Link til kirkekalenderLink til menu

Fra graveren

Lørdag 14. november 2015

Hvor går man hen ...

Et besøg på en større dansk bykirkegård for at 'besøge' en afdød bekendt, gav mig anledning til at reflektere over vores kirkegårdskultur og hvor vi bevæger os henad.

Flere og flere danskere vælger, at de skal brændes og deres jordiske rester skal forsvinde sporløst under en grøn græsplæne, når døden har gjort en ende på livet. En plads på 'Den anonyme fælles urnegrav' - tidligere kaldet 'De ukendtes'.

Nu stod jeg der - foran den meget store og velplejede anonyme fælles urnegrav på omkring 500 m2 og tænkte: 'Hvor præcist finder jeg lige de 20 x 20 cm, hvor urnen er nedsat, så jeg kan få hvisket de ord, som jeg desværre ikke nåede, inden det var for sent?' ...Vil fremtidens kirkegårde glemme fortidens historie og blive til store parkanlæg med masser af græs og brede stier...?

Den anonyme begravelse hænger ofte sammen med, at de ældre ikke ønsker at ligge familien til byrde. Udviklingen kan synes uheldig, fordi de efterladte kan føle, at der bliver taget noget fra dem. De mister samklangen med slægten. Der er ikke noget gravsted at passe og ikke noget sted at gå hen, som er den afdødes sted på jorden.

Mange kan have svært ved at sætte døden på dagsordenen. Emnet er ømfindtligt - det kræver fortrolighed at sætte ord og meninger på livets afslutning. Mange faktorer kan være medvirkende til beslutningen i en tid, hvor familier ofte er bosat rundt om i det danske land - økonomi spiller også en afgørende rolle.

Hvor gode er vi - bedemænd og kirkegårde - til at fortælle om de forskellige begravelsesmuligheder? Personligt havde jeg sidste år muligheden for at fortælle/drøfte de forskellige muligheder med de unge mennesker, der gik til konfirmandforberedelse. De var meget engagerede omkring emnet og for manges vedkommende også rimeligt afklarede.

På vej tilbage mod den nordfynske slette og vore 3 landsbykirkegårde, blev jeg mere og mere glad for alle de gravsteder - urnegravsteder og plænegravsteder som stadig er fremherskende, men hvor der også er behov for den anonyme fællesgrav.Oplevelsen på den store bykirkegård gav stof til eftertanke om en tendens, hvor en del af den århundrede gamle danske kirkegårdskultur kan være på vej væk - generationerne forsvinder sporløst....

Finn ToftegaardSeneste nyheder fra graveren
Kirkegårdene
Fredag 26. februar 2021
Skiftedag på kirkegården
Søndag 04. november 2018
Sommer med konsekvenser
Onsdag 22. august 2018
Kirkegårde under udvikling
Tirsdag 21. august 2018
Sig nærmer tiden...
Onsdag 14. februar 2018
En stundende højtid nærmer sig
Mandag 13. november 2017
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring