Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 16. juni 2013

3. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Men Jesus fortalte dem denne lignelse: »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.«

Luk 15,1-10


Der findes en leg, som små børn elsker at lege. Barnet gemmer sig hjemme i stuen - og far eller mor - eller den voksne - skal så finde barnet. De går rundt og leder. 'Hvor kan man min lille skat da være blevet af?' Der søges bag stole og døre og under sofaer, mens barnet sidder musestille under bordet og holder vejret for ikke at blive fundet - og for ikke at grine. Den voksne har hurtigt opdaget, hvor barnet gemmer sig, men lader som om det er sporløst forsvundet. Indtil - omsider - opdagelsens - og forløsningens øjeblik indfinder sig. Den søgende får til sin overraskelse og lettelse øje på barnet, der kryber frem, triumferende og grinende- og modtages med knus og kram.

Meningen med legen er, at barnet først er blevet væk, hvad der vækker forstilt bekymring hos den voksne, men som er den rene morskab for et barn, som næsten ikke kan holde grinet tilbage. Og derefter skal barnet så findes. Hvis vi forestiller os, at den voksne pludselig foregiver at være ligeglad, så kommer barnet frem af sig selv, skuffet og slukøret. Så bliver barnet ked af det, fordi grænsen mellem leg og virkelighed er så flydende for de mindste. Det er barnets oplevelse af at have værdi og opmærksomhed, det gennemlever, når det har gemt sig, og søges af den bekymrede voksne. Og samtidigt er det barnets tryghed at vide sig fundet og mærke den voksnes lettelse over at være fundet. Sådan kulminerer den leg.

Mon ikke vi alle har prøvet at have en angst for at blive væk. At fare vild i en fremmed storby er en beklemmende oplevelse, hvor man kan føle sig helt lost. Som hvis man på tur bliver væk fra sin gruppe - lige indtil man finder den igen.

Oplevelsen af adskillelse og genforening er fælles for alle. Det er en fundamental erfaring i menneskelivet.

For 15 år siden var jeg ude at sejle med Skoleskibet Danmark. I næsten 6 måneder var vi på togt. Det var en lang adskillelse fra familie og venner. Skibet sejlede ud på Atlanterhavet og helt ned til Marokko i Afrika - og derpå vi sejlede så hjem til Danmark igen. Vi ankom til langelinje i København en oktober dag. På kajen stod familie og venner med flag og ventede på os. Sammen med dem havde nogle musikerne, sækkepibe-spillere, taget opstilling og ventede på, at den gamle fuldrigger endelig skulle lægge til kaj. Med omfavnelsen af den nærmeste familie , og med hele infernoet af musik, smil, råb og gensyn, efter den lange adskillelse, da kunne jeg ikke holde tårerne tilbage. Det var et stort øjeblik for os søfolk at blive genforenet med familien.

Hjemkomsten fra rejsen og modtagelsen er en særlig betryggende oplevelse. At komme hjem fra skole og blive modtaget af sin mor, der har saftevand parat, det er der en særlig stille glæde og tryghed ved. Eller at komme hjem fra arbejde og blive modtaget med åbne arme af kæreste eller ægtefælle, det giver ro i sjælen.

Men også i overført forstand kan vi blive væk for hinanden. Jeg hørte sidste år om et ægtepar fra Struer, der var blevet helt fremmede for hinanden, skønt de havde gået op ad hinanden i mange år. Indtil den ene pludselig sagde, at nu ville hun skilles.

Sådan kan melodien blive væk. Og afstand blev til adskillelse.

At blive væk er at fortabes. Intet er så fortabt som et grædende barn i et menneskemylder, der er blevet væk fra sin far og mor. Men vi voksne kan også blive væk, når livets mening bliver væk for os, så vi farer ofte vild i tilværelsen. Så kan det ske, at vores egen lille verden mister sin farve, den bliver gold og fremmed, den bliver det modsatte af hjemlig og fortrolig, som den ellers er, når vi er trygge, genkender og genkendes.

Hjemkomsten spiller en stor rolle i vores liv. Næste søndag skal der prædikes over Jesu berømte lignelse om den fortabte søns hjemkomst. I den fortælles historien om et menneske, der taber alt: sine penge, sin selvrespekt, sin position, sin frihed og ja sit liv. Men i hjemkomsten genvindes det alt sammen, den fortabte bliver levende igen ved at genindsættes i den fortrolige og genkendelige hverdag.

Af andre berømte hjemkomster kunne nævnes eventyrerne om Robin Hood, hvor der fortælles om, hvordan der hersker lovløshed, vold og undertrykkelse i England, indtil heltekongen Richard Løvehjerte venter hjem og genopretter ro og orden, fred og retfærdighed i landet.

Eller udtrykt med den meget rejsende H.C. Andersen, der dog vidste hvor han rødder var: 'I grønne øer, mit hjertes hjem hernede' - i sangen I Danmark er jeg født.

At blive væk, at fortabes, og at blive fundet og favnet; at skilles, og at genforenes, det er en stor, dyb, gentaget rytme i vores liv på alle dets planer, og vi kender denne rytme - som angst og opfyldelse.

De to lignelser i dagens tekst fortæller Jesus - som svar på de bebrejdelser fra sit samfunds toneangivende lærde. Farisæerne bebrejder nemlig ham, at han omgås de forkerte, dem, der ikke hører det gode selskab til. I lignelsens form svarer Jesus: Jeg søger efter det, som er blevet væk, jeg søger efter dem, som er fortabt.

Et får er blevet væk, hyrden lader hjord være hjord og går ud for at finde det får, som er faret vild.

En kvinde mister en mønt og slår sig ikke til tåls med alle dem hun har i behold, men sætter huset på den anden ende - for at finde den bortkomne mønt. Og i begge tilfælde skaber fundet glæde og tryghed.

Det at blive væk - og at blive fundet, at miste og at finde, er som en pulserende rytme under rytmen i tilværelsen - en vekselvirkning som er udtryk for liv. Eller sagt på en anden måde: Du og jeg er snart den, som blev væk, blev væk for andre mennesker, vores nærmeste især, og måske for os selv, på grund af vores selvoptagethed, vores stræbsomhed, vores bjergsomhed, som gjorde os ene og gjorde vores verden øde. Men vi blev fundet igen, måske i vores selvbesindelse, eller fundet af vore nærmestes kærlighed, som fik dem til at opsøge os, og som ikke helmede, før vi var fundet og bragt hjem, tilbage til det fællesskab, som vi var blevet væk for, og glæden kendte ingen grænser.

Nu om dage er det fint at være søgende, ikke at have fundet. Har man fundet, bliver man nemt kaldt en reaktionær og fundamentalist. Vi søger. Vi søger lykken, kærligheden, trygheden, vi søger freden, vi søger ind i os selv, eller vi søger Gud.

Kun den, der søger, finder står der i Biblen. Har du ikke brug for at søge, så har du nok i dig selv. Står dine meninger om tilværelsen fast, din vurdering af andre mennesker, er du tilfreds med dine egne tanker, skønt de er få og små, så finder du ingenting, for så søger du ikke. Så har du alt. Men i virkeligheden ingenting. Så hører du til de 99 får, som ikke har omvendelses behov, og hvorfor skulle man så søge efter noget?

Samtidig gælder det, at kun den, som vil findes, bliver fundet. Du kan gemme dig så godt i dig selv, at ingen kan finde dig. Du kan unddrage dig og afvise enhver, som søger dig, da er det sikkert, at heller ingen finder dig. Så er du ligesom den mønt, der aldrig blev fundet og derfor heller ikke kom i omsætning; den forblev bare et stykke metal, som aldrig blev brugt, hvad er en guldmønt værd, som har forputtet sig? Ingenting! Den er uden for cirkulation, ligesom det menneske, der forhærder i sit eget livs ærgrelser, og bliver uden for, - frem for at komme med i livet, frem for at drages ind i fællesskabet og glæden.

At blive fundet og at finde. Fordi du og jeg er fundet i dette hus, døbt i dette hus, og vi har fået vort liv skænket, så er vi inddraget i Guds fællesskab. Vi er ligesom det enlige får og den bortkomne mønt fundet og dermed indsat i lys og fremtid af Gud selv. Fordi dette er sket, er vi også sat fri til at søge efter dét vi søger efter: glæde, lykke, indsigt, opfyldelse og kærlighed. Lad os derfor leve vort liv på den deraf følgende taknemmelighed og ydmyge forbavselse over netop - at være fundet - og over at være i stand til at finde.

Amen.


Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring