Link til kirkekalenderLink til menu

Fra graveren

Onsdag 13. maj 2015

Det gamle træ, o, lad det stå...

Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.
Vi det så fuldt med blomster så,
de friske grene hælde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!

Nu vil jeg da på vandring gå,
men det kan jeg fornemme,
man rejser ud for hjem at nå,
thi bedst er det dog hjemme.
Når træet her har blomster på,
det vil min hjemkomst melde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!


Denne tekst, skrevet af vores fynske digter H. C. Andersen, understreger vigtigheden i bevarelsen af vores mange smukke træer rundt om i det danske landskab.På Særslev Kirkegårds NV-lige hjørne ud mod Vestergade og Kirkevej, har man i mange år kunne nyde synet af et smukt kastanjetræ. Glæde sig over de smukke blomster om foråret - de smukke fingrede blade om sommeren og om efteråret det smukke efterårsløv og ikke mindst de mange kastanjer, som mange børn har været forbi for at samle op.

Nu har det smukke gamle træ dog de seneste år begyndt at vise træthedstegn - udgåede grene - sen blomstring og mindre og mindre blade. Tiden er kommet, hvor sygdom er ved at tage over og hvor fældning ikke kan undgås. Dette også for at en storm ikke skal lægge træet ned og ødelægge uerstattelige værdier på kirkegården.

Træskulptør Allan Bo Jensen i Vejrup Huse har vurderet træet og ser fine muligheder i at skære træet ned i en højde på ca. 3 m og herefter omdanne stammen til en flot træskulptur. Med sin markante placering, vil træskulpturen kunne opleves dagligt af byens borgere og forbipasserende.

Menighedsrådet er positiv indstillet over for projektet, men vil gerne hen over sommeren medinddrage sognets og byens borgere samt foreninger i projektet. Der vil derfor blive taget initiativ til, at alle får mulighed for at byde ind med gode forslag/skitser, inden den endelig be slutning bliver taget.

Finn Toftegaard

Seneste nyheder fra graveren
Kirkegårdene
Fredag 26. februar 2021
Skiftedag på kirkegården
Søndag 04. november 2018
Sommer med konsekvenser
Onsdag 22. august 2018
Kirkegårde under udvikling
Tirsdag 21. august 2018
Sig nærmer tiden...
Onsdag 14. februar 2018
En stundende højtid nærmer sig
Mandag 13. november 2017
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring