åget fra deres skuldre. Det er uomtvisteligt. Men det er samtidigt også ubestrideligt, at mange mennesker har oplevet, at Gud i stedet styrkede deres skuldre, så de formåede at bære det, som syntes ubærligt. Måske fordi de ikke hang fast i det byrdefulde, som var hændt dem, men kiggede opad - på korset; at ganske vist tog Gud ikke lidelsen fra dem, men så han gav dem i hvert fald styrken til at bære den.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring