Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 28. april 2013

4. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.
Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.


Joh. Ev. 16, 5-15.


Der er afskedspræg over de ord af Jesus vi lige hørte her. Han forbereder disciplene på, at han ikke længere skal være hos dem, men at de skal leve i verden, mens han går tilbage til sit udspring, pladsen ved Guds højre hånd.

Hvis en afsked skal være til at leve videre med, så skal den være godt forberedt, og vilkårene for at leve efter bruddet, skal være talt igennem. Det er derfor Jesus fortæller disciplene om Talsmanden. Når Jesus forlader disciplene, vil han sende dem en ny vejleder - Talsmanden. På latin er ordet talsmand oversat med 'advokat'. Den gode advokats opgave er at få sandheden frem. Og Talsmandens opgave gælder begge veje. Både som forbindelse fra Gud til mennesker. Og som forbindelse fra mennesker til Gud. Fra Gud bringer Talsmanden det samme, som Jesus har gjort. Det vil sige, at Talsmanden formidler Guds sandhed - dvs. udlægger for mennesker, hvad Guds vilje er.

Og fra mennesker formidler Talsmanden bøn og længsel til Gud.

Talsmandens navn er også Helligånden. Den tredje person i guddommen. Gud er altså fader, Søn og Helligånd. Gud er tre personer i én, treenig.

Fra gammel tid har man i kirken brugt trekanten som symbol på den treenige Gud. Det kan man se i mange kirker. Den øverste spids af trekanten er Gud, altings skaber. De to nederste spidser er henholdsvis Guds søn, Jesus Kristus, og Guds Ånd, Helligånden. Rent optisk viser den opstillede trekant os nogle af egenskaberne i den treenige Gud. De to nederste spidser er nærmere mennesker - end den øverste spids er. Altså: I Jesus Kristus - og i Helligånden er Gud nær ved os.

Hvorimod den øverste spids i trekanten, Gud som altings skaber, udtrykker den afstand til Gud, som mennesker altid har stået overfor.
For nogen mennesker er det en lettelse, at Gud er fjern. 'Heldigvis er Gud lange borte i sin himmel, så kan vi gøre, hvad vi vil her, på jorden' - sådan tænker nogen måske.

Men sikkert for langt flere mennesker er der et savn efter Guds nærvær i deres tilværelse. Ved sin Ånd har Gud fra begyndelsen knyttet bånd mellem sig og mennesker, lige fra Han ved skabelsen blæste sin levende ånde ind i det døde ler og gjorde det til et levende menneske. Men det er ikke kun afstanden mellem Gud og mennesker, der overvindes ved Helligåndens formidling. Også mennesker imellem knyttes der forbindelse ved Talsmandens mellemkomst.

Og dermed kan man sige, at talsmandens opgave går både på det lodrette plan og det vandrette plan - mellem Gud og mennesker - og mellem mennesker indbyrdes. Det nye fællesskab, som Ånden skaber, er et folk, en kirke, en samling af mennesker med det samme udgangspunkt, udgangspunktet er dåben som den nye fødsel. I dåben bliver et nyt menneske til, gennem vandet. I dåben genfødes vi ved vand og Helligånd til at være medlemmer af Gudsfolket, kirken, til et forhold, vi gerne skulle vokse stadigt tættere ind i. Det gælder over alt i den kristne verden.

Jeg vil godt lige fortælle en lille historie fra Afrika.

Den afrikanske biskop Sidibe beretter om, hvordan Bambara-folket i Mali opfatter et menneskes liv som en rejse gennem 3 floder. Vi kommer til verden gennem vores forældre. Vores far og mor gør os til det, vi er. Fra dem har vi fået livet. Mennesket bliver til gennem et møde mellem en mand og kvinde, og enhver, som kommer til verden, går gennem den første flod.

Men enhver af os har også sin egen opgave. At lykkes eller mislykkes i livet afhænger af den enkelte alene. Vi må forlænge det, som har modtaget og gøre det til vort eget. Mennesket bliver til gennem sig selv og det er den anden flod, som vi skal igennem.

Men for at menneskets bliven-sig-selv skal lykkes, skal den enkelte også stå i forhold til andre mennesker - udenfor familiekredsen. Mennesket er ikke en ild, som brænder andre, men mennesket skal have respekt og stille sig i tjeneste for det fælles. Dette at være i forhold til andre - i sit folk og samfund - er den tredje flod.

'Men for at blive en kristen bambara', siger biskop Sidibe, må man gå igennem en fjerde flod.

'Jeg har længe søgt efter denne fjerde flod og fundet svaret, når Jesus siger':

Hvad I har gjort mod en af mine mindste brødre, har I gjort mod mig.'

Det er mesterens solidaritet med mennesker, alle mennesker. 'For at kunne leve som kristen bambara', siger biskoppen,' må man leve med mennesker af alle racer, lige så solidarisk - som vi lever med vore egne'.

Det vil sige, at der ikke er nogen forskel på den indsigt, en kristen bambara må have, og den en kristen dansker må have. For Gudsfolket, de kristne, er en størrelse, som går på tværs af nationer og racer, fordi det, der binder dem sammen, ikke bunder i mennesket - men i Guds Ånd.

Det er Guds ånd, der skaber det nye folk, sådan som profeten Ezekiel så det for sig:

Gud siger: Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg giver jer min ånd, så I følger mine love. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud.

Og det er Ezekiels gamle vision, der blevet virkelig for de kristne. At med på vores rejse på livets floder har vi følgeskab af Guds ånd. Alt, hvad der lever i os, skyldes Guds Ånd. Tro, håb og kærlighed kan aldrig være faste størrelser, men må altid hente deres næring i Guds Ånd. Uden Guds ånd visner de hen, som alt levende gør, når det ikke får tilført næring.

Derfor må vi i dag gribe fat i Jesu løfte til disciplene som ord, der også gælder os. Han vil også sende Talsmanden, Sandhedens ånd, til os, for at den kan vedlede os til Guds sandhed. Det vil sige, at vi må bede om, at den Ånd må oplyse os til, at leve efter de sandhedens ord, som kommer fra Jesus Kristus selv.

Amen.


Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring