Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 14. oktober 2012

19. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« - Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« - det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« - det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.' Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«

Joh 1,35-51


Det gik så legende let, da Jesus samlede sine første disciple. Johannes Døberen stod en dag med to af sine tilhængere, og så kom Jesus gående forbi, og Johannes pegede på ham og sagde: 'Se, der er Guds lam'. Mere skulle der ikke til. De to mænd forlod på stedet Johannes Døberen - og sluttede sig til Jesus i stedet. Den ene af dem var Andreas, og han gik hen og fik fat i sin bror og sagde: Vi har mødt Messias, og førte også ham til Jesus. Ja, det var Peter, der blev hentet ind på den måde, tilsyneladende ret tilfældigt.

Den anden af Døberens disciple optræder uden navn, men det er muligvis evangelisten selv - nemlig Johannes. Mellem linjerne læser vi, at han også hentede sin bror, nemlig Jakob. Nu var der så fire disciple.

Den femte discipel, nemlig Filip, sørgede Jesus selv for. Jesus sagde bare: 'Følg mig!'. og tænk, så gjorde han det. Og kædereaktionen fortsatte. For Filip hentede Natanael og sagde: 'Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt Jesus, Josefs søn, fra Nazaret'. Nathanael blev således den sjette discipel. Og sådan fortsatte det.

De ord, der satte hele denne kædereaktion i gang var altså Johannes Døberens ord: 'Se, der er Guds lam'.

Os siger de ord måske ikke ret meget, men for de første disciple sagde de åbenbart alt. Det var nogle gamle kendte ord, der pludselig blev dagsaktuelle. Nemlig de ord fra profeten Esajas ( kap.53, 5-7) i Det Gamle Testamente, som alle jøder kendte, men aldrig rigtig havde kunnet forstå:

Han blev gennemboret for vore overtrædelser
Og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
Ved hans sår blev vi helbredt.
Vi flakkede alle om som får,
Vi vendte os hver sin vej;
Men Herren lod al vor skyld ramme ham.
Han blev plaget og mishandlet
Men han åbnede ikke sin mund;
Som et lam, der føres til slagtning.


Tænk så lige på hvordan sådan en århundreder gammel profeti pludselig bliver til virkelighed for de her mennesker den dag. Nu er han kommet. 'Se, dér er Guds lam'. Nu rakte Johannes Døberen hele armen frem og pegede. Her kom Han, som de gamle profetøjne havde skuet i en fjern fremtid. Ham, der skulle gennembores for vore overtrædelser og knuses for vore synder. Her stod han pludselig, nogle få meter fra dem.

'Se, dér er Guds lam'. Den ventede Messias er kommet. Og da mændene blev klar over hvem det var de så, forlod mange af mændene fællesskabet med Johannes Døberen - og sluttede sig i stedet til Jesu fællesskab.

Og læg så lige mærke til, at der ikke var nogen optagelsesprøve, ikke nogen eksamen for de kommende disciple. Jesus stillede ikke én eneste betingelse. Han gik ikke ind og sorterede i dem og sagde: 'Lad mig nu se, hvem kan jeg bruge'. Nej, det var omvendt. Det drejede sig om hvem, der havde brug for ham. Enhver, der havde det, fik lov at følge ham.

På samme måde er det, at han får sine disciple i dag. I vore dage, hvor man skal have eksamen til altmuligt, er der ikke oprettet nogen eksamen til den højeste af alle stillinger: nemlig stillingen som Jesu Kristi discipel. Det er stadig sådan, at den afgørelse har Han overladt til mennesker selv. Enhver der har brug for det Guds lam, som bærer konsekvenserne af verdens synd, ja enhver der overhovedet har synder, som han/hun ikke selv kan bære, får lov at være hans discipel. Der spørges ikke om kvalifikationer for at være en discipel.

Der spørges ikke engang hvilke motiver vi har. Nogle mennesker kommer til Ham i dyb og oprigtig anger. Andre kommer såmænd bare til ham, fordi de ser livet smuldre omkring sig. Nogle kommer, fordi sorgen har ramt dem, andre igen fordi deres sunde fornuft driver dem til ham. Nogle kommer til ham, fordi bekymringer plager dem, andre kommer, fordi de af hele deres hjerte elsker Jesus Kristus.

Sådan er der altså så mange forskellige motiver for at komme til ham, nogle bedre end andre. Men han spørger ikke om motiv. Han giver bare en indbydelse til sit fællesskab og følge, ham, der skulle gennembores for vore overtrædelser og knuses for konsekvenserne af vore synder. Hvis de ord siger os den mindste smule, hører vi også til de indbudte.

Så let er det at blive hans discipel. Sådan gik det til, at fællesskabet med Jesus voksede fra en håndfuld folk - til hundreder - senere til tusinder - og senere igen - til hundrede af millioner af døbte kristne på verdens plan den dag i dag. I beretningen her breder det sig som en kædereaktion fra menneske til menneske.

Fællesskabet omkring Jesus bredte sig dengang som i dag, fordi der er noget vigtigt og godt i Jesu fællesskab. Det er også værd at notere sig, at de enkelte af Jesu disciple dengang ikke kom med i fællesskabet, fordi der var nogle andre folk med store overtalelsesevner, der overtalte dem. Nej - det afgørende i denne kædereaktion, hvor flere og flere kom med i Jesu fællesskab er sådan set ikke de store ord og overtalelse. Det afgørende er, at det menneske, der giver det videre, betyder noget for den, der hører budsskabet.

I dag skal jeg have 3 gudstjenester med i alt 2 dåb. Det vil sige, at der er to sæt forældre, der har bestemt, at deres barn skal have del i Jesu fællesskab ved dåben. Jeg spørger ikke til hvilke motiver, der ligger bag forældrenes valg af barnedåb, og det vedkommer heller ikke mig, men det er jo på en måde en kædereaktion, der fortsætter, at forældrene lader deres børn døbe, ligesom forældrenes forældre lod dem døbe engang - osv. Men i denne kædereaktion er der alligevel noget vigtigt at sige: Hvordan kan et menneske nogensinde få en anelse hvilke kæmpe resurser der er i kristendommen, hvis ingen i dette menneskes omgivelser, og ingen af de personer det sætter pris, fortæller noget om den kristne arv? For vi står jo ikke bare med et nøgent og teoretisk budskab om Jesus - isoleret fra menneskers liv og hverdag. Men vi står med budskab, der er i mange tilfælde er kommet til os fra mennesker i vore nære omgivelser, som vi sætter stor pris på, mennesker for hvem kristendommen har en eller anden betydning. Og det er vigtigt, at den betydning kommer frem og bliver fortalt videre.

Det, som jeg siger her, kan man eksemplificere ved den danske forfatter Søren Kierkegaard, der engang sagde, at når han troede på Gud, var det fordi hans far havde sagt ham det. Og det er det jeg mener: at troen bliver troværdig gennem mennesker, man kender, og som man stoler på. Og det er også dét vi ser i den fortælling til i dag, hvor den ene bror går med i Jesu fællesskab - fordi han har tillid den anden bror, der inviterede ham med.

Således breder kristentroen sig fra det ene menneske til det andet, fra ven til ven, fra forældre til børn (sommetider endda fra børn til forældre). Og derfor er det også vigtigt, at alle vi voksne, alle jer forældre og bedsteforældre og andre, der har stået fadder til et barn i dag eller en anden gang. At vi husker at tage børnebiblen frem og læse lidt med vores børn og synge en salme og lærer dem at bede fadervor osv.. Så vi husker på, at det også følger med i det højeste og fineste embede man kan få - nemlig embedet som en Jesu Kristi discipel.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring