Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 15. juli 2012

6. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Matt 19,16-26


I denne prædiken vil jeg sige noget om det evige liv som selvforglemmelsens liv.

I evangeliet til i dag tales der om det evige liv. Det kan være vanskeligt umiddelbart at forbinde noget håndgribeligt med talen om det evige liv. Fordi vi mennesker kender livet som noget ikke-evigt, nemlig som noget forgængeligt, dødeligt. Et menneske fødes, lever og dør. Altså forgængeligt. Men vi har også en anden erfaring, der hænger sammen med det evige liv. Har du f.eks. nogen sinde været til en koncert, hvor musikken gik op i en højere enhed? Hvor ikke bare musikerne opførte musikken, men hvor det var som om, at musikken greb musikerne, så at de helt glemte sig selv og blev ydmyge redskaber for den? F.eks. øjeblikke, hvor samspillet er så vellykket, at musikerne helt glemmer sig selv og man aner noget større, der dukker op? På den måde kan man tale om det evige liv som selvforglemmelsens liv, noget som vi alle kan få del i, når vi giver slip, giver slip på os selv og vort eget. For eksempel giver slip på alle vore bekymringer, ambitioner, hensigter, irritationer - for at samle os selvforglemmende om noget, som er forunderligt, smukt, givende og opløftende. Det evige liv er livet i dets fylde og opfyldelse. Sådan som vi kan opleve det i kærligheden,- eller i kunstens skønhed, når den formidles i ydmyghed, for eksempel af meget dygtige musikere og kunstnere. Eller som øjeblikke, hvor det nok er sangerens sang, vi hører, men hvor det er sangen, der har sangeren - ikke omvendt. Sangeren indordner sig, bliver redskab for noget større.

Dette gælder ikke kun for store kunstnere, det gælder for os alle: at det evige liv er livet i dets under, i dets dybde, i dets fylde og rigdom, når vi f.eks. selvforglemmende hengiver os til hinanden i kærlighed, eller hengiver os til vores arbejde i omhu, så at det bliver opgaven, der har os, ikke os, der har opgaven. I den forstand er det evige liv forbundet med døden på den måde, at mit lille selvhævende jeg må afdø, for at opgaven eller kærligheden, kan tage mig i brug og i besiddelse. Samtidigt med, at dette at blive taget i brug af noget større, fører til en ufattelig berigelse, en salig oplevelse af evighed, tilfredsstillelse og opfyldelse. Det er hvad apostlen Paulus udtrykker med ordene 'Ikke jeg lever, men Kristus lever i mig,'.

I Johannes-evangeliet siger Jesus et sted: 'Og dette er det evige liv: At de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus'. At kende Gud og at kende Jesus Kristus er selve det evige liv, fordi Gud er den stadigt skabende magt, hvorfra alt liv strømmer som vandet fra en kilde, og fordi Jesus Kristus er den selvforglemmende kærlighed - i dens fuldkommenhed.

I evangeliet hører om en rig mand, der spørger Jesus hvad han skal gøre for at få evigt liv. I første omgang svarer Jesus: Hold buddene! Og dermed menes naturligvis De 10 Bud. Men det har den unge mand gjort. Hvad mangler han da? Når Jesus svarer, at holder du buddene, så har du evigt liv, hvorfor mangler den unge mand så noget? Fordi han har holdt buddene, ikke for buddenes skyld, men for sin egen skyld. For sagen er at man kan forholde sig til De Ti Bud på to måder.

I positiv forstand kan man se De Ti Bud som gode tilskyndelser til at give agt og vise hengivenhed og hensyn, anerkendelse og respekt, for sine medmennesker. Hvis man i positiv forstand kan se det hensigtsmæssige i De ti Bud, så man siger til sig selv: Ja selvfølgelig - buddene er gode, sådan skal livet leves, dem vil jeg følge. Forholder man sig sådan til buddene, da bliver de ikke tvang, men gaver, lys på livets vej.

Men man kan også havne i et negativt forhold til De 10 Bud, hvor de opleves som rigide påbud og forbud. Du skal gøre sådan og sådan. Uanset om du vil eller ej. Du må ikke gøre dette eller hint, skønt du har lyst til det. I det tilfælde følger du nok buddene, men det er drevet af angst for, hvad der vil ske, hvis du ikke gør det. Da bliver De 10 Bud en udmattende anstrengelse, en hæmmende ordre. Og sådan har den unge mand, der kommer til Jesus, oplevet det. Han har holdt buddene, fordi han skulle. Ikke af lyst, ikke i tilslutning. Han har holdt buddene som en præstation, ikke som en livsbefordrende selvfølge. Derfor er der i ham et savn, en tomhed, en længsel. Han mangler det evige liv: - altså opfyldelsen og glæden.

Til gengæld hører vi, at den unge mand rig. Og rigdom var på den tid et tegn på Guds bevågenhed, et tegn på, at man efterlevede Guds bud. Når manden får den besked, at betingelsen for evigt liv er, at han sælger alt, hvad han har, og giver pengene til de fattige, og derpå følger Jesus, så lyder beskeden jo på selvforglemmelse - ja selvfornægtelse. Glem dig selv. Den selvforglemmelse, som er så svær, men som kan føre til så stor belønning. Den selvforglemmelse, som når musikere ydmygt glemmer sig selv, så de tjener musikken og ikke omvendt- er som en indgang til det evige liv.

Vi hører, at den unge mand går bedrøvet bort, for hvad er det for en besked han får fra Jesus? Ja - sagt på en anden måde er dét, som Jesus egentligt siger til ham, følgende: Jo du har holdt buddene, men ikke af glæde over dem, men fordi du skulle, og du har osse inkasseret din gevinst. Men gevinsten kunne ikke tilfredsstille dine dybeste længsler, din følelse af tomhed og afsavn. Derfor spørger du om evigt liv. Men dét opnår du kun i afkaldet, afkaldet på dig selv, på din rigdom, på dine begreber om buddene, som krav og kommando. Evigt liv opnår du kun ved at afdø, afdø fra alt det, du selv vil, dét, du har, dét, du er, for i denne død at genopstå til evigt liv, et tjenende liv, et ydmygt liv, hvor du ikke selv er noget, men modtager livets glæde og fylde ved netop at tjene, selvforglemmende og selvfornægtende - men netop også derved beriges, befries og forløses.

Krampagtigt at holde fast, og blive forkrampet, det blev den unge mands skæbne. Ydmygt at give slip, villigt at tjene, modigt at glemme sig selv, det er det liv, Jesus vil kalde os til, ja, det det er det evige liv, livet i glæde, i opfyldelse. Livet i dets sandhed.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring