Link til kirkekalenderLink til menu

Fra graveren

Fredag 27. maj 2016

Det årlige sundhedstjek...

Hvert forår foretages det årlige syn på præstegård, kirker og kirkegårde. Her deltager menighedsrådet og en lokal byggesagkyndig. Hvert 4. år deltager endvidere provsten og en af provstiet udpeget bygningssagkyndig.På disse syn foretages der et 'sundhedstjek' på bygninger og kirkegårde. De bygningsmæssige konstruktioner gennemgås meget omhyggeligt og eventuelle fejl og mangler noteres ned. Specielt tagkonstruktioner, tårn og hvælvinger har de bygningssagkyndiges bevågenhed. Indvendig i kirkebygningerne er det specielt vinduer, kirkebænke, gulve og kalkningens beskaffenhed, der er fokus på.

På kirkegårdene er det den generelle vedligeholdelsestilstand og evt. planer for regulering af kirkegården, der drøftes. Præstegården, der er fredet, blev sidste år grundig gennemgået af Kulturarvsstyrelsen, som nyligt har fremsendt en grundig rapport. Præstegården gennemgås dog også hvert år til de obligatoriske syn.

Når alle syn er foretaget, udarbejdes en 'Synsrapport', som menighedsrådet kan bruge i sin prioritering af opgavernes udførelse. På energisiden er der foretaget udskiftning af varmeanlægget i Melby Kirke samt øget varmestyring i kirkerne i Særslev og Ejlby. I øjeblikket arbejdes der i retning af en indvendig kalkning af Særslev Kirke samt en renovering af toiletbygningen i Særslev, så den bliver mere handicapvenlig. Tidshorisonten er dog ikke endelig fastlagt, da det skal gå hånd i hånd med kirkens økonomi.

Finn Toftegaard
Seneste nyheder fra graveren
Kirkegårdene
Fredag 26. februar 2021
Skiftedag på kirkegården
Søndag 04. november 2018
Sommer med konsekvenser
Onsdag 22. august 2018
Kirkegårde under udvikling
Tirsdag 21. august 2018
Sig nærmer tiden...
Onsdag 14. februar 2018
En stundende højtid nærmer sig
Mandag 13. november 2017
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring