Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 22. april 2012

2. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Amen.

Matt


Det er stort øjeblik for jer konfirmander, når dørene åbnes, musikken spiller og en fuld kirke rejser sig for jer. Vi går ind ad døren i to rækker - medens omtrent 300 par øjne kigger på os - og smiler. Det er et stort øjeblik for både præst og konfirmander. Netop indmarchen og den øvrige liturgi har vi øvet i de sidste par uger, og der har været en lys forventning i jeres øjne i de sidste uger, som har rettet sig mod dagen i dag. Det er jo heller ikke en ukendt kirke I træder ind i dag. Herinde sidder alle dem I kender: Jeres forældre, jeres søskende, jeres bedsteforældre og anden familie og venner. Dem, der er til stede her i dag, har en særlig tilknytning til jer. Herinde sidder folk, der måske har kendt jer siden I kom til verden. Folk, der har fulgt jer. Folk, som kender jer bedre - end jeg gør. De folk, der sidder herinde kender også de forskellige personlige kvaliteter, talenter og evner I alle hver især er besiddelse. Og de folk vil fortsat følge jer - også fra i dag af.

Og jeg har også været så heldig at lære jer at kende igennem de sidste 9 måneder. Når jeg tænker tilbage på de mange tirsdag morgener, så synes jeg da i grunden, vi har haft rigtig mange gode timer og oplevelser sammen. Vi har hørt historier om Gud og Jesus fra Biblen, vi har hørt om Røde Kors, og I har været indsamlere en søndag til Dansk Røde kors, vi har haft besøg af en rigtig skuespiller, og vi har været på tur sammen og set bl.a. Jellingestenen. Vi har set film og meget mere. Og I har mødt op til undervisningen og har deltaget aktivt. Her til sidst i forløbet har vi jo også arbejdet lidt med jeres egne fremtidsplaner og fremtidsdrømme, da vi snakkede om temaet ' det gode liv'. Og I har givet jeres bud på, hvordan I tror, jeres liv ser ud som 30-årige. I skulle også give et bud på hvad I forestiller jer, at I laver, når I er blevet 30 år. Og jeg kan se at nogle af jer drenge bl.a. har udtrykt drømme at blive så forskellige ting som at blive mekaniker, tømrer eller musiker. Og nogle af jer piger har udtrykt drømme om så forskellige ting som frisør, dyrlæge og pædagog. Og mon ikke de folk, der er samlet herinde, og som kender jer så godt, kan være enige med mig i, at de 15 unge mennesker, der sidder her, bestemt har mange gode talenter og evner hver især. Og nu, hvor vi med denne konfirmation markerer overgangen fra barndom til ungdom, så skal I også til at overveje hvad jeres talent og evner er, og hvad de skal bruges til i fremtiden.

Og der er jo også hvad evangeliet handler om. At vi mennesker er udstyret med nogle evner, ja ikke nok med det, vi er blevet betroet et liv, som vi skal bruge. Det, som evangeliet vil sige, er at vi ikke skal øde livet bort, vi skal investere det, bruge det op, bruge vores talent, vore evner - efter bedste evne. Og alle mennesker har nogle evner for et eller andet. Som kranføreren siger til Gummi-tarzan i filmen af samme navn: 'Alle er gode til noget, man skal bare lige finde ud af hvad det er.'

Og det er det I konfirmander snart skal til at finde ud, hvad I vil investere jeres liv og tid i.

Som mange af jer sikkert ved, så har jeg lige været en måned i Kenya - her i marts. Af en skoleinspektør blev jeg bedt om at komme ned til den lokale skole og prædike for børnene i skolegården. Det var en onsdag morgen, hvor flere hundrede skolebørn stod samlet i skolegården. På spørgsmålet om hvad jeg skulle prædike for børnene, havde skoleinspektøren svaret: 'I want you to tell them, that God wants active students, not lazy students'. Da vi stod dér i skolegården den morgen, og solen bagte på os, så spurgte jeg børnene hvad de kunne tænke sig at blive, når de blev store. Så blev der helt stille. Ingen sagde noget. Jeg tænkte - om de mon ikke forstod mit engelske. Men så rakte en dreng hånden op. 'Jeg vil være advokat'. Og efter ham kom der flere hænder op. - En anden ville være læge, en tredje svarede, sygeplejerske. Og sådan kom der nogle af børnenes fremtidsdrømme frem. Og jeg sagde det samme til dem, som jeg siger til jer konfirmander i dag: Der er ikke meget i denne verden, der kommer gratis, så investér jeres talent, vær flittige og målrettede, så I også kan nå de mål I sætter jer. Det ligger som en forventning fra Livets Gud, at vi ikke skal øde livet bort, spilde det, eller grave talentet ned i jorden, som vi hørte I lignelsen. Nej I skal selvfølgelig bruge jeres liv og evner. Det er det livsprojekt, der venter foran hver af jer.

Det kristne budskab i denne sammenhæng, er, at I ikke er sat alene om dette livsprojekt. Hvor vidt jeres livsprojekt i årenes løb lykkes i jeres egne eller andres øjne spiller ikke nogen rolle i jeres forhold til Gud. For uanset hvordan det går jer hver især, uanset hvor meget I så end kludrer i det, så har I med den kristne dåb fået tilsagn om, at I er Guds egne børn, at Gud altid være vil være med jer. Og det er jo det I siger ja i dag. Budskabet om, at I er elsket som dem I er. Det er rart at vide, og det er godt at have som den faste grund under sit liv - i en flygtig verden.

Når man kigger på nogle af de bibelske konfirmationsord I har valgt, som nu står skrevet i den gave I får, så tror jeg også, at I har fattet bare lidt af den sandhed, at her i kirken er I Guds elskede børn. En af jer har valgt ordet 'Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede, og rig på trosskab' en anden af jer har valgt ordet: 'frygt ikke, tro kun', en tredje af jer har valgt ordet 'fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes'. Og sådan har I alle 15 konfirmander valgt 15 forskellige citater. De citater kan tilsammen fungere som vejvisere, ja ligesom de der refleks-vejpæle der lyser op langs vejen om natten, og holder jer på vejen, når det er mørkt. Altså kan de valgte ord være med til at understrege det forhold til Gud I fik med jeres dåb, at I er Guds kære egne børn og at I dermed kan stole på, at I har jeres sag med Gud i orden.

I dag lyser jeres øjne af forventningsfuldhed. Og hvis I kan gemme nogle af de Guds ord i jeres hjerte, så tror jeg også, at det kan være med til, at I kan bevare den lyse forventningsfuldhed, der retter sig imod den fremtid, der venter forude på jer - hver især.

Med de ord vil jeg slutte nu og ønske jer alle alt muligt godt fremover.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring