Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 19. februar 2012

Fastelavn

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus.

Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«

Matt 3,13-17


Der en anden historie, som også handler om vand og en due. Vi hørte om den i epistel-læsningen. Det er fortællingen om Noahs ark. Det var dengang syndfloden havde udslettet alle mennesker. I 40 dage lod Gud det regne, så vandet steg og sted og udslettede alt liv. Gud havde nemlig fortrudt, at han havde skabt menneskene.

For det skar Gud i hjertet, når han så, hvordan menneskene levede. Deres hjertes higen og tragten var kun ond dagen lang. Derfor kom syndfloden over jorden, fordi alle mennesker havde syndet. Men Noah og Noahs familie blev reddet - i arken. Og da der var gået måneder, og vandet begyndte at synke, sendte Noah en due ud, men den vendte hurtigt tilbage til arken, for der var ingen steder den kunne lande. En uge efter sendte Noah igen en due ud, og da den kom tilbage, havde den et friskt olieblad i næbbet. Så kunne Noah regne ud, at der igen var til at leve på jorden. Og Gud oprettede en pagt - en aftale med Noah og sagde: 'Jeg vil aldrig mere forbande jorden for menneskenes skyld, for menneskene er onde fra ungdommen af. Herefter skal, så længe jorden står, forår og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat - aldrig ophøre'. Og Gud satte et tegn på himlen på den nye pagt - regnbuen. Regnbuen har alle rene farver. Det er et tegn på, at Gud lader sin renhed og sine himmelske farver omspænde menneskenes blandede og snuskede liv.

Egentligt handler fortællingen om Jesu dåb i Jordanfloden også om synd, død og om en ny pagt. Med sin dåb bærer Jesus Guds vilje hele vejen, og det omfatter til sidst døden på et kors. Jesus siger et sted: En dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldbragt. Det er døden Jesus taler om. Men sin død tager Jesus synden og forbandelsen på sig og opretter en ny og bedre pagt - end regnbuens pagt. For nu er det ikke kun sommer og vinter, som skal følge efter hinanden. Nu skal det evige liv følge efter det jordiske liv for alle dem, der tror på Jesus. Regnbuens pagt gjaldt det jordiske. Og kigger man på regnbuen kan man også se, at den begynder og slutter på jorden. Men korset derimod står på vores jord og når op i himmelen og ind i Himmeriget. Korset er det evige livs tegn.

Man kan vist roligt sige, at menneskene ikke har ændret sig synderligt siden Noahs dage eller siden Jesu tid. Det er stadigt sådan, at menneskene er onde fra ungdommen af. Det lyder måske overdrevent. Det lyder måske for groft. For alle mennesker går da ikke rundt og slår ihjel. De fleste mennesker gør da også gode og kærlige ting. Ja - men ondskaben består i, at mennesket har en tendens til at søge væk fra Gud og ikke vil tro ham. Mennesket vil som regel hellere tro på sig selv og regne det for højere. Det gennemsyrer meget af det vi gør, at vi sætter os selv højest - og ikke Gud.

I evangeliet kan vi høre, at selv Johannes Døberen regnede sig selv for en synder. Han siger til Jesus: Jeg trænger til at blive døbt af dig - og du kommer til mig. Johannes følte sig så meget mindre værd end Jesus, at han ikke følte sig ikke engang værdig til at binde Jesu skorem. Hos kongerne på denne tid var det den ringeste slave, som skulle bukke sig og binde kongens sko. Men ikke engang det følte Johannes D. sig værdig til - over for Jesus. Men Jesus gør sig selv endnu ringere. For I husker nok historien om fodvaskningen, hvor Jesus hælder vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder. Og dermed gør Jesus sig til den ringeste slave. Selvom disciplen Peter protesterer og siger: Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Men Jesus svarede: at det var nødvendigt for at Peter kunne blive ren.

Og her tænker Jesus jo ikke på de snavsede fødder i konkret forstand, men på det snavsede- i vores sjæl. Og ved at gøre sig til ringeste slave renser Jesus os for vor synd. For det er Guds vilje, at menneskesønnen skal tjene og give sit liv som en løsesum for os. Jesus viser altså hvor langt han vil gå - for os. Så stor er Guds kærlighed, at han vil gøre hvad det skal være, for at rense os, så vi kan være os selv bekendt - og for endeligt til sidst - at åbne Himmeriget for os.

Og så lige en ting til sidst: Da Jesus trådte ned i Jordanfloden og lod sig døbe, da var han pludselig ikke ren mere. Snavset fra alle de andre døbte - klæbede til ham. Og det er netop Guds vilje. Ikke at de urene skal skrubbe deres synder af sig, men at den rene skal bære det hele - denne verdens snavs. Jesus bytter med os, så vi ikke skal tynges af konsekvensen af vores snavs.

Netop derfor er han Guds elskede søn, som stemmen fra himlen siger det.

Noahs due bragte bud om liv på jorden. Den havde et grønt blad i næbbet. Duen ved Jesu dåb bringer bud om, at der er liv i himlen. Eller man kan sige, at Helligåndens due ved Jesu dåb kommer med et andet blad. Et blad, der stammer fra livets træ, som står i Himmeriget. Det er et tegn på det nye liv, som Gud vil give os. Og i dag kan vi sige, at vi nu sejler i en ark, som Noahs. Det er kirken. Og engang - efter denne sejlads - så kan vi håbe på, og tro på, at også vi engang vil vi lande vi på livets kyst.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring