Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 08. juli 2012

5. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?«

Matt 16,13-26


Her på Nordfyn har vi igennem nogle år haft en tradition med at invitere samtlige af kommunens 4.klasser til en tur indtil domkirken i Odense. Det har været i forbindelse med vores salmesangsprojekt. Idéen er at skolerne forud for arrangementet får tilsendt 5 salmer og undervisningsmateriale, og så skal børnene lære at synge salmer i skolen. Og derpå tager alle 4.klasses-børnene ind til domkirken i Odense for så sammen at synge de 5 salmer de har lært. Det er spændende at se, hvordan de over 400 børn reagerer, når de kommer ind i sådant et kæmpe rum som domkirken i Odense. Hvordan børnene kan sidde yderst på bænkene, læne hovedet tilbage - og kigge op under de høje hvælvinger med åben mund og polypper. Og trampe rundt på det hårde gamle gulv.

Domkirken i Odense er bygget 13.-14-tallet - og man kan undre sig over - dels at de har kunnet bygge sådant et gigantisk bygningsværk af kvadresten for 600-700 år siden - og dels at bygning og fundament har kunnet holde helt frem til i dag. Forleden dag kom jeg til at tænke på disse 4.klasses børns ansigtsudtryk i domkirken og kom samtidigt til at tænke på de børn, som jeg mødte på min rejse til Kenya i marts måned i år.

Dernede i Kenya går børnene hver søndag ind og ud af den åbne dør i kirken - og løber ud i støvet leger - mens de voksne deltager i de timerlange gudstjenester.

Dernede er kirkerne ikke bygget af kvadresten, men de minder snarere om det skur min far og jeg har bygget til mine får. Nemlig nogle pæle banket i et betonfundament beklædt med bølgeblik på siderne og et tag henover. Forskellen på herhjemme og dernede er, at dernede i Kenya er kirken ung og mens den herhjemme er blevet gammel. Dernede er kirkerne er mere end godt fyldt hver søndag, medens herhjemme står der mange halvtomme kirker om søndagen. Både herhjemme og i Kenya står kirkerne for så vidt solidt, herhjemme kan vi glæde os over et par tusinde kirker smukke velholdte kirker landet over. Men til forskel fra Kenya er det som om, at vi herhjemme taler mere og mere om krise for kristendommen og kirken. Den økonomiske krise har fremmet kirkekrisen på nogen måder og i flere stifter er man begyndt at tælle kirkegængere for at få et klarere overblik over om det virkelig står så galt til, som det siges, og som i hvert fald medierne ofte er så ivrig efter at dokumentere.

Og det er desværre en kendsgerning, at ikke så få steder må præsten søndag formiddag konstatere at der ikke er kommet nogen at holde gudstjeneste sammen med og må gå hjem med den forberedte prædiken i lommen. Og sådan kan kirkens virkelighed i Danmark - til forskel fra Kenya - se temmelig pessimistisk ud.

Men gudskelov er evangeliet selv ikke så pessimistisk som mange af vor tids profetier, undersøgelser og udtalelser om kirkens situation. Det er værd at huske på. For evangeliet fører os længere tilbage end både domkirken i Odense og kirkerne i Kenya. Evangeliet fører os tilbage til Jesus Kristus selv.

Der er noget som tyder på, at den situation, som vi hørte skildret fra området omkring Cæsarea Filippi, har haft en del til fælles med vor egen tids panderynken omkring kirkens situation. Der er meget som tyder på, at den popularitet, som Jesus havde især i den første tid af sit virke, at den var aftagende. Han havde mistet nyhedens interesse.

Folk dengang som nu havde nok af meninger om ham Jesus, men hele spørgsmålet om hvem han var, blæste temmelig meget i vinden. Hvad skulle hans virke blive til? Hvem siger I, at jeg er? spurgte Jesus den lille forhutlede skare, som stadig fulgte ham, og da tog disciplen Peter bladet fra munden, og sagde: Du er Kristus, den levende Guds søn!

Her får disciplen Peter det altså sagt direkte, og vi får jo at vide, at det han sagde, ikke kom fra ham selv, men som en åbenbaring, at Jesus ikke bare var en mere eller mindre tilfældig profet, en vismand eller en religionsstifter, men at Jesus Kristus er Messias. Det vil sige, at den evige og ophøjede Gud har taget skikkelse i Jesus og altså selv er kommet midt blandt mennesker for at være sammen med os og afsløre sit væsen og sin vilje for os.

Derfor lyder Jesu ord til Peter. På den klippe, ikke på dig som person Peter, men på dé,t som du netop har sagt, vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Her lægges det egentlige fundament for kirken. Det fundament, som både kirkerne i Kenya og som Odense domkirke og alle andre kirker er bygget på - nemlig disciplens Peters udtalelse og bekendelse: 'Du er Kristus, den levende Guds søn'.

Det kan meget vel hænde, at vi i Danmark kan komme dertil, at gudstjenester må aflyses, fordi ingen mennesker finder det interessant eller nødvendigt at ulejlige sig i kirken, eller at vort fint opbyggede kirkelige system vælter, fordi vi ikke kender vores besøgelsetid: nemlig at det er kirke vi skal være, at det er Jesus Kristus, som skal forkyndes og hans gerninger, der skal gøres - først og sidst. Nogle kirker vil givetvis lukke og vi vil givetvis ikke længere kunne få hele den kirkelige service, som vi så gerne forventer ved livets store højdepunkter.

Men når det er sagt, så vil Jesu Kristi kirke blive stående både din og min tid ud - og mere til! Den vil stadig være der for ethvert menneske, som hungrer og tørster efter livets ord. Kirken vil blive stående for enhver, som ikke kan leve uden Jesus Kristus, hans ord og gerninger, for enhver, som ved, at livet taber enhver mening, hvis ikke det er sandt, at Gud med Jesus er kommet os nær og deler sit liv med os.

Det er dette ejendommelige fundament, evangeliet tegner for os i dag.

Tilsyneladende ser den kirke, som Jesus tegner for Peter og de andre disciple imponerende og storslået ud, med klippegrund, nøglebundt med magt og store katedraler. Ren triumf og herlighed.

Men kort tid efter begynder Jesus at fortælle dem, hvad der ligger i ordet Kristus og hvad alt dette i virkeligheden betyder: Han lader disciplene vide, at han snart skal gå til Jerusalem og lide meget ondt af ypperstepræster og de skriftkloge og til sidst slås ihjel på et kors. Sådan ville hans skæbne blive - fortæller han. Han vil derfor være at finde i de nederstes sted - og ikke i fremgangen og i fremdriften.

Ud af et kors skulle livet vokse.

I dagens kirkelige Danmark vil vi så gerne være synlige og der bliver sikkert lavet flere aktiviteter i folkekirken end nogensinde før. Vi vil gerne lave store programmer for alt det, som vi har i sinde at arrangere og stable på benene, for at der kan blive liv og røre og opmærksomhed om kirken.

Men vi skal også vide, at kirkens væsen ikke ligger i antallet af aktiviteter.

Det er ikke kirkens fundament vi finder her.

Kirkens fundament ligger i den Kristus, som disciplen Peter bekendte, og som vi bekender, når vi holder gudstjeneste, hvad enten det foregår i et blikskur i Kenya eller her Særslev kirke. Det er den bekendelse vi døber vore børn på, og det er den Kristus, som vi sidder til bords sammen med i nadvermåltidet, som han indbyder til.

Evangeliet til i dag lover os ingen genvej til Guds rige, evangeliet lover intet af det som opfattes som denne verdens lykke, men evangeliet lover liv og evig glæde og velsignelse til alle, som tør kaste hele sig selv ind i troen på Kristus, koste hvad det vil.

Tør vi det? Hvis ikke, kan alt andet i grunden være lige gyldigt!

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring