Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 16. september 2012

15. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Luk 10,38-42


Man kan roligt sige, at de er meget forskellige, de to søstre, Martha og Maria. Dem, som Jesus var på besøg hos. Der er så stor forskel, at man har talt om dem som to forskellige typer, den fortravlede type og den afslappede type.

Men det er nok alligevel lidt for firkantet. For vi skal ikke gøre Martha uret ved at sige, at hun havde så travlt, at hun glemte helt at leve.

Sådanne travle mennesker er der derimod ikke så få af i vore dage, hvor det at være produktiv og effektiv er blevet beviset på, at man betyder noget. Der skal produceres noget, der skal hele tiden noget fra hånden, og den, der tillader sig bare at sætte sig roligt ned og bestille ingen verdens ting, gør det derfor med dårlig samvittighed. Det er også derfor, det er blevet så pinligt at blive arbejdsløs. For uden fast arbejde - har man ingen betydning, sådan er vi næsten blevet vænnet til at tænke. Vist er der også undtagelser - ikke alle tænker sådan - ja nogen tænker helt modsat. I den seneste uges tid har man i medierne diskuteret retten til kontakthjælp efter en mand trådte frem i medierne og sagde, at han var godt tilfreds med sit liv på kontakthjælp igennem 11 år. Så jo den type findes jo også. Men de fleste danskere vil heldigvis gerne bestille noget. I søndags bragte Fyens Stiftstidende resultatet af en undersøgelse, der viste en Top-10 over hvad danskerne bekymrer sig mest om lige nu. Og det er, iflg. undersøgelsen, netop arbejdsløshed man bekymrer sig allermest om - lige nu.

Men dét som jeg vil sige med her, er at der jo også kan være prestige i at signalere travlhed og foretagsomhed i sit liv. Ikke bare i sit arbejdsliv - men hele sin dagligdag. Det signalerer overskud, hvis man kan overkomme så utrolig meget i løbet af en hverdag.

Derfor kan der være god grund til i dag at prøve at få sagt et ord til alle dem, der har så kissetravlt, både i arbejde og i fritid, at det næsten er blevet umuligt at skaffe tid og ro til at sætte sig ned og trække vejret og bare være til.

Her vil jeg nævne Piet Heins gamle gruk:

Husk at elske,
Mens du gør det,
Husk at leve,
Mens du gør det.


Når vi i dagligdagen fortrækker de aktive og produktive, gælder det selvfølgelig også tilsvarende i forholdet til Vor Herre: At det er aktiv og produktiv, man skal være, og ellers duer det ikke. Står det måske ikke fast for de fleste danskere, at det er vigtigere at være et aktiv, engageret menneske - end at sætte sig ind i en kirke en søndag formiddag? Vi har en enorm respekt for dem, der præsterer noget. Og derfor vil mange nu om dage også fatte sympati for den travle Martha. For hun gjorde noget. Hende var der alvor i, og beslutsom energi. Hun stod til tjeneste, var aktiv for Jesu Kristi skyld. Mens Maria, det drog, bare sad på sin flade og lavede ingenting. Hvis nogen havde prikket hende på skulderen og spurgt: 'Hør Maria, hvad gør du for Vor Herre?', så havde hun sikkert svaret: Mig, jeg gør da ikke noget. Jeg sidder bare og lytter.

Derfor vil mange fatte sympati for Martha, som gør noget. Men hos Jesus er det anderledes. Fra ham lyder det til alle de aktive og produktive: 'Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ingen få lov at tage fra hende'. Det græske ord i Det nye Testamente er endda endnu stærkere. Der står faktisk. Maria har udvalgt den gode del. Altså: Maria har udset sig den gode del, og den skal ikke tages fra hende.

Nu begynder vi at nærme os den egentlige forskel på Martha og Maria. For se - kærlighed kan nemlig optræde på to forskellige måder. Kærligheden kan gøre noget for den elskede, eller - den kan modtage noget fra den elskede. Eller sagt på en anden måde: kærligheden kan være ydende, eller kærligheden kan være nydende.

Martha viste sin kærlighed til Jesus ved at give, mens Maria viste sin kærlighed til ham - ved at modtage. Hvad er så bedst? At give eller at modtage? Ja - det skal jeg vende tilbage til om lidt.

For vi skal i hvert fald ikke tro, at Martha var mindre optaget af, at Mesteren var på besøg, end Maria var. Tværtimod: når Martha vimsede rundt omkring med sine potter og pander, og lavede mad, og dækkede bord, var det jo alt sammen af bare glæde over, at Han var i deres hus. Alt, hvad hun havde travlt med, var til ære for ham, Jesus, ja af kærlighed til ham. Martha mente, at så længe Jesus var gæst i huset, skulle hun husmoderligt sørge for alt, hvad han havde brug for, for han skulle i hvert fald ikke savne noget. Så Marthas kærlighed til Jesus var bestemt ikke mindre end Marias.

Hvorimod Maria indså hurtigt, at Jesus havde mere at give hende - end hun ham. Så hun måtte sætte sig ned og lytte til hans ord. Det andet, det måtte vente til senere. Hun havde ikke tid til at have travlt. Nu ville hun for en stund lade det hele flyde og bare suge Jesu ord til sig. Og det var jo faktisk Maria, der fik at vide, at hun havde udsøgt sig den gode del.

Den gode del, siger Jesus, så den anden del er altså mindre vigtig eller mindre aktuel.

Lad os bruge et andet billede. Når en helt ung mand kommer i lære som tømrer fx, så er der ingen, der forventer - eller ønsker - at han omgående kaster sig ud i faglært arbejde. Hans mester ville nok betakke sig, for det ville aldrig gå godt. Lærlingen må først gå et stykke tid og lære det hele fra bunden, tilegne sig færdigheder, opøve et håndelag og samle sig viden. Ganske på samme måde er det med Jesu disciple (og ordet discipel betyder faktisk også lærling), de må også først gå i lære hos deres Mester. De skal aldeles ikke styrte ud med store armbevægelser og udrette heltegerninger. De skal først i al ordentlighed sætte sig ned og lytte til Jesu ord, hans lignelser, suge dem til sig, lære det hele fra bunden og opøve et håndelag, samle viden og erfaring. Det er, hvad der kommer først. Nemlig at være en Maria. Og så kan en Martha komme til - efterhånden.

Sagt på en anden måde: det er nok ikke tilfældigt, at beretningen om Martha og Maria står lige efter Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. Først får vi at vide, hvad vi skal gøre, nemlig at samle vores nødstedte næste op, ligesom vi selv er blevet samlet op af Jesus Kristus. Og derefter får vi at vide, hvordan vi får lyst og lykke til at gøre den slags. Nemlig ved at sætte os ned og lytte til Jesu ord. Det er den gode del, som kommer først, og som så afføder alt det andet.

Det gælder også for os i dag. Det er nemlig ved at lade alt andet være, og sætte sig ned og lytte til Mesterens ord, at discipelforholdet udvikler sig. Det angår også vores forhold til Gud. Og derfor må vi nok spørge, hvem der i virkeligheden var den mest produktive af de to kvinder: Martha, der vimsede omkring og havde så travlt med mange nyttige ting og sager, eller Maria, der bare satte sig ned og lyttede til Jesu ord i de gyldne øjeblikke, da de lød?

Hvem var mon i sidste ende den mest produktive? Ja det var nok Maria. For hun vidste åbenbart, at Jesu ord er en mægtig virkende kraft, og uden den kunne hun slet intet gøre. Hun, Maria, sad dér for at få kraft - lyst og lykke - og håndelag - til at gøre, hvad hun kunne, til Jesu Kristi ære.

Derfor, Maria, hold du bare fast ved din plads ved Jesu fødder. Lad ingen tage den fra dig. For det skal nok vise sig, at den plads er den bedste - og mest nyttige plads, et menneske kan indtage.

Det har salmedigteren H.A. Brorson alt sammen udtrykt i salmen 'Et fornødent er; det ene'(DDS 165). Det lyder sådan:

Som Marias hjerterødder
søgte denne ene skat,
da hun sig ved Jesu fødder
fuld af længsel havde sat,
hans tale var liflig i hjerte og øre,
hun ville så gerne hans villie høre,
hun smagte den sødhed, i Frelseren lå,
han ene for hende var alting at få.


Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring