Link til kirkekalenderLink til menu

Kommende arrangementer

Babysalmesang

Torsdag 2. december i Særslev Kirke kl. 10.30

Vi synger børnesange og -salmer med fagter, tørklæder m.m. i ca. 20 minutter. Bagefter er der kaffe/te og masser af tid til hyggesnak. Det er gratis at være med. Ingen tilmelding. Alle er velkomne.


Meditationsgudstjeneste

Torsdag 2. december kl. 19.00 i Særslev Kirke

En halv times meditationsgudstjeneste i den smukke Særslev Kirke, der kun er oplyst af stearinlys. Meditation over en bibelfortælling - tid med stilhed til at være i sine egne tanker.


Nørklecafe

Fredag 3. december kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Musikgudstjeneste

Søndag 12. dec. kl. 15.00 i Særslev Kirke

Det er en mangeårig tradition, at musikholdene fra Nordfyns Gymnasium synger i Særslev kirke ved en adventsgudstjeneste. Vi glæder os til at høre de unge synge 3. søndag i advent.


Nørklecafe

Fredag 17. december kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Babysalmesang

Torsdag 6. januar i Særslev Kirke kl. 10.30

Vi synger børnesange og -salmer med fagter, tørklæder m.m. i ca. 20 minutter. Bagefter er der kaffe/te og masser af tid til hyggesnak. Det er gratis at være med. Ingen tilmelding. Alle er velkomne.


Meditationsgudstjeneste

Torsdag 13. januar kl. 19.00 i Særslev Kirke

En halv times meditationsgudstjeneste i den smukke Særslev Kirke, der kun er oplyst af stearinlys. Meditation over en bibelfortælling - tid med stilhed til at være i sine egne tanker.


Nørklecafe

Fredag 14. januar kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Vintermøde

Søndag 23. januar kl. 14.00 i Særslev Kirke

Johs. Nørregaard Frandsen, professor, holder foredrag om:

Den moderne H. C. Andersen

Foredraget skildrer den rastløse, rejsende, identitetssøgende mønsterbryder H. C. Andersen. Han skabte verdenskunst, og han overrasker stadig ved sin måde at være moderne på.

Vi begynder med foredraget. Der bliver en pause med kaffe & kage. Til sidst en kort andagt.

Velkommen til det traditionsrige Vintermøde - venlig hilsen Menighedsrådet.
Nørklecafe

Fredag 28. januar kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Babysalmesang

Torsdag 3. februar i Særslev Kirke kl. 10.30

Vi synger børnesange og -salmer med fagter, tørklæder m.m. i ca. 20 minutter. Bagefter er der kaffe/te og masser af tid til hyggesnak. Det er gratis at være med. Ingen tilmelding. Alle er velkomne.


Meditationsgudstjeneste

Torsdag 3. februar kl. 19.00 i Særslev Kirke

En halv times meditationsgudstjeneste i den smukke Særslev Kirke, der kun er oplyst af stearinlys. Meditation over en bibelfortælling - tid med stilhed til at være i sine egne tanker.


Nørklecafe

Fredag 11. februar kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Foredragsaften: Om Ejlby Kirke og Melby kirke

Onsdag 23. februar kl. 19.00 i Ejlby Kirke

Vi har fået tilbudt to foredragsaftner med Kirstin S. Eliason og Lasse J. Bendtsen fra Nationalmuseet. De har skrevet om Særslev, Ejlby og Melby kirker i Nationalmuseets store bogværk: 'Danmarks Kirker'. Kirstin S. Eliason er redaktør vedr. kirkebygningerne. Lasse J. Bendtsen er redaktør vedr. inventaret i kirkerne.

Kirstin S. Eliasen vil fortælle om de to små - og meget spændende romanske kirker: Ejlby Kirke og Melby Kirke. Trods flere ligheder er de også meget forskellige. Begge kirker har haft apsis. I Melby Kirke er den meget fint udsmykkede apsis bevaret, mens der er tydelige spor af den i Ejlby Kirke. Begge kirker har undergået store forandringer med bl.a. tilbygninger, indbygning af hvælv mm.

Lasse J. Bendtsen vil bl.a. fortælle om den meget fornemme krucifiksgruppe i hvalrostand fra 1100-tallet i Ejlby Kirke - om det romanske, murede alterbord i Melby Kirke - om begge kirkes fine, romanske døbefonte og fornemme alterbordspaneler fra o. 1600.


Kirkehøjskolen på Nordfyn

Torsdag 24. feb. kl. 19.00 i Hårslev præstegård

Hver by har sin heks

Foredrag v. Torben Bramming, sognepræst v. Ribe DomkirkeI Danmark blev der brændt omkring 1000 hekse fra 1540-1693. Torben Bramming har prøvet at finde årsagen til, hvorfor man brændte hekse. Han har undersøgt nogle af de hekseprocesser, der foregik i Ribe. I foredraget vil han fortælle om de overraskende årsager, han har fundet frem til.

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 13 nordfynske sogne om fælles foredrag og fælles gudstjeneste 2. påskedag. Der serveres kaffe & kage i forbindelse med arrangementerne. Det er gratis at være med - og alle er velkomne!


Nørklecafe

Fredag 25. februar kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Babysalmesang

Torsdag 3. marts i Særslev Kirke kl. 10.30

Vi synger børnesange og -salmer med fagter, tørklæder m.m. i ca. 20 minutter. Bagefter er der kaffe/te og masser af tid til hyggesnak. Det er gratis at være med. Ingen tilmelding. Alle er velkomne.


Meditationsgudstjeneste

Torsdag 3. marts kl. 19.00 i Særslev Kirke

En halv times meditationsgudstjeneste i den smukke Særslev Kirke, der kun er oplyst af stearinlys. Meditation over en bibelfortælling - tid med stilhed til at være i sine egne tanker.


Foredragsaften: Om Særslev Kirke

Mandag 7. marts kl. 19.00 i Særslev Kirke

Vi har fået tilbudt to foredragsaftner med Kirstin S. Eliason og Lasse J. Bendtsen fra Nationalmuseet. De har skrevet om Særslev, Ejlby og Melby kirker i Nationalmuseets store bogværk: 'Danmarks Kirker'. Kirstin S. Eliason er redaktør vedr. kirkebygningerne. Lasse J. Bendtsen er redaktør vedr. inventaret i kirkerne.

Kirstin S. Eliasen vil fortælle om Særslev Kirkes bygningshistorie. Særslev Kirke er en meget fin, romansk kirke. Senere har der været udvidelser og ombygninger - både i senmiddelalderen og i renæssancen.

Lasse J. Bendtsen vil præsentere kirkernes indvendige udsmykning og genstande, bl.a. også her den fine døbefont og det bevarede brudstykke af en trefløjet altertavle fra o. 1500 i form af et relief fra tavlens centrale, figurrige korsfæstelsesscene.Foredragsholderne sælger bogen om Særslev, Ejlby og Melby kirker til en særlig favorabel pris: 178 kr. Der kan betales med MobilePay. Kontanter kan også modtages om nødvendigt.


Kirkehøjskolen på Nordfyn

Torsdag 10. marts kl. 19.00 i Skovby Sognegård

Svenskekrigene 1657-60 - og hvad krigene betød for Nordfyn

Foredrag v. Lars Christensen, historikerDe to krige mod svenskerne 1657-60 førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge - og 25-30 % af den danske befolkning omkom i de år. Men i krigens skygge blev det moderne Danmark født.

Lars Christensen fortæller historien med særligt fokus på virkningerne for civilbefolkningen på Nordfyn. Og om hvordan det moderne Danmark blev født i krigens skygge.

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 13 nordfynske sogne om fælles foredrag og fælles gudstjeneste 2. påskedag. Der serveres kaffe & kage i forbindelse med arrangementerne. Det er gratis at være med - og alle er velkomne!


Nørklecafe

Fredag 11. marts kl. 9.30-11.30 i Præstegården.

Tag håndarbejde med. Eller kom bare til kaffe og hyggeligt samvær - ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr.


Fælles gudstjeneste 2. Påskedag

Mandag d. 18. april kl. 10.30 i Ejlby Kirke

Traditionen tro holder vi fælles gudstjeneste 2. Påskedag. Turen er kommet til os - og den fælles gudstjeneste bliver i Ejlby Kirke.
Kirkekalender
Torsdag 02. december
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Babysalmesang
[datotxt] i Særslev Kirke kl. 10.30
Vi synger børnesange og -salmer med fagter, tørklæder m.m. i ca. 20 minutter. Bagefter er der kaffe....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 28. november 2021
Prædiken i Særslev Kirke 28. november 2021 1. søndag i advent v. sognepræst Gunvor Sandvad Eva....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 14. november 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 14. november 2021 24. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde 3. november 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på n....
Læs mere
Referat
Referat af møde 7. oktober 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
Kommende møder:
01. december 2021 kl. 19.00
12. januar 2022 kl. 19.00
08. februar 2022 kl. 19.00
09. marts 2022 kl. 19.00
06. april 2022 kl. 19.00
02. maj 2022 kl. 19.00
02. juni 2022 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring