Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 21. oktober 2012

20. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag! Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik faren til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! Men han gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.« Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne: ›Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne?‹ Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.«

Matt 21,28-44


Som bekendt så handler alle Jesu lignelser om Guds rige - eller om himmeriget. Nogle gange kan disse sammensatte lignelser være lidt vanskelige at forstå for os, der hører dem i dag. Og i dag vil jeg godt nøjes med at forholde mig til den første lignelse i stykket her.

Se - det var vist nok teologen Søren Kierkegaard, der engang sagde at, foran hver eneste af Jesu lignelser- står der skrevet nogle ord med usynlige bogstaver. Der står 'Du er manden'. Og kun den, der læser lignelserne med den usynlige skrift, 'du er manden', kan fatte meningen med lignelserne.
Det stykke jeg læste her handler om, at Gudsrige er givet til os, og vi skal så bære dets frugter.

'Du er manden' står der med usynlig skrift og derfor lyder spørgsmålet nu til os: Bærer vi nu også Guds riges frugter? Og hvad er det i grunden for frugter vi skal bære?

Ja det ved vi godt. For det har Jesus selv sagt os. Det er meget enkelt: at elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Det drejer sig om at leve glad og taknemmeligt i troen på Guds store omsorg for os og samtidigt selv have omsorg for vores næste.

Men hvor gode er vi egentligt til det i dag? Jeg kunne spørge: Hvornår har du sidst mødt et glad og taknemmelig kristent menneske, hvis glæde er en glæde i Gud, og hvis taknemmelighed er taknemmelighed mod Gud? Kender du ret mange kristne i dag, der er så stærke i troen, at de stoler på, at Gud bekymrer sig så meget for dem, at de ikke selv behøver at bekymre sig?

Og hvor tit er det lige man møder et kristent menneske, der har den samme stærke omsorg for sin næste - som for sig selv? Plejer vi ikke tværtimod at sige, at enhver er sin egen lykkes smed, og at enhver er sig selv nærmest? Og derfor er det store ting for os, når vi bare viser lidt venlighed, opmærksomhed, giver noget af vores tid og måske giver lidt af vores penge til vores næste. Så synes vi vist da, vi har gjort det helt godt.

Men det er jo alligevel langt væk fra den store kristne fordring om omsorg, hvor vi burde prøve at leve vort liv som en afspejling af Guds uendelige omsorg for os - og netop afspejle den i vores liv - over for andre mennesker.

Jeg vil godt lige fortælle jer en lille historie:

For lidt over et halvt århundrede siden boede der to gamle fiskere her et sted på Nordfyn - det var to ugifte brødre, der boede sammen. En dag kom den ene hjem og opdagede, at hans bror havde besøg af to repræsentanter fra en sekt. De stod nu i stuen og prædikede for broderen om alt det, han skulle gøre. Den sidst ankomne overskuede hurtigt situationen, og stillede sig i døren med hænderne i siden, og så fik den ellers ikke for lidt: Hvad bildte sådan et par fyre sig ind at komme her og præke for ordentlige folk, der både er døbt og konfirmeret!? 'Og kan I så for fa'en se at komme u'!

Og sådan blev de to prædikanter jaget ud igen.

Se - det er jo en sjov og munter lille historie. Og den historie siger nok i virkeligheden noget om os. For de to gamle fiskere ligner nok de fleste danskere, som ikke kan fordrage, at der sættes spørgsmålstegn ved deres liv. En gudstjeneste skal f.eks. bare være hyggelig, og præsten skal holde sig til at tale om det glædelige og det muntre. Han skal ikke stå og kritisere noget, for vi er ordentlige folk, der er både døbt og konfirmeret! Der er ikke noget i vejen med os. Tal om noget glædeligt. Der må ikke forlanges for meget af os, og der skal ikke kritiseres noget.

Og både hyggelig og munter kan en gudstjeneste jo sagtens være fra tid til anden. Men det kommer jo fuldstændig an på hvilket evangelium, der skal prædikes over. For det er jo næsten altid nogle af Jesu ord, der skal prædikes over. Og foran Jesu ord står der som sagt skrevet med usynlige bogstaver: 'Du er manden'.

Og det gælder også i stykket jeg læste her for lidt siden. Jesu lignelse om faderen med de to sønner. De to sønner, der blev bedt om at gå ud og arbejde i vingården. Den lignelse vil pege på dig og mig og sige: Du er manden. Du er den søn, der sagde: 'Ja - herre', men som ikke gik ud i vingården. Du er den, der har sagt 'Ja' ved din dåb, men bærer du nu også Guds riges frugter i dit liv?

Om vi kan lide det eller ej, så er det, det første budskab eller spørgsmål i stykket her.

Men der er også noget mere. Og det er evangeliet om, at et menneske kan fortryde. I Jesu lignelse om faderen med de to sønner hedder det om ham, der havde sagt: 'Nej, jeg vil ikke', at 'bagefter fortrød han og gik derud'. Han fortrød altså sit nej, og vendte det til et ja. Og samme mulighed har Gud heldigvis givet enhver, der har sagt JA til ham, men som ikke har båret Guds riges frugter. Også det kan fortrydes. Den mangel på konsekvens kan altså fortrydes. Det har vi altså lov til at fortryde.

Jamen kan man virkelig det? Ja det kan man. For netop i angeren, fortrydelsen, er Guds kærlighed virksom. Igen er det teologen Søren Kierkegaard, der siger et sted: 'I angeren elsker du Gud trofastere og inderligere end al anden kærlighed, thi i angeren er det Gud, der elsker dig!'.

Og det er kærnen i evangeliet om menneskets anger: 'I angeren er det Gud, der elsker dig!'

Så - stil derfor ikke spørgsmålet om du kan angre. Det er det samme som at sætte spørgsmålstegn ved, om Gud vil elske dig nok. Selvfølgelig kan du og jeg angre vores ufrugtbarhed i livet og vende om. For i angeren er det Gud, der elsker dig.

Derfor kan vi afslutte denne gudstjeneste i den glædelige tro, at det er muligt at angre sin egen mangel på konsekvens. Begynde forfra og give sig selv lov til at leve glad og taknemmeligt under Guds store omsorg og selv vise noget af den samme omsorg for vores næste.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring