Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 29. april 2012

3. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.«

Joh 14,1-11


I stykket til i dag hører vi, at disciplen Thomas gerne vil kende vejen. Samtalen mellem ham og Jesus stammer fra skærtorsdag aften. Den aften, hvor Jesus gjorde det klart for Thomas og de andre disciple, at nu ville deres fællesskab i dets hidtidige form blive bragt til ophør. For med Jesu død og korsfæstelse, langfredag, ville det konkrete og synlige fællesskab slutte, men derefter ville et nyt, anderledes og større fællesskab åbne sig. Et åndens stærke fællesskab. 'Jeres hjerter må ikke forfærdes!'. Midt i alt dét, som til enhver tid vil kunne forfærde hjertet, er der nemlig 'rum', som er anderledes, boliger kalder Jesus det, hvor man kan ånde frit. De rum eller boliger er de livsrum, som erfares, når der opstår tro. 'Jeres hjerter må ikke forfærdes! Tro på Gud og på mig! 'I min faders hus er der mange boliger' Det vil sige, at i troen er der boliger, steder at være.

Men disciplen Thomas vil gerne vide, hvordan man kan kende vejen, når Jesus ikke længere er synlig iblandt dem.

Vejen. Fra min barndom husker jeg en gammel mand, der altid sad ved vejen. Når han kom hjem fra arbejde satte han sig på en stol lige ud til fortovet og kiggede på trafikken ved vejen, der bevægede sig igennem den lille landsby. Han må have syntes, at det var spændende at sidde dér ved vejen. Og sådan var det måske også for mine bedsteforældres generation. Når man tog på søndagsture tilbage i den tid, hvor mange familier begyndte at få bil, så var det ikke ualmindeligt at holde ind og sætte sig et sted ved vejen. På søndagsturene tog man måske en termokande kaffe med, saft, kage og måske en madkurv med. Man kunne køre til stranden eller til en lysning i skoven, men det var vist ikke helt ualmindeligt, at man også bare gjorde holdt - et sted ved vejen. Og så tog man måske sit sammenklaplige krydsfinér campingbord med og de små, sammenfoldelige stålrørstaburetter med stofsæder, og så satte man sig ellers i rabatten - et sted ved vejen. Det har jeg indtryk af, at man gjorde dengang, hvor vejen i sig selv var attraktionen. Vejen var det spændende. Vejen var bevægelse, pulsslag, det virkelige liv, som man gerne ville være tæt på. Vejen.

Men som årene gik, så der kom flere biler til, og de kørte måske også stærkere. Og biludstødningen blev ikke længere noget man forbandt med noget positivt som velstand, og efterhånden flyttede folk sig fra vejen.

Når man er ved vejen har man også mulighed for at fornemme pulsen.

På en ganske særlig måde var det også dér, disciplene havde været i tiden - i Jesu følge. Tæt på det helt særlige pulsslag, meget tæt på, hvor de ikke bare stod ved vedkanten, men hvor de var med på vejen - med ham. Delagtig. Men nu skulle det håndgribelige, synlige samvær med Jesus ophøre, og hvor var så vejen? Når Jesus forlader dem i fysisk forstand, hvordan kommer vi så derhen, hvor vi skal være? Sådan spørger Thomas. Og Jesus svarer: 'Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader'.

Hvis Jesus havde været en profet, havde han været en, der skulle pege på vejen, henvise til vejen. Men her er mere end en profet, han er Gud, som blev kød og tog bolig i blandt menneskene. Langfredag blev han dræbt, men det var så sige kunne hans jordiske, synlige bolig, kroppen, der blev dræbt, ikke dét han bar i sig, den inderste virkelighed, for Ånden bag alt dét begrænsede vi kan se, den kunne hans fjender ikke dræbe. Den sandhed han repræsenterede, det hellige, kunne hans fjender ikke dræbe. Den ånd i ham, der kom til syne, og som gør vores liv stort og vigtigt, og den vej, som han åbnede til Gud, kunne hans fjender ikke spærre. Den vej, som er forbindelsen til Gud, som er sandheden og livet, kunne hans fjender ikke spærre.

For efter påske sætter Gud sig igennem på en anden måde, på åndens betingelser, og deri åbner han de boliger for os, som fra verdens skabelse har været hans. De boliger, de livsrum, som ville have været skjult og utilgængelige uden ham, uden troen.

Jeg vil gerne give et andet eksempel hvad der kunne være en troens bolig, et livsrum, hvor man kan være. Fornylig var jeg inde og se filmen 'Hvidstens gruppen', der handler om den lille gruppe modstandsfolk, der samlede sig ved Hvidsten kro, den kro, der ligger oppe i Randersområdet. Velvidende at det kan koste dem livet, så fortsætter de modstandsarbejdet mod den tyske besættelsesmagt. De fortsætter ved at samle de våben, der kastes ned fra de engelske fly. Som bekendt blev Hvidstensgruppen taget, og de blev dømt til døden. En tidlig morgenstund kører en lastbil med hvidsten-gruppen ud til Ryvangen, hvor de skal henrettes. I lastbilen synger de altid frejdig, når du går. I filmen er der en stærk scene ved henrettelsesstedet, hvor far og søn fra hvidstensgruppen, fanger hinandens blik, og de fastholder hinandens blik, de har fundet et livsrum, et troens rum, hvor de kan være - uanset hvad der sker. Man skulle jo tro, at de ville stå dér rystende, grådkvalt og fortvivlede, men de finder et livsrum, hvor de er uadskillelige og åndeligt forenet ved deres livs afslutning.

Det er jo en virkelig historie og det øjeblik, hvor far og søn fanger hinandens blik, der, tror jeg, de gribes af den Ånd, der nok er skjult, men rummer en kærlighed og sandhed, der trænger igennem alt det, der kan forfærde hjertet, den ånd, der kan trænger igennem alt det mørke, den frygt og fortvivlelse vi kan opleve. Og i den ånd finder de to et livsrum, hvor de kan være og udstå det, der venter dem.

Den ånd er også med os. Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus, for også efter påske er han med os. For efter påske er han ikke begrænset af noget jordisk, men genopstået for i Ånden at være ubegrænset med-levende i vores liv. Han er altså allerede med i dit liv, og du er allerede en del af hans liv, i din dåb er korstegnet på denne indpodning sat på dig. Af ham er du allerede sat på den vej, hvis kerne er den kærlighed vi er døbt til, og hvorfra vejen kan åbnes til de gudsboliger, de ubegrænsede livsrum, hvor vi altid kan finde plads til at være - leve og ånde.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring