Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 29. januar 2012

Sidste søndag efter Hellig Tre Konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus svarede disciplene: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Da lød der en røst fra himlen: »Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde til dem: »Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.« Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

Joh 12,23-33


I dag vil jeg gerne sige noget om helte. For måske har nogen af jer set, at årets helt 2011 blev kåret for nylig - for et par uger siden. Det er Morgenavisen Jyllandsposten og trygfonden, der sammen med avisens læsere og en jury kårer årets helt - i Danmark. På 'årets helts'- hjemmeside skriver de: 'Man kan være en helt, fordi man i en dramatisk situation ofrer sig for andre mennesker. Men en heltedåd kan også være et livslangt virke for at hjælpe andre mennesker'. Og her for et par uger siden blev vinderen af den ærefulde titel så fundet. Og med titlen følger 100.000 skattefrie kroner. Og vinderen blev den 48-årige ortopædkirurg Sajida Afzal. Juryen havde valgt hende til Årets Helt 2011, fordi hun er rejst fra sit danske job og to ældste børn for at bygge et børnehospital i Pakistan for at hjælpe landets fattige børn. Der var mange andre indstillede til prisen - men hun fik den for sit usædvanlig ambitiøse projekt - der særligt er målrettet børn, der er født med klumpfod i Pakistan.

Når jeg i dag nævner 'årets helt', så er det fordi, at Jesus er blevet betragtet som en helt. Og i teksten til i dag siger han også noget, der er helteagtigt. For Jesus taler om, at han skal dø, for at andre kan leve. Han skal sætte livet til for andre. Så nu kunne det være lidt spændende at se, hvilken slags helt Jesus er. Og se om Jesus mon ændrer vores opfattelse af hvad en helt er.

I teksten til i dag siger Jesus, at nu er tidspunktet kommet, hvor han skal dø.

Og han sammenligner sig med et hvedekorn, der jo går til -for at der kan komme strå og aks med mange kerner.

Jesus kalder sin død for en herlighed. Og den korsfæstelse, der venter ham, kalder han for ophøjelse, hvor andre ville kalde det forhånelse. For det var kun forbrydere, der blev henrettet på den måde. Men for ham er det ikke forhånelse.

Han ser ikke sin død som en dom over sig selv, selvom han bliver straffet som en forbryder. Men han ser sin død som en dom over den verden, der henretter ham på den måde. Fordi han er uskyldig, dømmer verden sig selv ved at slå en uskyldig mand ihjel.

Helt frivilligt går han altså mod sin egen død.

Når nogen siger, at de vil dø for andre, så er der noget heltemodigt over det. Man er villig til at ofre sig selv -for at redde andre. Men der kan også være noget problematisk i den tankegang. For vi kan jo sommetider tænke - er det nu nødvendigt - at ofre sig selv? Kunne der ikke være en anden løsning? Da nogle islamistiske teorister for over ti år kaprede nogle passagerfly og lod dem flyve ind i World Trade Center, så var de opfyldt af en idé, der var værd at dø for - mente de. En målet-helliger-midlet-tankegang, hvor teoristerne nok ser selv som helte i ædel gerning, men hvor deres egen død altså også bliver en masse uskyldiges menneskers død. Derfor kan der sommetider gemme sig noget fanatisk i ordene - jeg er villig til at dø for en større sag.

Derfor kan det også være med blandede følelser, når vi hører Jesus sige, at han skal dø og sætte livet til, som et hvedekorn der går til. Men den store forskel i forhold til mange andre helte, er at Jesus ikke sætter sit liv til for en politisk sag. Han sætter ikke sit liv til for idé eller et politisk program. Men han sætter livet til for menneskers skyld. Og han gør det sagte. Sagtmodigt. Stille. Som et hvedekorn - i jorden. Der er hverken trompeter eller vajende faner omkring ham. Der er ingen programtaler. Der er kun en stille tale om det lille hvedekorn, der går til, i selve den proces, der får akset til at sætte nye korn og giver liv til mange.

Jesus er altså ikke en almindelig helt, selv om han taler om frivilligt at skulle dø. For det er ikke nogen politisk sag. Og der er heller ikke nogen proklamation af, at andre skal gøre det samme som ham.

For det kan gå hen og ske for andre, at de bliver slået ihjel, men Jesus opfordrer bestemt ikke nogen til at stræbe efter det.

Man kan heller ikke sige, at Jesus er en antihelt, selvom nogen måske ser ham som sådan en. Gummi-Tarzan, Klodshans og Charlie Chaplin var anti-helte. Anti-helte på den måde, at de egentlig er nogle stakler, der så alligevel tager sejren hjem til sidst.

Men Jesus er ikke nogen stakkel. Sådan optræder han ikke på noget som helst tidspunkt. Han bestemmer suverænt det her. Han fører sin gerning til ende - i den selvopofrende kærligheds tjeneste som Gud har sendt ham til - og da afslutningen nærmer sig - fordeler han selv de roller blandt disciplene, der skal til, for at han kan dø. Sin kærligheds tjeneste udlever Jesus til det sidste, hvor han på sit kors bærer konsekvenserne af de synder vi menneskene begår over for hinanden og for Gud, dem som vi ikke selv kan bære, dem bærer han på korset. For dermed at skåne os for hinanden. Så i det lys er Jesus ikke nogen anti-helt, for han er ikke nogen stakkel, der sejrer til sidst - næ den livets sejr han opnår - er én, som han lader andre få glæde af.

Den tyske forfatter Hans Magnus Enzenberger har et begreb han kalder 'tilbagetogets helte'. En af de sværeste militære operationer er nemlig tilbagetoget. Enzenberger siger, at den fornemmeste handling er at rømme en stilling, der er blevet uholdbar. Og han nævner Gorbatjov som én af dem, der turde at rømme en stilling og opgive de principper der ellers havde styret det gamle Sovjet-unionen. Gorbatjov lovede nemlig østlandene ikke at gribe ind med militæret, da de for 20 år siden begyndte at gøre sig fri af Sovjetunionen. Gorbatjov havde sikkert håbet på en anden udvikling, og udviklingen blev jo ikke så harmonisk som mange havde håbet på - ved Murens fald. Men opløsningen af sovjet-magten blev så heller den blodige konflikt, som mange havde frygtet. Og det skyldes Gorbatjov og derfor kalder Enzenberger ham for en af tilbagetogets helte. Dem, der opgiver et princip, frem for at lade tusinder dø.

På den måde kan en moderne helt være en, der ikke vil forandre verden, men derimod skåne verden.

Og det billede af helt passer egentlig fint til billedet af Jesus. For Jesus var ikke kommet for at forandre verden i politisk forstand. Han ville snarere skåne den. Eller rettere: han ville frelse den - altså redde den og hjælpe mennesker. Og ved at have dét som eneste mål - så forandrede han faktisk verden. For i hans heltegerning fik vi et nyt syn på livet, døden og på Gud og på verden.

Jesus er en helt - på den måde at hans gerning, hans tjeneste for menneskene - er fuldstændig uselvvisk - uden skumle bagtanker. Han giver sig selv - for at andre kan leve. Og han giver det mest beskedne og sagtmodige billede på sin død: nemlig som det lille hvedekorn, der går til i jordens mørke muld. Og frem vokser et strå, der sætter aks med kerner. Ikke tusindvis af kerner, ikke overvældende, men nok. Nok til liv, der igen giver liv.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring