Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Mandag 11. juni 2018

'Bær dit kors og gå i mit spor!', siger Jesus
Prædiken ved højmesse 2. søndag efter trinitatis, 10. juni 2018, i Særslev kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? - for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«
Lukasevangeliet 14, 25-35


Prædiken:Jeg har taget en lille fin ting med - som jeg gerne vil vise jer: Det er et bogmærke - med korstingsbroderi på. Foroven og forneden er der violette blomster. Det kunne være martsvioler. Tegnet i midten er et bogstav. Det er bogstavet N i det arabiske alfabet. Bogmærket stammer nemlig fra Mellemøsten.

N er det første bogstav i ordet 'Nazaræer'. I århundreder har muslimer i Mellemøsten omtalt kristne som Nazaræerne. Fordi Jesus kom fra byen Nazareth.

Bogmærket er broderet af kristne kvinder fra Irak, som nu lever i flygtningelejre i Jordan. For 10 år siden boede der 1,3 millioner kristne i Irak - i dag er er der under 300.000 kristne tilbage i landet. Det skyldes den frygtede terrororganisation IS, som systematisk har fordrevet kristne fra Irak og Syrien.

En af kvinderne, der broderer disse bogmærker, er Samira. Sammen med sin mand og deres to børn, måtte hun flygte fra en landsby uden for Mosul. Da IS rykkede ind i landsbyen, malede de dette arabiske N på familiens hus. Som et tegn på, at beboerne i dette hus er kristne. Det var en klar melding fra IS til familien: 'Flygt - eller vi kommer og dræber jer!' Sammen med de andre kristne fra landsbyen måtte Samira og hendes familie skynde sig at forlade huset og alt, hvad de ejede - og flygte over hals og hoved for at komme i sikkerhed.

Nu bor Samira og hendes familie på få kvadratmeter i en flygtningelejr i Jordan. Samira og andre kristne kvinder broderer disse bogmærker for at tjene lidt penge til mad og tøj. Bogmærkerne har det samme symbol som IS malede på deres huse. N for Nazaræer. Men hvorfor brodere akkurat det symbol, som sendte dem på flugt? 'Det tegn betyder alt for os,' svarer Samira på kvindernes vegne. 'Troen på Jesus Kristus - er det eneste, vi har tilbage.'

Bogmærket og beretningen om de irakiske kvinder har jeg fra Det Danske Bibelselskab, som støtter forfulgte kristne. (Læs mere på www.bibelselskabet.dk)

'Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel,' siger Jesus. Disse kristne familier fra Irak har taget korset på sig. For dem har det haft store omkostninger at tro på Jesus Kristus.


Men hvad så med os, der er så privilegerede, at vi ikke risikerer at miste livet, men kan gå frit til gudstjeneste og hjem, uden at skulle være bange for vold og mishandling af den grund? Vi må være taknemlige for de gode vilkår vi lever under - og at vi kan tænke og tro frit. Dernæst må vi gøre hvad vi kan - politisk og gennem organisationer - for at hjælpe de mennesker, der lider for deres tros skyld. Vi kan ikke jo bare tillade os at lukke øjnene for andres lidelser, fordi vi selv har det frit. Deres nød kalder til politisk og medmenneskeligt engagement - og medmennesker har vi alle mulighed for at være.

Jesus siger, at vi skal korset op og følge i hans spor. Og lige før, siger Jesus: 'Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre - ja, sit eget liv - kan han ikke være min discipel.'

Det lyder jo helt vildt. Det står i skærende kontrast til, at Jesus mange andre steder siger, at vi skal elske - elske vores næste - og endda elske vores fjender. Og ære vores far og mor.

Vi hører ordene 'elske' og 'hade' som stærke følelser. På Jesu tid lagde man ikke på samme måde følelser i ordene. Man lagde handling og vilje i ordene. 'Elske' betyder snarere 'at sætte alt ind på' - og 'hade' betyder at 'sætte til side'.

Men uanset hvordan vi vrider og vender ordene, så kræver Jesus meget af os. Han kræver, at vi sætter alt ind på at følge i hans spor - og at vi sætter alt andet til side.

De gamle fællesskaber skal forlades - eller måske er det mere præcist at sige, at fællesskaberne skal åbnes og udvides: Det er ikke nok, kun at være der for familien, vennekredsen, nationen - og alle dem, jeg er pot og pande med. Ikke fordi der er noget forkert ved disse fællesskaber. Men fordi disse fællesskaber er for små. Det fællesskab, som Jesu spor fører os ud i, er altid større, end vores snævre kredse.

Om lidt skal vi synge en af de nye sommersalmer. Et af versene lyder sådan her:

Vi tror, det var af kærlighed,
Gud gav os liv og ånde.
Vi tror, det nu er tid og sted,
at gå vor Gud til hånde
- og skabe med, hvor himlens fred,
bevæger og forsoner - blandt jordens millioner.


Jesu spor peger udad - ud til andre mennesker - væk fra mig selv. Jesu spor er en uro i hjertet. En uro for de andre. Er der noget, jeg kan gøre? Er der nogen, som har brug for mig? Hvor og hvordan skal jeg gå Gud til hånde?

At tage korset op og følge i Jesu spor er at se ud over sig selv og se længere - at være medmenneske for flere og andre end dem, jeg i forvejen kan lide og er enige med.

Jesu spor viser hele tiden ud over os selv - væk fra os selv. Det er til at blive forpustet af. Fordi vi aldrig bliver færdige eller har gjort nok.

Men så må vi huske på, at vi jo bærer korset. Korset fik vi, da vi blev døbt. Korset blev tegnet over vores ansigt og bryst - som tegn på, at vi med forstand og hjerte og alt hvad vi er, tilhører Jesus Kristus. Han er vores frelser og redning. Han opgiver og slipper os ikke. Amen.
Flere andagter
 
»Prædiken på Kristi himmelfarts dag
Mandag 14. maj 2018
»Prædiken ved konfirmation - 2. søndag efter påske - 15. april 2018 i Særslev Kirke
Søndag 15. april 2018
»Prædiken til Påskedag 2018
Onsdag 04. april 2018
»Prædiken til Langfredag 2018
Søndag 01. april 2018
»Prædiken til Skærtorsdag 2018
Fredag 30. marts 2018
Kirkekalender
Søndag 29. juli
9. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Arrangementer
FDF sæsonopstart - friluftsgudstjeneste, leg og sjov
Lørdag d. 25. aug. kl. 14.00 ved Asylet
FDF Særslev inviterer til en hyggelig eftermiddag ved vores Kredshus Asylet, Hemmerslev 22 som op....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved højmesse 2. søndag efter trinitatis
'Bær dit kors og gå i mit spor!', siger Jesus Prædiken ved højmesse 2. søndag efter trinitatis, 10....
» Læs mere
Prædiken på Kristi himmelfarts dag
Prædiken på Kristi himmelfarts dag 10. maj 2018 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad Bib....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 6. juni 2018. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Konfirmation i 2019
Konfirmation i 2019 Konfirmationsforberedelsen begynder med gudstjeneste i Særslev Kirke, søndag ....
» Læs mere
Kommende møder:
07. august 2018 kl. 19.00
05. september 2018 kl. 18.30

Nyt fra graveren
Sig nærmer tiden...
Sig nærmer tiden... Det er nu over et år siden, at menigheden ved Særslev Kirke har kunnet syn....
» Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09