Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 26. maj 2013

Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.«
Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«
Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.«
Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.
Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.«


Joh 3,1-15


Det var i nattens mørke, at Nikodemus opsøgte Jesus og havde sit livs vigtigste samtale.

Man har senere undret sig over, hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Måske var Nikodemus betænkelig ved at blive set besøge denne Jesus fra Nazareth. Derfor kom han om natten. Vi ved det ikke.

Måske er der bare nogle ting man bedst taler om - om natten. For der er noget særligt ved nattens timer, som vi ikke lige så tit finder i dagtimerne. Alle de mange tusind synlige ting, vi er omgivet af i dagtimerne, spærrer sommetider for udsynet. Horisonten bliver ligesom mindre. Om dagen er vi optaget af alle vore daglige gøremål; men i nattetimerne melder sig sommetider de store, evige spørgsmål. Derfor er nattens timer måske mest velegnede til samtale om dem.

Jeg har nogle gange haft nogle meget personlige samtaler med nære venner hjemme i min stue -ved brændeovnen- til langt ud på natten. Hvor natten har modnet samtalen og der er blevet talt og talt - og sagt ting, der ellers ikke bliver sagt.


Mellem Nikodemus og Jesus blev der i hvert fald ført en ægte menneskelig 'eksistenssamtale' den nat.

Nikodemus kom til Jesus og anerkendte, at han var kommet fra Gud.

Nå, og hvad så? Der er så mange mennesker, der i tidens løb har sagt, at Jesus er kommet fra Gud. Den slags konstateringer flytter ingen hegnspæle. Det gør konstateringer for øvrigt aldrig, for den, der konstaterer, står udenfor - som kølig iagttager. Derfor kan et menneske tusind gange konstatere, at Jesus er kommet fra Gud - den slags gør hverken fra eller til, så længe personen selv bare står og konstaterer.

Det er da også lige præcis dér, Jesus sætter ind over for Nikodemus’ konstatering. Jesus siger: 'sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige'.

Med andre ord: hvis Nikodemus’ ord om Jesus skal tages alvorligt, må Nikodemus’ egen person inddrages: han må fødes på ny.

Det er selvfølgeligt et billede, Jesus bruger, og meget sigende:

Inden et barn bliver født, er det helt alene med sig selv i sin lille, snævre verden - i sin mors mave. Barnet ligger lunt og godt og har ikke spor lyst til at forlade livmoderen. Der er endda mennesker, der mener, at barnet er bange under fødslen - skrækslagen.

Men ikke desto mindre lader det sig føde. Finder vej gennem den trange port, ud til en helt ny tilværelse i lyset.

Sådan er det også med Guds rige, vil Jesus sige.

Hvis nogen konstaterer, at Jesus er kommet fra Gud, er Guds rige med andre ord kommet til os, og så hører vi op med bare at stå og konstatere. For da lyder der et kald til selv at leve i fællesskab med Ham, der er kommet fra Gud.

Det er den proces, Jesus kalder en ny fødsel. At et menneske forlader sin egen lille, snævre verden, hvor det er alene med sig selv og befinder sig godt ved det. Forlader den, om end med frygt og bæven, og lader sig føre som et barn gennem den snævre port - ud i lyset til en helt ny tilværelse - ud i Guds rige til et liv sammen med ham, der er kommet fra Gud.

Nu har vi jo haft dåb her i kirken. Vi har lige døbt Julia Carolin Ellehage. Og dåben kaldes også en genfødsel. Genfødsel til et liv i Guds fælleskab. Jeg læste ordene fra dåbsritualet. Den almægtige Gud, Vor herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden. Og vi hørte også ordene : Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

I de sidste ord hører vi, at der er tre aspekter af Gud. Det vil sige, at Gud viser sig på tre måder - som Fader, Søn, og Helligånd. Et væsen, der manifesterer sig på tre måder. Tre i en. Eller treenig.

Det bedste billede på den treenige Gud, jeg kender, er, at Gud, Søn og Helligånd er ligesom solen og lyset og varmen: Solen står højt oppe på himlen og er fjern og uopnåelig for mennesker på jorden. Hvordan kan vi overhovedet vide noget som helst om solen eller udtale os om den, endsige have noget forhold til den? Det kan vi, fordi den sender sit strålende lys og sin livgivende varme ned over os.

Det billede er meget sigende. Solen og lyset og varmen er virkelig tre, det véd vi; men samtidig er de ét og må ikke adskilles. Når vi er i live på denne jord, er det af den ene grund, at solen og lyset og varmen er ét.

Her er der nogle forestillinger, vi uden videre kan overføre til Faderen og Sønnen og Helligånden: om Gud som livets ophøjede midtpunkt, om Jesus Kristus som lyset i verdens mørke og ondskab - og om Helligånden som liv og varme i vores livs fællesskab.

De tre er ikke én. Men de er ét - er af samme væsen og vil det samme, og det er det, der er sagen i den kristne tro. Når vi overhovedet kan finde på at sige, at verdens ophøjede Skaber er vores barmhjertige frelser, er det, fordi Faderen og Sønnen og Helligånden hænger sammen.

Ligesom vi møder solen gennem dens lys og dens varme, møder vi Gud gennem hans Søn Jesus Kristus og gennem Helligånden.

Den tolkning af treenighedstroen er meget fint udtrykt hos den store oldkirkelige salmedigter Efraim Syreren, der levede i 300-tallet i Syrien. Han skriver sådan i en salme, der for nogle år siden, blev oversat til dansk af præsten Jørgen Michaelsen i samlingen 'Efraims Lovsang':

De første 3 vers lyder sådan:

1. Gud Fader er solen,
og Sønnen er lyset,
og varmen Den hellige Ånd, -
de fandt os i kulden
og mørket og tog os
med kærlighedsdåben i hånd.

2. Lad solen stå højt på
sin himmel - dens lys og
dens varme er her, hvor vi bor, -
Guds Søn midt iblandt os,
Guds Ånd i vort hjerte
har sat sig velsignede spor.

3. Gud Fader er solen,
og Sønnen dens stråler,
som oplyser os og vor jord, -
Guds Ånd skaber grøde
og liv, så vi griber
det nådige budskab og tror.

Det Guds rige er vi altså allerede genfødt til, døbt til, ved vand og ånd. Gud Fader, Søn og Helligånd fandt os i kulden og mørket og førte os ind i sit rige - som vi hørte.

Så gælder det bare for os om at leve i det rige, hvor 'Gud Fader er solen, og Sønnen er lyset, og varmen Den hellige Ånd'.

Amen.


Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring