Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 10. juni 2012

1. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«

Luk 12,13-21


Denne lignelse om den rige bonde vi lige har hørt, handler om et menneskes selvvalgte ensomhed. Lignelsen handler om en rig mand, hvis mark havde givet godt. En rigtig stor og god høst var nu kommet i hus, og hvad skulle denne rigdom nu bruges til? Manden står og snakker med sig selv. 'Hvad skal jeg gøre?'. ja - det skulle ikke jo være så svært. For i Moseloven står der foreskrevet, at man skal give takoffer til Skaberen for høsten, og i samme moselov står der også, at bonden ikke skal rive hele høsten sammen. Men bevidst lade ligge noget af den ligge tilbage - til de fattige. For det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt (som vi synger i sangen Marken er mejet). På den måde skal bonden efterlade noget af høsten for at vise gavmildhed mod de fattige og nødlidende. Så når den rige bonde står og ser ud over sine bugnende marker og spørger: 'Hvad skal jeg gøre?', skulle svaret ligge lige for. Han burde bruge sin bugnende høst i fællesskab med sin Gud og sin næste.

Men læg så mærke hvad den rige bonde ikke tænker og ikke gør. Ikke en eneste tanke lader han gå til sit medmenneske og sin næste. Og ligeså med hans handlinger: Noget takoffer til Gud er end ikke på tale, og nogen gavmildhed mod medmennesket heller ikke.

Den rige bonde kunne jo godt have sagt følgende: Nu skal Gud virkelig have så mange tak for sine vidunderlige gaver, jeg vil bringe et takoffer, der vil noget. Han kunne have sagt: Hvor dejligt, nu har jeg råd til, at min kone kan få en ny frakke, og mine børn nye sko, eller jeg kan hjælpe min nabo til et nyt tag, så han og hans familie kan bo tørt, eller min fattige kusine kan få den medicin, hun så hårdt behøver osv. osv.

Men nej, det opkommer ikke i hans tanke, mens han står og ser ud over de bugnende marker. Gud opkommer ikke, og hans næste opkommer ikke. Det eneste, der kommer op, er ordet 'jeg'. Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn, og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv. Så, min ven, du har meget dejligt gods liggende, nok til mange år. Slå dig ro, spis, drik og vær glad!'

Det var, hvad der opkom i den rige bondes tanke: jeg, jeg og atter jeg. Meningen med de mange gode gaver fra marken var jo, at de skulle have været en hjælp for ham til at leve et godt liv i fællesskab med Gud og sin næste. Men markens goder, pengene, tog magten fra ham, så de kom til at styre ham i stedet for omvendt. Hvad der var givet ham til velsignelse, blev i bondens hånd til forbandelse. Nemlig den selvvalgte ensomhed. Og et sådant liv uden Gud og uden næste, det er en på en måde et fortabt liv.

'Se jer for, og vær på vagt over for al griskhed', lyder det advarende fra Jesus. Den slags fjerner nemlig et menneske fra sin Gud og sin næste.

I denne sammenhæng er det vigtigt at få sagt, at budskabet her ikke er, at penge i sig selv er noget ondt. For der er ingen af de tekster vi har hørt i dag, der fordømmer penge i selv. Hverken prædikerens bog eller evangeliet fordømmer penge i sig selv. Penge i sig selv er ikke roden til alt ondt. Hvorimod kærlighed til penge kan være roden meget ondt.

I historiens løb har der været mange mennesker, der har tolket advarslen mod griskhed, så radikalt, at de solgte alt, hvad de ejede, og gav det til de fattige. Derefter gik de ud og blev tiggermunke. Og det er måske også godt og inspirerende for os, at vi har folk som f.eks. Frans af Assisi at se op til. Men det var formentligt knapt så godt, hvis vi alle solgte det hele og blev tiggere, så stod samfundet vist ikke ret meget længere. Nej vores svar på advarslen mod griskhed , må være et andet. Nemlig at vi alle får lært den grundlæggende lektie, at penge og værdier bare er hjælpemidler. Ikke givet os til blot at puge sammen, men til at bruge, til at give ud, Gud til ære, næsten til gavn. Altså penge som hjælpemiddel.

'Se jer for og vær på vagt over for al griskhed' lyder det advarende fra Jesus. Med andre ord: Hvad skal vi gå og samle sammen for? Ligesom en håndværker, der fylder sit hus med værktøj - i stedet for at bruge det! Det er afgudsdyrkelse, mener Jesus. Og han mener også, at det er idioti.' Din tåbe', lyder det i lignelsen. 'Din tåbe i nat kræves dit liv af dig. Hvilke nytte har du så af alt dét du har samlet? Din tåbe! At samle penge sammen med udelukkende det formål at blive rig er noget, der her falder ind under tåbeparagraffen. Og så kan vi tilføje - Gud, hvor er der mange tåber til, som fortaber sig i deres penge, og som tror, at der er lommer i deres ligklæder. Men rige hos Gud er de ikke.

Og lad os så slutte af med en god historie. Det er den jødiske lignelse om de to rige bønder, kaldet de to brødre på Moria Bjerg.

Den yngste bror var gift og havde børn, den ældste var ugift og alene. De to brødre arbejdede sammen, pløjede marken sammen og såede marken sammen. Da høsttiden kom, bragte de afgrøden ind og delte negene i to lige store bunker. Da det blev nat, lagde brødrene sig til at sove ved siden af hver sin bunke neg.

Men den ældste kunne ikke finde hvile og sagde til sig selv. 'Min bror har familie, og jeg er alene, og har ingen børn. Men alligevel har jeg taget lige så mange neg som han. Det er ikke retfærdigt. 'Han stod derfor op, tog nogle af sine egne neg og lagde dem lige så stille over i broderens bunke. Så lagde han sig ned igen og faldt i søvn. Lidt senere vågnede den yngste bror. Også han kom til at tænke på sin bror og sagde til sig selv.:' Min bror er alene og har ingen børn. Hvem skal sørge for ham på hans gamle dage?' Han stod op, tog nogle af negene og bar dem over til sin brors bunke. Da det blev morgen, stod begge brødrene op, og begge undrede sig over, at deres bunke var den samme som aftenen før. Men ingen af dem sagde et ord til den anden. Næste nat lå de begge vågne indtil de mente, den anden sov. Så stod de op og tog begge nogle af deres neg for at bære dem over i den andens bunke. På halvvejen stødte de ind i hinanden, og de blev klar over, hvor godt de begge undte hinanden det. De lod negene falde og omfavnede hinanden i broderkærlighed. Men Gud i Himmelen så ned til dem og sagde: Helligt, helligt være mig dette sted. Her vil jeg bo blandt menneskene.

Se, det var en helt anden lignelse om den rige bonde. En lignelse om at bruge rigdommen til det, som den er bestemt til, ja det som vi har fået den til.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring