Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 16. december 2012

3. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: ›Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.‹ «

Matt 11,2-10


Før Jesus indledte sit offentlige virke for alvor, var han blevet døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. Efter den dåb havde Jesus søgt ensomheden ude i ørkenen, hvor Djævlen havde fristet ham på forskellige måder. Dåben og fristelserne havde ledt Jesus frem til en klar selvforståelse. Det viste han en dag i en synagoge i Nazareth, hvor han på en sabbat trådte frem og læste en Esajas-tekst op. En tekst han også selv udlagde: Gud havde sendt ham, Jesus, for at udråbe for fanger, at de skulle få deres frihed, og for blinde, at de skulle få deres syn, og i det hele taget udråbe et nåde-år fra Gud.

Som vi hørte i evangeliet til i dag, så var Johannes Døberen kommet i fængsel. Han kunne jo godt tænke sig at vinde den frihed Jesus talte om. Johannes Døberen var havnet i fængslet, fordi han havde kritiseret det løsagtige liv ved kongens hof. Og nu hvor Døberen sad dér i mørket i sin fængselscelle, var han kommet i tvivl om, om Jesu løfter havde noget på sig eller ej. Om Jesus også var ham, som de alle ventede på? Jesus hjalp ellers alle dem, han mødte på sin vej, men tilsyneladende ikke Johannes, som blev kaldt den største blandt kvindefødte. Så Johannes sad blot og ventede i sit fængsel.

Jesu svar til Døberen var ikke, at nu skulle han nok komme befri ham. Jesus kom ikke engang og besøgte den fængslede ven. Jesu svar var derimod en henvisning til tegn, som Døberen selv måtte tyde. Det var Døberens egen afgørelse, hvordan han ville tyde dem. 'Salig er den, der ikke forarges på mig', sagde Jesus. 'Forarges' betyder her at fravælge Jesus som Kristus.

Som bekendt fik Døberen en grusom skæbne. Kongen lod ham halshugge. Vi hører dog ikke Døberen sige, at hans skæbne var hård og uretfærdig.

Johannes Døberen havde jo brugt sit liv på en sag, som han ikke nåede at se gå i opfyldelse. Vi kunne sammenligne ham med Moses. Moses gjorde israelitterne til et frit folk. Han førte dem ud af Ægypten. Efter 40 år kom de til landet, der var lovet dem. Men lige før de skulle ind i landet, døde Moses. Alligevel gav hans liv mening. For mening afhænger nemlig ikke af, at man selv ser opfyldelsen af sin indsats. Mening har noget derimod allerede, når man tiltror Gud evnen til at føre det hele - til en god slutning.

Den tjekkiske systemkritiker og senere præsident Vaclav Havel, der i øvrigt også sad fængslet i en årrække, udtrykte det på følgende måde: 'Håb er ikke det samme som overfladisk optimisme. Håb er ikke en overbevisning om, at noget vil gå, som vi ønsker, men vished om, at noget giver mening - uden hensyn til udfaldet. Det er først og fremmest dette håb, som giver os styrke til at leve og igen og igen forsøge noget, selv på betingelser, der ser håbløse ud'.

Jesus ændrede ikke de ydre rammer for Johannes Døberens liv i fængslet. Men Jesus bekræftede betydningen af Døberens gerning. Og det var det vigtigste for Døberen, hvis gerning blot havde været at sige dét, som der skulle siges. Døberen levede alene for det, han skulle gøre, nemlig kalde folk til besindelse og pege hen hans efterfølger - Jesus Kristus. Alene i fængslet måtte Døberen derpå selv tage stilling til dét han hørte om Jesus. Om han virkelig ville tro på det, der blev sagt om Jesus. Tro har i denne sammenhæng ikke at gøre med flertalsafgørelser, men handler om et personligt valg, som den enkelte selv må træffe.

I dag er vores situation langt fra Døberens. Alligevel har vi noget tilfælles med ham. Også vi har en ramme for vores liv. Den ramme kan ændres, men en ramme vil der altid være. Inden for den ramme skal vi gøre vor daglige dont, og inden for den skal vi tro på, at vores befrier lever. Meget af dét, vi arbejder med i vores liv, kan vi ikke se afslutningen på. Hvilken betydning, det vil få, véd vi ikke. Men Jesu ord om Døberen fortæller os, at der godt kan være en mening i vores liv, som vi umiddelbart ikke selv kan se.

I vore dage taler man meget om, at det handler om at blive set. Udtrykt på den måde: 'jeg bliver set, altså er jeg'. Tænk på X-factor-programmer og lignende i fjernsynet. Det synes næsten at være en vor tids mottoer. Efter at have samlet mange mennesker var Døberen havnet et sted, hvor han ikke blev set. Men netop mens han var dér, blev han betydning bekræftet uden for fængslet. Han var den vigtigste af alle dem, der havde peget på hen på Kristus, sagde Jesus selv.

Jesus nævnte udtrykkeligt fanger - sammen med de sultne og de syge som nogle, vi skal tage os af. Men Johannes Døberen er samtidigt som person et stærkt eksempel på, at frihed ikke kun angår ydre rammer, men også personlig tro. Døberen syntes at sige: Hvis blot Jesus er Kristus, så holder jeg ud her i fængslet uanset hvad der sker.

Derfor er det, at Døberen spørger Jesus: Er du dén, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og ja - Jesus var den rigtige. Den ventede Messias.

Man kunne også sammenligne Johannes Døberens skæbne med den tyske præst Dietrich Bonhoeffers skæbne. Han blev også fængslet og henrettet i fængslet. Bonhoeffer blev tilfangetaget af nazisterne i 1943 - efter at have kritiseret Hitlers regime. Når man læser Bonhoeffers dagbog fra fængslet, møder man en person i hvem, der brænder et stærkt lys. Han ser sit liv i en sammenhæng, der rækker ud over hans fængselscelles rammer. Han skriver:

'Kristeligt set kan en jul i en fængselscelle jo ikke være noget særligt problem. Sandsynligvis vil der af mange i dette hus blive fejret en jul med mere mening og ægthed end dér, hvor man kun har navnet på den fest. At elendighed, lidelse, fattigdom, ensomhed, hjælpeløshed, og skyld betyder noget helt andet i Guds øjne end i menneskers, og at Gud netop vender sig til dem, som mennesker plejer at vende sig bort fra, og at Kristus blev født i en stald, fordi der ikke var plads i herberget, det forstår en fange bedre end nogen anden, og det er for ham virkeligt et glædeligt budskab, og idet han tror det, véd han sig sat ind i det fællesskab, der omfatter hele kristenheden, som sprænger alle grænser i tid og rum, og fængselsmånederne mister deres betydning'.

Med al den usikkerhed, der også prægede Bonhoeffer frem til sin død, er disse ord dog et stærkt vidnesbyrd om' at lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det'.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring