Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 25. november 2012

Sidste søndag i kirkeåret

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«


Matt 11,25-30


Ved gudstjenesten til juleaften prædikes der over beretningen om Jesu barnets fødsel fra kap 2.i Lukas Ev. Lidt længere henne i kap.2. i Lukas evangeliet siger Maria, Jesu mor, følgende om sit nyfødte barn: 'Se, det barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel'. Hvad mener Maria med de ord? Hun mener, at hvor Jesus senere kommer frem, vil mennesker blive nødt til at forholde sig til ham, træffe et valg - om de vil tilslutte sig hans ord - eller ej. Det véd Maria allerede, da Jesus er født. Hun véd, at hvor Jesus træder frem, vil han blive mødt med enten varme eller kulde, enten kærlighed eller modvilje.

Jesus trådte frem som Guds søn, Menneskesønnen. Man skulle have troet, at en sådan skikkelse ville blive født af betydningsfulde forældre og ville komme til verden i store og flotte omgivelser. Men Jesus blev født af jævne almindelige mennesker. I en stald. I Betlehem. Man skulle måske også have troet, at Jesus ville henvende sig til, og færdes blandt, de betydningsfulde personer og myndigheder i samfundet med sit budskab. Det gjorde han ikke, han færdedes blandt de umyndige, de udstødte og jævne almindelige mennesker. Ja - i stykket hører vi, at Jesus takker sin himmelske Fader for, 'at budskabet om ham ikke er åbenbaret for de vise og forstandige, men derimod for de umyndige'.

Prøv lige at tænke hvis det havde været omvendt. Prøv lige at tænk den modsatte tanke: at Jesus Kristus var skjult for de umyndige og kun åbenbaret for de vise og for de forstandige. kristen tro altså ikke var for hvem som helst, men sådan, at der krævedes forstand, indsigt, viden og erkendelse at blive kristen, og ellers måtte man opgive på forhånd. Tænk, hvis Jesu ord havde lydt: Kom til mig alle jer med en intelligens i den øvre ende af skalaen. Kom til mig, alle I, der har et levende åndsliv. Kom til mig, alle I kloge hoveder med de dybe tanker, og jeg skal hjælpe jer videre på jeres vej.

Tænk, hvis Jesu ord havde lydt sådan, så man skulle dokumentere hjerne og intelligens, før man kunne kalde sig et kristent menneske. Heldigvis er det ikke sådan. Over for Jesus er ingen for lille, ingen er for uvidende og ingen for dum. Her gælder Paulus' kendte ord:

Dét, som er dårskab for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og dét, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af - over for Gud.

Ja, her er plads for enhver, undtagen lige dem, der er så kloge, at de er klogere end Vor Herre selv.

Og som om det ikke var evangelium nok, tilføjer Jesus: 'Kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile'.

Når Jesus her taler om tunge byrder, er dét, hvad man kunne kalde 'lovens byrde', der er tale om. Nemlig alt dét vi sommetider forestiller os, et menneske skal yde og præstere for at få lov til at nærme sig Gud. Hos jøderne på Jesu tid havde dette udviklet sig et system af over 600 bud og forbud. Alt i alt ikke så lidt. Store krav og små krav, hvor man end vendte sig, og kom og gik. På den måde kunne et menneske selv bygge et gudsforhold op: ved selvbetjening eller ved selvhjulpethed. Ethvert menneske blev på den måde sin egen lykkes smed, dvs. havde det forhold til Gud, vedkommende selv ønskede, et nært eller fjernt forhold, alt efter personlig indsats, eller efter de byrder han/hun kunne bære. Men så kommer Jesus og siger: 'Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, jeg vil give jer hvile. P.

Igen - tænk, hvis det havde været modsat: at Jesus var kommet og havde sagt: 'Kom til mig, så skal I se byrder. Kom til mig og bevis, hvor mange byrder I kan bære'.

Men nej, Jesus træder ind i en verden, der - dengang som nu - er fyldt til randen med krav om alt dét, man skal kunne og præstere for at være noget og så han siger: 'De dér byrder, giv dem til mig,så bærer jeg dem for jer. Så skal I finde hvile for jeres sjæle'.

De ord kan kun høres af mennesker, som er trætte og bærer tunge byrder og er ved at gå i gulvet.

En af dem, der hørte den indbydelse var salmedigteren Grundtvig. Hans psykiske byrder var til tider ved at drive ham til vanvid. Og på et tidspunkt i foråret 1844, da han havde haft en af sine værste depressioner, så han sig selv så klart som aldrig før: som umyndig, som spæd. Og da satte den tresårige mand sig ned og skrev salmen, som vi synger så tit: 'Sov sødt barnlille'. Det er ikke kun en børnesalme, selvom der også bruges som godnatsang for børn og ofte som dåbssalme i kirken. Men den er, som salmebogen siger, en salme om fred og glæde. Det er en salme om den dåb, som er det faste holdepunkt for alle, både små og store, både unge og gamle, der er trætte og tyngede af byrder. 'Gudsbarnets vuggesang' har Grundtvig sat som en overskrift over salmen. Den indbyder alle, der er tyngede af livets byrder, til at komme til Gud som et barn-- og finde hvile for deres sjæle.

Sidste vers lyder sådan:

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring