Link til kirkekalenderLink til menu

Fra graveren

Fredag 02. september 2022

Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætter. Her er en kort status:

Melby: Er stort set gjort færdig mht. plantning af nye hække - dog er der behov for lidt genplantning, da nogle er gået ud. Et gammelt kastanjetræ er fældet, da det var råddent og der var for stor risiko ved at lade det stå. Et asketræ er ligeledes blevet topkappet, da det også var sygt.

Ejlby: Der er sket oprydning i nogle flere gravsteder og der er sået græs, som er kommet fint op. Græsset markerer bl.a. hvor nogle af de tidligere gravsteder har været. Som udgangspunkt er gangene bevaret, men dog ændret enkelte steder bl.a. over mod graverhuset, så det nu er muligt for fx rustvogne at køre her - tættere på indgangen til kirken.Der er igangsat plantning af nye hække. Der mangler dog stadig en del at blive fornyet og det arbejde fortsættes.

Ved arealet ved fællesgravene blev der i efteråret plantet en bøgehæk rundt om centrum og der er lavet indgang fra den større fællesgang. Træet i centrum er en Papirbarkløn.Nogle af de store træer rundt ved kirkegården skal beskæres og enkelte måske fjernes - da der er risiko for, at de vælter eller større grene falder af.

Særslev: Der er som planlagt sket oprydning i gravsteder på sydsiden - ud for kapellet. Der er sået græs, som er kommet fint op. På kirkegårdens nordside er der ligeledes eftersået græs.For alle tre kirkegårde er det stadig planen at lave lapidarier

Et lapidarium er et område, hvor der ligger eller står særligt bevaringsværdige grav- og mindesten. Stenene kan være bevaringsværdige enten pga. deres udsmykning, eller fordi det er en gravsten for en person, der gjorde en forskel i sognet tilbage i historien - eller på anden vis var en interessant personlighed.

P.t. er de gravsten, der er flyttet fra gravstederne i Ejlby og Melby, opbevaret i områderne bagved graverhusene. På Særslev Kirkegård står nogle af stenene til venstre for hovedindgangen, og de resterende sten er også opbevaret, så de kan flyttes til lapidariet.

På sigt skal der også plantes små træer eller buske og placeres bænke på de grønne arealer, hvor der mulighed for en stille stund o.a.

Selv om kirkegårdene har større grønne områder end tidligere, er der dog stadig frit gravstedsvalg. Drøft jeres ønsker med undertegnede.

Thomas Jørgensen, ledende graver

Seneste nyheder fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Mandag 13. november 2023
Kirkegårdene
Fredag 02. september 2022
Kirkegårdene
Fredag 26. februar 2021
Skiftedag på kirkegården
Søndag 04. november 2018
Sommer med konsekvenser
Onsdag 22. august 2018
Kirkegårde under udvikling
Tirsdag 21. august 2018
Kirkekalender
Søndag 03. december
1. søndag i advent
Særslev:15.00
Vi glæder os hvert år til denne dejlige adventstradition: Elever fra musikholdene på Nordfyns Gymnasium synger advents- og julesange i Særslev Kirke. I år på 1. søndag i advent. Vi skal høre de unge synge - og vi skal synge sammen. Vi skal også lytte til bibellæsninger om julens gode budskab om Jesu fødsel. Derfor kaldes denne musikgudstjeneste også for 'De 9 læsninger'.
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Arrangementer
Nørklecafe
Fredag 1. december
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken til familiegudstjeneste i Særslev Kirke 26. november 2023
Prædiken til familiegudstjeneste i Særslev Kirke 26. november 2023 Sidste søndag i kirkeåret v. ....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 12. november 2023
Prædiken i Ejlby Kirke 12. november 2023 23. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandva....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referater af møde 7. november 2023. Referaterne kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående....
Læs mere
Referat
Referat af møde 11. oktober 2023. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående lin....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring