Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 19. august 2012

11. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.« Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« »En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest?« Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.« Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.« De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!«

Luk 7,36-50


I stykket her hører vi om Jesus, en farisæer - og en synderinde. Farisæeren Simon havde inviteret Jesus til middag. Man siger jo, at gæstfrihed kommer fra hjertet, men her var det vist lidt så som så med hjerteligheden. Simon gav ikke Jesus vand til de støvede fødder, som man egentlig skulle. Han gav ikke Jesus et velkomstkys, som man plejede at gøre dengang. Han salvede ikke Jesu hoved med salve, som man egentlig skulle - for at være den fuldendte vært.

Simon havde nemlig inviteret Jesus for at se ham lidt an. Og man skal jo ikke skænke sit hjerte til hvem som helst. Besøget foregik ikke efter melodien 'hjertelig velkommen, og lad, som om du er hjemme', men snarere: 'Kom og lad mig lige se, hvad du er for en'. Så Simon holdt sig køligt tilbage. Han ville ikke vove sig længere ud, end at han hele tiden kunne nå at trække sig tilbage.

Han ville altså gerne se Jesus an - og høre lidt om ham, for det kunne jo være, at der var hold i de rygter, der gik om ham, og så ville det være dumt støde ham fra sig. Simon holdt sig altså til, var høflig, elskværdig og afventende. Måske i virkeligheden som mange mennesker i dag forholder sig afventende til Vorherre. Så vidt farisæeren...

Og derefter kommer der en anden person, en kvinde, som levede i synd, ind i det pæne farisæerhjem. Hun var altså prostitueret.
Og pigen gik lige ind i Simons hus - ind i den pæne mands hus. Simon blev uden tvivl alvorlig forskrækket, for hvad ville folk ikke tænke. Men pigen spurgte ikke om lov.

Vi må forestille os, at Jesus og Simon har ligget til bords og spist. De har ligget omkring mad og drikke, med fødderne ud efter - og pigen gik grædende hen til Jesu fødder. Det var den eneste del af ham, hun kunne komme til. Hun var hverken høflig eller elskværdig eller afventende over for ham. Hun kom ikke for at se ham an, men for at kaste sig ned for hans fødder. Hun væddede dem med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie fra en alabastkrukke. Og hele denne scene er jo i virkeligheden skildret ude på altertavlen ude Melby kirke.

Denne pige var ligeglad med hvad folk ville sige. Hun gjorde alt det, som farisæeren Simon skulle have gjort. Ja med sine tårer gjorde hun mere end ham.

Og dermed er der stor forskel på den prostitueret pige og Simon farisæeren. Den ene var forsigtig, holdt sig hele tiden på afstand Jesus. Mens den anden uden betænkelighed kastede sig grædende ned foran hans fødder.

Jesus ved godt hvad Simon tænker, så Jesus fortæller en lille lignelse om manden, der lånte penge ud og havde to skyldnere. Den ene skyldte ham en halv million, den anden bare 50.000 kr. og manden valgte at slå en streg over begges gæld. Hvem af de to vil så elske ham mest?

Svaret er oplagt: det vil selvfølgelig han, der fik mest eftergivet. Han havde jo mest grund til at elske ham. Pointen med lignelsen er så at den, der får mest eftergivet, vil elske mest.

Sådan er det også med de to personer i historien her. Den hæderlige og pæne farisæer mente ikke, at der var ret meget i hans respektable liv, han skulle have tilgivet. Mens den prostituerede pige var klar over, at det var hele hendes elendige liv, der skulle tilgives. Den ene mente, der kun var lidt at tilgive, mens den anden mente, der var alt.

'Den, der kun får lidt til tilgivet, elsker kun lidt, men den, der får meget tilgivet, elsker meget.'

I mødet med Jesus får den prostituerede pige sine mange synders, ja alle sine synders nådige forladelse. Hos Jesus møder hun dermed Guds tilgivelse, hans grænseløse barmhjertighed. Og da hun nu en gang ikke kan flyve op i himlen og kaste sig for Guds fødder dér, så løber hun altså i stedet til farisæerens hus og kastede sig ned for Jesu fødder. Og sådan ser et menneske ud, der har fået alle sine synder tilgivet. Så mister man sin kontrol og distance og tænker ikke på hvad 'folk' vil sige. Så har man nemlig en kærlighed, som man bare må have afleveret; man kan ikke brænde inde med den. Derfor reagerer pigen som hun gør. Taknemmeligheden må have luft, hun må finde en måde at sige tak på.

Se der er en salme, som mange af jer sikkert har lært at synge i jeres barndom. Den hedder Her kommer Jesus, dine små. I det andet vers lyder det sådan: Vi løber dig med sang imod, og kysser støvet for din fod.

De linjer siger noget om, at vi i troen på Gud har vore synders nådige forladelse, og taknemmeligheden for det udtrykker vi med de ord fra salmen.

For det er jo hvad evangeliet til i dag drejer sig om. I stykket her stilles et spørgsmål til enhver af os: Véd du, hvor stor en gæld Gud har eftergivet dig? Tror du,at det bare er enkelte ting, dine enkelte skævere, Gud har slået en streg over? I så fald: det kommer der aldrig nogen stor kærlighed til Jesus ud af. For den, som kun får lidt eftergivet, elsker kun lidt, ligesom farisæeren Simon.

Eller véd du, at det er hele dit liv, Gud har tilgivet? Se - så er der grund til at samles til gudstjeneste og udtrykke vor taknemmelighed som med salmens ord: Vi løber dig med sang imod, og kysser støvet for din fod. Og den taknemmelighed eller taksigelse for vore synders forladelse er også en måde at leve sit liv på, når gudstjenesten er slut og vi går hjem. Så fortsætter den tak. Og der er masser af måder i vores dagligdag at udtrykke den tak til Gud på. Og alle mennesker kan udtrykke den tak - hver på sin måde.

Derfor vil jeg nu slutte af med en lille historie, om mand der ville udtrykke sin tak for Gud. Det er den gamle legende om den fromme markedsgøgler Barnabas. Han gik fra by til by og viste sine kunstnere. Han stod på hænder og spillede bold med tæerne. Boldene var seks messingkugler, der strålede i solen. Eller han bøjede sig bagover, til nakken rørte hælene, så han dannede et hjul. I den stilling jonglerede han med de tolv knive, og tilskuernes jubel ville ingen ende tage.

En dag mødte Barnabas en munk. Munken tog ham med til sit kloster. Her kappedes alle munkene om at ære Gud mest. Enhver brugte de evner og færdigheder, han havde. Nogle studerede kirkefædrenes skrifter, andre malede, andre skrev smukke salmer og digte, andre sang i munkenes kor, atter andre arbejdede med gartneri eller landbrug eller i køkkenet - alt sammen til Guds ære.

Men den fromme Barnabas var desværre en klovn til det hele, og han følte sig dum, uduelig og overflødig.

Men en morgen fik han en lys idé og gik over i klosterets kapel -og blev dér i mere end en time. Det gentog sig morgen efter morgen igennem længere tid. De andre munke blev nysgerrige, med prioren i spidsen listede de over for at se, hvad der foregik i kapellet. Gennem sprækken i døren så de et syn, som næsten tog vejret fra dem. De så Barnabas stå på hovedet foran alteret med benene i vejret, mens han jonglerede med sine seks messingkugler og tolv knive - til Guds ære.

Han ville gøre hvad han kunne, og her var noget, han var rigtig god til.

For nogle kan det ene, andre kan det andet, men alle kan noget, i det kristne liv, som vi skal leve i tak til Gud.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring