Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 02. december 2012

1. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«

Matt 21,1-9


Her på første søndag i advent hører vi beretningen om en mand, der rider ind i Jerusalem på æselryg. Ja ikke bare en mand, men en konge. Men hvad der ligger i ordet 'konge' kan vi måske have svært ved at forstå i dag. For nu om dage er en konge en royal person, der blot skriver under på alle de papirer, der lægges på hans bord. Det vil sige, at i dag kender vi kun til konger uden egentligt magt.

Men når Biblen taler om konger skifter billedet. Så er der tale om en person, der hersker over sine undersåtter, både deres legeme og sjæl, uden at de kan beklage sig. En konge er en, der befaler, og så adlydes der. En konge er en, der har magt over både de døde og de levende.

Det er på den måde Biblen taler om Jesus Kristus som konge. Han har al magt i himlen og på jorden. Han afgør ret og uret. Hans bud skal adlydes. Han har magt til at dømme og til at frikende. Al magt i himmelen og på jorden ligger i hans hånd. For han er konge.

Det var sådan en konge, der ville holde sit indtog i Jerusalem. 'Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig'.

Og det er nødvendigt, at vi ser Jesus som en konge i den bibelske betydning. Som den der hersker over liv og død, - dén, hvis vilje er lov. For ellers forstår vi ikke dybden af hvorfor denne konge vælger et æsel at ride på.

For Jesus ville ikke holde sit kongelige indtog akkompagneret af torden og lynild, men af menneskers frie lovsang. Han ville ikke holde sit indtog, tronende på Himlens kræfter, men siddende på et langsomt og latterligt æsel med strittende ører - og omgivet af jævne mennesker med palmegrene i hænderne.

På den måde kom han ikke for at aftvinge sig respekt, men for at vinde menneskers kærlighed. Ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Da Himlens konge kom til verden og gjorde indtog, var det altså om en ven, som en broder.

Alt det ligger der i, at det var et æsel, Jesus valgte som sit kongeligt ridedyr. Et æsel - fredens - og sagtmodighedens dyr, som altid har båret menneskers byrder på sine skuldre.

Det var nok begrænset hvor meget disciplene og de øvrige jøder forstod af det hele, da Jesus den dag blev båret ind i Jerusalem på æslets vuggende ryg. Men så meget forstod de dog: at denne konge i hvert fald ikke kom for at imponere eller indgyde frygt. Han var ikke én de skulle være bange for. Han var en anden slags end alle de mange andre konger, der i historiens løb havde invaderet Jerusalem.

Vi, som véd, hvad der siden skete, kan fortsætte og sige: han kom for at lide og tåle. Han kom for at bøje sig så dybt ned i menneskenes liv, at han selv blev revet ned i menneskelivets lidelse og menneskelivets død. Hans sagtmodighed bragte ham derned, hvor han oplevede den dybeste smerte og den sorteste død, for i den lidelse og i den død at stå usvigeligt som Guds kærlighed ved ethvert menneskes side.

Sådan var det, han den dag kom til den hellige stad Jerusalem: 'Se din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel' - altså den Almægtige - som menneskenes ydmyge tjener.

Og på en måde kommer han på lignende vis til os i dag. For ligesom der findes en ydre by, der hedder Jerusalem med alle dens veje og gader, huse, templer og med mure og porte omkring. Således findes der også i os selv - et indre Jerusalem - vores sind, der er ligesom en bevogtet by med mure og porte. Og inden for disse mure og portene lever sindet sit eget liv.

I dag kommer Han og vil drage ind i din hellige stad: i dit sind, i dit hjerte, i din person, og tage den i besiddelse.

Han tvinger sig ikke frem. Han åbner ikke sindets porte med magt. Men han står for døren og banker på, og venter sagtmodigt på, at der skal blive lukket op for ham - indefra.

Til hans sagtmodighed hører også, at han ikke kommer for at gøre dit livs regnskab op og afsige dommen over det. Men han kommer for at slette hele dit livs regnskab. Han kommer, for at det liv, du har levet, skal være, som var det aldrig var levet. For at de synder du har begået, skal være, som var de aldrig begået. Han kommer for at lade dit liv få lov til at begynde helt forfra.

Sådan kommer han, også i dag, som den sagtmodige konge - til din hellige stad.

Han kommer altså ikke med bulder og brag, men med al sagtmodighed. Og for os er der kun at sige til os selv- ligesom vi sang i den første salme i dag:

'Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig'!


Så sagtmodig er hans indtog i dag, og lige så sagtmodigt var det, da han første gang drog ind hos dig. Det var i den hellige dåb. I menneskers øjne en lille, uanselig begivenhed. Tre håndfulde vand: Jeg døber dig i faderens, Og sønnens og helligåndens navn'.

Og nu om nu om nogle minutter vil hans menighed her i Melby istemme de samme ord som Jerusalems borgere dengang: 'Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Hosianna i det højeste'. For så holdes der nadver, og det vil kort sige, at Den Ærens Konge kommer hid. Kommer på sit uanselige 'ridedyr' i skikkelse af nadverens brød og vin. For at drage ind i dit sind, i dit hjerte, og i din person. Og så gælder det igen om at kunne sige: 'Jeg hjertets dør vil åbne dig, O Jesus, drag dog ind til mig'.

Med det evangelium begynder det nye kirkeår i dag, og med det evangelium tager vi hul på adventstiden.

Adventstiden gøres tit bare til en juleforberedelse, hvor vi i løbet af 4 uger gasser en enorm julestemning op. Men adventstiden er andet end forberedelse og julestemning. Adventstiden drejer sig om stille fordybelse i billedet af den sagtmodige konge på sit æsel.

Og der er dyb mening i, at Jerusalem borgere dengang tog deres klæder af og bredte dem ud på Jesu vej. De gav afkald, tog pynten af deres egen person og ofrede det hele.

Måske kunne vi på samme måde i adventstiden lære at tage pynten af vores egen person og stå for ham som dem vi er. Som mennesker, der kun har det ene at se frem til: at han nu vil drage ind i os - ved sit ord.

Når det sker er det blevet advent for os - for alvor.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring