Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 02. september 2012

13. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for.« Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«

Matt 20,20-28


De to Zebedæussønner, Jakob og Johannes, havde en ivrig mor, der - som så mange andre mødre - ville sine børn det bedste. Hun var så ivrig, at hun med et moderne ord pacede sine sønner frem, så de kunne få en fin og attraktiv plads - i køen. I køen til at få en plads i Guds rige - altså i Jesu fællesskab.

De to sønner kunne ikke få sig selv til at bede Jesus om at få sådan en plads, men det kunne deres mor. For det manglede bare. Havde hendes sønner måske ikke allerede en særstilling i discipelkredsen? Var de måske ikke allerede vant til at sidde til højbords ved måltiderne? Dannede hendes to sønner måske ikke sammen med disciplen Peter inderkredsen i fællesskabet som dem, der stod Jesus nærmest? Hendes sønner havde jo oven i købet været hos ham i de store afgørende øjeblikke som f.eks. Forklarelsen på Bjerget, hvor de tre var de eneste, der fik det store syn - af Jesus i hans guddommelighed.

Jo - så det manglede bare. Så Johannes' og Jakobs mor gik med energiske skridt hen til Jesus for at få sine to sønners særstilling 'tinglyst' ind i evigheden. For den plads havde de ret til - mente hun.

Det blev de 10 andre disciple sure over. Fordi - hvorfor var hendes to sønner vigtigere - end dem? Underforstået de kunne nu også godt tænke sig de pladser i Jesus fællesskab.

På den anden side kan vi også have en vis beundring for de to brødre. For de var i hvert fald villige til at betale den fulde pris for de fine pladser. Men Jesus spørger dem: 'Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?'

Forinden havde Jesus jo talt med dem alle om 'det bæger' dvs. den skæbne, der ventede ham. 'Se vi går op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal dømmes til døden og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå'. Det var altså det bæger, den skæbne, der ventede ham. Og nu spørger han de to brødre, der søger de fineste pladser i Guds rige. 'Kan I drikke det bæger jeg skal drikke?'

'Ja, det kan vi', svarer de. De var altså helt på rene med, at pladsen ved Jesu højre og venstre side i Gudsrige, kostede en plads i ved hans højre og venstre side her i verden. Nemlig som et liv i Jesu fodspor, et liv der mindede om hans, i tjeneste for verden, i offer, afkald, i lidelse og død. Ligesom Jesus tømte lidelsens bæger til bunds, forstået den måde, at han fastholdt sit budskab og sin titel som Guds søn - velvidende at han ville blive slået ihjel for det, sådan var også de to brødre villige til at drikke det lidelsens bæger, forstået som de omkostninger der var, ved at følge Jesus til det sidste.

Og det var ikke bare tom snak. Vi véd rent historisk, at Jakob blev halshugget nogle år senere under kong Herodes Agrippa i året 44, fordi han ikke ville give afkald på sin kristne tro. Om Johannes også led martyrdøden vides ikke med sikkerhed, men iflg. evangelierne stak han ikke af, som de andre disciple, men blev stående ved Jesu kors, da Jesus døde.

Derfor kunne man jo godt sige, at hvis nogen havde fortjent en af de fine pladser i Jesu himmelske fællesskab, så var det de to brødre.

Alligevel blev deres bøn afslået. For pladserne i Guds rige er ikke til salg. End ikke med et liv i Jesu fodspor i tjeneste for verden, i afkald og offer, som en anden moder Teresa, kan man købe sig til en plads i Gudsrige. 'Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen, det gives til dem, min fader har bestemt det for' sagde Jesus.

Nej, der kan ikke handles med pladserne i Guds rige - i Jesus fællesskab. For sagen er ikke, hvad mennesker har bestemt, men hvad Gud har bestemt. Og hvad han har bestemt om Gudsrige, det véd vi, for det hører vi ved hver eneste barnedåb. Som også her i dag i Særslev kirke med Simons og Jeppes barnedåb. Den, der ikke modtager Gudsrige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Gudsrige er deres. Det gives altså til små børn og hjælpeløse. Og derfor også til en Jakob og en Johannes, men ikke fordi de er store troende personligheder, men kun, hvis de glemmer al deres personlige storhed og nøjes med at være dét de er, små og hjælpeløse - som børn over for Gud. Gudsrige er deres.

Dét, som Jesus vil sige med det, er, at han vil have os til vende blikket 180 grader rundt. Så vi ikke fokuserer på vore gerninger for ham, men derimod for hans store gerninger for os. Så vi ser hans tjeneste for os, hvad han har gjort for os. 'For menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.

Med andre ord: det passede, at pladserne i Gudsrige havde deres pris, og det passede også at prisen var høj, for Jesus betalte med sit eget liv. Men prisen var altså ikke, at Jakob og Johannes drak lidelsens bæger for Jesus, men derimod at Han drak det for dem, og for os. Og lidelsen og dødens beske bæger, som siden blev til velsignelsens bæger på det kristne Guds bord, det bæger, som jeg løfter op - oppe ved alteret om ca. 10 min, og som uddeles gratis til alle dem, der ved, at de dybest set er så små, at de kun kan finde hjælp i det, som Han giver og har bestemt.

Så derfor kan Jakob og Johannes og deres mor roligt slippe bekymringen for deres kommende pladser i Gudsrige, for den sag skal Gud nok tage sig af. Og det samme gælder for enhver moderne Jakob og Johannes. Slip din bekymring for at blive frelst, for den sag har Gud taget på sig. Men når nu Jakob og Johannes, og du og jeg, bliver befriet fra bekymringen om vore pladser i Guds rige, bliver så til gengæld henvist til anden bekymring eller rettere til en anden opgave. Nemlig om pladsen ved vor næstes højre og venstre side i det almindelige menneskeliv her på jorden. 'Den, der vil være stor i blandt jer, skal være tjener'. Her er altså dét, som vi skal bekymre os om. Her er 'arbejdsprogrammet' for enhver døbt, et arbejde i tjeneste for vor næste, og det lyder måske ikke særlig morsomt eller som noget, der er forbundet med storhed og ære. Men en næste har du og du vælger ham ikke selv. Det er ham eller hende, der dukker op på din vej.

Så når nu du er tilkendt en plads i Guds rige, skænket ved din dåb, kan du nu bruge al din 'rettidige omhu' på den plads, som er din - nemlig ved din næstes højre eller venstre side. 'For den, der vil være stor i blandt jer, skal være som den, der tjener - ligesom menneskesønnen'.

Og lad mig så slutte af med en historie fra Danmark, der illustrerer dette med at være i tjeneste ved sin næstes side. En virkelig historie, der foregik for en del år siden. Den kommer her:

Jens og Peter var skolekammerater og bedste venner. De havde fulgtes ad lige fra første klasse og siddet ved samme skolebord.

Jens var skolens tykke dreng og gik under navnet Tykke-jens - han var ikke bare tyk, men nærmest uformelig. Men han nød stor respekt hos alle skolens børn. Han var nemlig enorm velbegavet og godt skåret for tungebåndet. Han havde altid en skarp og klog og vittig bemærkning, hvis nogen prøvede at komme ham for nær - i de første fem skoleår.

Men da drengene skiftede til Mellemskolen og dermed kom i nye omgivelser med andre elever, gik det galt. Den allerførste dag i det store frikvarter blev Jens opdaget. Der samlede sig en kødrand af nysgerrige børn omkring ham i skolegården. Til sidst var det hele skolegården, der stod omkring ham og stirrede på ham med undrende øjne og begyndte at komme med morsomme bemærkninger om hans udseende, som var han et dyr i zoologisk have.

Jens var nu i alvorlige vanskeligheder. Hans øjne flakkede. Han anede ikke hvad det her skulle blive til. Han veg tilbage, skridt for skridt, men flokken fulgte bare med. Til sidst kunne han ikke komme længere tilbage, men stod bogstaveligt talt med ryggen mod muren, skolens mur. I det øjeblik tog Peter en instinktiv beslutning. Han banede sig vej gennem flokken, lige hen til Jens, og stillede sig ved hans side, skulder ved skulder, med ryggen mod muren. Hvis de skulle træde på Jens, skulle de også træde på ham.

Ingen ved hvad det kunne være endt med. For i det samme blev der ringet ind og hele hoben spredtes. Men de to drenge glemte aldrig den begivenhed den dag.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring