Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 12. februar 2012

Seksagesima

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.« p Og han sagde: »Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.«

Mark 4,26-32


Den første af de to lignelser kan enhver forstå, hvis man blot ved en lille smule om landbrug. Når landmanden har tilsået sin mark, så har han gjort hvad han skal gøre. Og i de følgende måneder gør landmanden bare hvad Jesus siger. Han sover, og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv, giver jorden afgrøde først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Og når kornet endeligt er modent, så rykker landmanden ud igen- til høst.

Nu om dage i vores teknologiske tid gør landmanden ganske vist noget mere - han kører ud med traktor og sprøjter - og ligeså med gylle - for at fremme vækst og udbytte. Men den slags var ikke opfundet på Jesu tid, så lad os ikke blande det ind i lignelsens klare tale.

Det vigtigste er, at når landmanden har gjort sit, så må han tålmodigt vente på sædens spiring og vækst. Pointen er, at landmanden ikke skal lade sig vælte af omkuld af bekymring for væksten, han behøver ikke at gå ud i marken for at rykke i stråene for at gøre dem længere, men han må simpelthen blot vente på afgrøderne kommer op. For kornet spirer og vokser af sig selv - uden at landmanden helt præcist ved hvordan. Han kender ikke processen - det spirende livs hemmelighed - og holder derfor fingrene fra den. Ja landmanden kunne sagtens tage på charterferie til sydens sol og sommer, mens kornet spirer og gror derhjemme.

Af sig selv giver jorden afgrøde. Landmanden kan bare tage den med ro og vente.

Sådan er det også med Guds rige - siger Jesus.

Det samme siger Jesus til alle bekymrede kristne, der synes, det kniber med at se resultater og vækst i deres eget liv. Mange af os kender sikkert godt det mismod, hvor man tænker, hvorfor er Gud mig så fjern og uvirkelig? Hvis jeg har noget, der ligner en tro, så er den temmelig kold og teoretisk, og den forsvinder lige så let som tørt sand mellem fingrene. Hvordan kan det være, jeg har så svært ved at føle glæde, selv om jeg godt ved, at jeg som kristen har al mulig grund til at være glad?

Vi kunne fortsætte klagesangen og sige: Jeg har ellers gjort ikke så lidt for at det kunne blive anderledes. Jeg har faktisk prøvet at strenge mig an. Jeg har sagt til mig selv, at jeg vil tro, og jeg vil, at det skal være en ordentlig tro, en meningsfuld tro, en glad tro, en tro virksom i kærlighed. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan - for at opnå det.

Men det er som om, at det ikke hjælper noget. Hvad skal jeg gøre?

Sådan er der måske mange mennesker, der er dybt bekymrede for sædens vækst i dem selv. Og andre er måske lige så bekymrede for sædens vækst i det danske folk. Altså bekymrede for den kristne tros liv og vækst.

Eller er det måske snarere en lang række af andre problemer vi er mere bekymrede for- end lige den kristne tros liv og vækst?

Fyens Stiftstidende har på det seneste kørt en artikelserie i avisen, hvor journalisterne synes at være mere optaget af antallet af kirker og kirkegængere på Fyn - end spørgsmålet om den kristne tros liv og vækst. Det indtryk kunne man få efter at have læst artiklerne.

Og journalisternes perspektiv afspejler vel bare den almindelige opfattelse hos det danske folk er. For er det ikke dybt godnat at tale om danskerne som et kristent folk, hvis vi skal være helt ærlige? Man skal vel være både være blind og døv for at påstå det. For er det ikke helt andre ting, der optager de danske sind. Finanskrise, faldende ejendomspriser, frygt for arbejdsløshed og pressede husholdningsbudgetter? Hvis det er rigtigt, så er der alt mulig grund til at bekymre sig om jordens afgrøde - forstået som troens liv og vækst.

Men til alle bekymrede, både dem, der er bekymrede for deres egen tro og kristendom, og for dem, der er bekymrede for vores folks kristendom, har Jesus i dag et svar med optimisme og livsmod i. Nemlig at hele spørgsmålet om at tro på Gud og leve som kristne faktisk kun drejer sig om én ting. Nemlig at sæden bliver sået - dvs. at Guds ord bliver forkyndt og hørt. For troens hemmelighed er, at troen opstår af det, som høres og den bevares og næres af det, som høres. Og dermed er det vigtigste, at Guds ord bliver forkyndt og at der er nogen der sidder og hører det. Når bare det sker, foregår resten uden vores medvirken. Vi sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, ud at vi ved hvordan.

Med andre ord: vi skal blot sørge for ét eneste, nemlig at vi selv hører Guds ord og at vores medmennesker hører Guds ord om Jesus. Så vil Han selv sørge for spiringen og væksten. Men det er da netop her, det kniber. Det kniber alvorligt med at høre Guds ord. Efter en folkelig opfattelse kan man jo sagtens være kristen uden at gå i kirke - altså uden at høre Guds ord - uden at noget bliver sået i os.

Kan man godt være kristen - uden at gå i kirke? Det kan man sikkert godt i et stykke tid, men begynder det så ikke at knibe? Ligesom man utvivlsom godt kan være menneske uden at spise i en periode, men så begynder det også at knibe.

Eller lad os vende tilbage til lignelsens billedsprog: Hvad sker der med en mark, der ikke bliver tilsået - altså lægges brak? Ja - der sker ikke så meget lige med det samme. Men efter et stykke tid vil man se, at så er der noget helt andet, der vokser op. Enten fra de frø, der har været gemt i jorden, eller fra frø, der tilføres med dyr eller vinden. Og så myldrer det op af jorden med både stort og småt og efter nogle år er det en helt anden mark - end den oprindelige. Ukendelig.

Og i analogi til det billede af mark, så kan vi se på hvilken rolle Kristus-troen spiller hos danskerne - efter årtier hvor Guds ord høres mindre og mindre af danskerne. Så er det noget andet, der høres og noget andet, der bliver resultatet.

Hvis man spørger et menneske på gaden om vedkommendes tro - i forventning om at Guds søn Jesus er centrum for hans tro, så bliver man formentligt skuffet. Nej der er sket noget. Der er kommet et andet indhold af markens grøde - i den kollektive bevidsthed.

Som bekendt så lyder den kristne trosbekendelse ved enhver gudstjeneste og enhver dåb. Men den er ikke længere gennemsnitsdanskerens trosbekendelse. Gennemsnitsdanskerens trosbekendelse ser anderledes ud. Jeg har fundet 7 ting, der karakteriserer gennemsnitsdanskerens tro.

   1. Der er mere mellem himmel og jord.
   2. Enhver bliver salig i sin tro.
   3. Jesus er god nok, men han er bare ikke Guds søn.
   4. Vi skal være gode ved hinanden.
   5. De gode belønnes, de onde straffes.
   6. Det sker i næste liv - i reinkarnationen.
   7. Man må ikke være fantastisk.

Det er de dominerende værdier i dag. Det er hvad der er vokset op af den mark, som man ikke mente var værd at tilså. Og man må bare sige, at den opvoksende religion har ikke meget med Jesus at gøre. Det er en religion uden Jesus Kristus, Guds enbårne søn, Vor Herre. Det er en religion, hvor vi selv indtager - hans plads. Det er en religion, der handler om at vi må redde os selv - for der er ingen andre der gør det. Piet Hein udtrykker denne udvikling i et gruk, der lyder sådan:

Vi vælger så rart demokratisk
En Gud, der er, som vi vil,
Så gør det ikke så meget,
Om han er den Gud, der er til.


Sådan går det i det lange løb, når mennesket ikke hører Guds ord - om Jesus. Så får man lige så stille en helt anden religion, der kommer snigende og sætter sig fast. Og derfor er det slet og ret livsvigtigt, ikke mindst i en kirkelukningstid, både for den enkelte og for vores folk, at Guds ord bliver forkyndt og bliver hørt. Så skal Gud nok give væksten - både som tro, og håb og kærlighed.

Det glædelige budskab, som Jesus åbnede for vore øjne, der dybest set handler om menneskets menneskeliggørelse, er det, der skal forkyndes - på stadig nye måder. Og bliver det budskab forkyndt i kirkerne og hørt, så skal Vorherre nok tage alle vore bekymringer på sig - alle bekymringer for væksten - for vores tro, for vores håb og kærlighed. De skal vokse af sig selv, når blot Guds ord bliver forkyndt og hørt.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring