Link til kirkekalenderLink til menu

Fra graveren

Fredag 02. september 2022

Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætter. Her er en kort status:

Melby: Er stort set gjort færdig mht. plantning af nye hække - dog er der behov for lidt genplantning, da nogle er gået ud. Et gammelt kastanjetræ er fældet, da det var råddent og der var for stor risiko ved at lade det stå. Et asketræ er ligeledes blevet topkappet, da det også var sygt.

Ejlby: Der er sket oprydning i nogle flere gravsteder og der er sået græs, som er kommet fint op. Græsset markerer bl.a. hvor nogle af de tidligere gravsteder har været. Som udgangspunkt er gangene bevaret, men dog ændret enkelte steder bl.a. over mod graverhuset, så det nu er muligt for fx rustvogne at køre her - tættere på indgangen til kirken.Der er igangsat plantning af nye hække. Der mangler dog stadig en del at blive fornyet og det arbejde fortsættes.

Ved arealet ved fællesgravene blev der i efteråret plantet en bøgehæk rundt om centrum og der er lavet indgang fra den større fællesgang. Træet i centrum er en Papirbarkløn.Nogle af de store træer rundt ved kirkegården skal beskæres og enkelte måske fjernes - da der er risiko for, at de vælter eller større grene falder af.

Særslev: Der er som planlagt sket oprydning i gravsteder på sydsiden - ud for kapellet. Der er sået græs, som er kommet fint op. På kirkegårdens nordside er der ligeledes eftersået græs.For alle tre kirkegårde er det stadig planen at lave lapidarier

Et lapidarium er et område, hvor der ligger eller står særligt bevaringsværdige grav- og mindesten. Stenene kan være bevaringsværdige enten pga. deres udsmykning, eller fordi det er en gravsten for en person, der gjorde en forskel i sognet tilbage i historien - eller på anden vis var en interessant personlighed.

P.t. er de gravsten, der er flyttet fra gravstederne i Ejlby og Melby, opbevaret i områderne bagved graverhusene. På Særslev Kirkegård står nogle af stenene til venstre for hovedindgangen, og de resterende sten er også opbevaret, så de kan flyttes til lapidariet.

På sigt skal der også plantes små træer eller buske og placeres bænke på de grønne arealer, hvor der mulighed for en stille stund o.a.

Selv om kirkegårdene har større grønne områder end tidligere, er der dog stadig frit gravstedsvalg. Drøft jeres ønsker med undertegnede.

Thomas Jørgensen, ledende graver

Flere nyheder fra graveren
Kirkegårdene
Fredag 26. februar 2021
Skiftedag på kirkegården
Søndag 04. november 2018
Sommer med konsekvenser
Onsdag 22. august 2018
Kirkegårde under udvikling
Tirsdag 21. august 2018
Sig nærmer tiden...
Onsdag 14. februar 2018
Kirkekalender
Søndag 02. april
Palmesøndag
Særslev:10.00
Familiegudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad

Se omtale
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Bispevielse
Søndag 2. april kl. 14.00
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Melby Kirke 26. marts 2023
Prædiken i Melby Kirke 26. marts 2023 Maria Bebudelsesdag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 12. marts 2023
Prædiken i Særslev Kirke 12. marts 2023 3. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Refarat
Referat af møde 8. marts 2023. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Refarat
Referat af møde 7. februar 2023. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
Kommende møder:
11. april 2023 kl. 19.00
03. maj 2023 kl. 19.00 (Åbent møde)
09. juni 2023 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætt....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring