Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Tirsdag 22. april 2014

Glædelig påskeDet er forår og alting springer ud! Træer og buske bliver grønne, forårsblomsterne myldrer frem, fuglene synger og rapsmarkerne spejler deres gule blomster mod den blå himmel. Det er påske og glæden vælder frem - for påske er den gladeste nyhed af alle: Døden er overvundet - for Jesus Kristus er opstået fra de døde.

Ingen ved, hvordan Jesu opstandelse foregik. Da kvinderne kom til Jesu grav i de første minutter efter solopgang påskemorgen, var Jesus der ikke. Han var væk - graven var tom.

'Frygt ikke,' sagde en engel til de bange kvinder. 'Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Gali-læa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.' (Mathhæusevangeliet kap. 28, vers 5-7)

De to kvinder skyndte sig bort fra graven - med frygt og med stor glæde. De løb hen til de andre disciple - forpustede og forvirrede. Opstandelsen var gået i kroppen på dem. De løber med livet foran og graven bag sig.

Jesu opstandelse er mere end et tankesæt at tage stilling til. Jesu opstandelse er en virkelighed at leve i. Det er en virkelighed vibrerende af guddommelig kærlighedsfyldt kraft. Det er en virkelighed at berøres af og hente næring fra. Den opstandne vandrer ind i vores hjerter og rører hjertet, så troen på Jesus og hans opstandelse slår rod i vore hjerter.

Jesu opstandelse føjer et ekstra led til naturlovens kæde. Vi ved af bitter erfaring at naturloven siger: Fra liv til død. Af jord er vi kommet - til jord skal vi blive. Men Jesu opstandelse sætter et eks-tra led på kæden: Fra liv til død - men så underfuldt til liv igen. Fra liv til død til liv - af jorden skal vi igen opstå. Vi kan løbe som kvinderne: Du har livet foran dig og graven bag dig. Hold ud - der er håb. Dit livsløb er velsignet - det ender lykkeligt - for det ender med opstandelse og liv.

Dybt nede under gulvet på Peterskirken i Rom har arkæologer fundet en begravelsesplads fra det første århundrede efter Kristi fødsel. På gravene er skrevet det latinske ord: 'Depositus'. Det bety-der 'midlertidigt opbevaret'. Vi bruger samme ord, når vi indbetaler et 'depositum' eller vi lægger ting i et 'depot' med al den foreløbighed, der ligger i det ord.

'Midlertidigt opbevaret' - skrev de første kristne på deres dødes grave. Her ligger de døde midler-tidigt og venter på at blive hentet af vores opstandne Herre.

Glædelig påske!

Med venlig hilsen Gunvor Sandvad

Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 31. maj
Pinsedag
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Ingen lagkage og kaffe!
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk