Link til kirkekalenderLink til menu

Fra graveren

Fredag 26. februar 2021

Kirkegårdene

Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år.

Der er blevet nedlagt gravsteder, sået græs, plantet hække mv. Arbejdet er ikke færdiggjort endnu – så her er en kort beskrivelse af, hvad der er planlagt yderligere:

Særslev Kirkegård:

Græsset er kommet fint op, hvor der tidligere var gravsteder. Der er stadig enkelte gravsteder, som skal nedlægges og derefter tilsåes med græs?

Melby Kirkegård:

Græsset er også kommet fint op her, hvor der tidligere var gravsteder, og der er igangsat nyplantning af hække.Foto: nyplantning af hække på Melby Kirkegård

Ejlby Kirkegård:

Græsset er kommet fint op, men der vil blive tilsået yderligere her i foråret, når vejret arter sig.

Hvorfor står der stadig ”markeringspæle” ved gangene på Ejlby Kirkegård?

Det er fordi, det kommende græs skal sås inden for pælene, og når det kommer op, skal det synliggøre de lidt specielle vinkler, hvor gravstederne og gangene tidligere har været.

Græsarealet vil samtidig bevare formen og give et fint ”blik”, når man kommer ind på kirkegården.

I Ejlby skal der også plantes nye hække, og ved arealet ved fællesgravene er det meningen, at der skal plantes en bøgehæk rundt om det nuværende centrum for fællesgravene. Derudover vil der blive lavet indgang fra den større fællesgang.

For alle tre kirkegårde

er det planen at lave lapidarier.

Et lapidarium er et område, hvor der ligger eller står særligt bevaringsværdige grav– og mindesten. Stenene kan være bevaringsværdige enten pga. deres udsmykning, eller fordi det er en gravsten for en person, der gjorde en forskel i sognet tilbage i historien – eller på anden vis var en interessant personlighed.

P.t. er de gravsten, der er flyttet fra gravstederne i Ejlby og Melby, opbevaret i områderne bagved graverhusene.

På Særslev Kirkegård står nogle af stenene til venstre for hovedindgangen, og de resterende sten er også opbevaret, så de kan flyttes til lapidariet.

På sigt kan der også plantes små træer eller buske og placeres bænke på de grønne arealer, hvor der mulighed for en stille stund o.a.

Thomas Jørgensen,
ledende graver

Flere nyheder fra graveren
Skiftedag på kirkegården
Søndag 04. november 2018
Sommer med konsekvenser
Onsdag 22. august 2018
Kirkegårde under udvikling
Tirsdag 21. august 2018
Sig nærmer tiden...
Onsdag 14. februar 2018
En stundende højtid nærmer sig
Mandag 13. november 2017
Kirkekalender
Søndag 03. juli
3. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Glæd dig til efter sommerferien:
Sangaften i sensommeren
Torsdag 25. aug. kl. 19.00 i Ejlby Kirke. Fællessang fra Højskolesangbogen med Georg & Gunvor. Kaff....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Trinitatis søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra D....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 2. pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 2. juni 2022. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Lys på Særslev Kirke
Lys på Særslev Kirke En Særslev-borger har skænket kirken et skumringsanlæg. Det er et avancer....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring