Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Tirsdag 22. april 2014

Glædelig påskeDet er forår og alting springer ud! Træer og buske bliver grønne, forårsblomsterne myldrer frem, fuglene synger og rapsmarkerne spejler deres gule blomster mod den blå himmel. Det er påske og glæden vælder frem - for påske er den gladeste nyhed af alle: Døden er overvundet - for Jesus Kristus er opstået fra de døde.

Ingen ved, hvordan Jesu opstandelse foregik. Da kvinderne kom til Jesu grav i de første minutter efter solopgang påskemorgen, var Jesus der ikke. Han var væk - graven var tom.

'Frygt ikke,' sagde en engel til de bange kvinder. 'Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Gali-læa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.' (Mathhæusevangeliet kap. 28, vers 5-7)

De to kvinder skyndte sig bort fra graven - med frygt og med stor glæde. De løb hen til de andre disciple - forpustede og forvirrede. Opstandelsen var gået i kroppen på dem. De løber med livet foran og graven bag sig.

Jesu opstandelse er mere end et tankesæt at tage stilling til. Jesu opstandelse er en virkelighed at leve i. Det er en virkelighed vibrerende af guddommelig kærlighedsfyldt kraft. Det er en virkelighed at berøres af og hente næring fra. Den opstandne vandrer ind i vores hjerter og rører hjertet, så troen på Jesus og hans opstandelse slår rod i vore hjerter.

Jesu opstandelse føjer et ekstra led til naturlovens kæde. Vi ved af bitter erfaring at naturloven siger: Fra liv til død. Af jord er vi kommet - til jord skal vi blive. Men Jesu opstandelse sætter et eks-tra led på kæden: Fra liv til død - men så underfuldt til liv igen. Fra liv til død til liv - af jorden skal vi igen opstå. Vi kan løbe som kvinderne: Du har livet foran dig og graven bag dig. Hold ud - der er håb. Dit livsløb er velsignet - det ender lykkeligt - for det ender med opstandelse og liv.

Dybt nede under gulvet på Peterskirken i Rom har arkæologer fundet en begravelsesplads fra det første århundrede efter Kristi fødsel. På gravene er skrevet det latinske ord: 'Depositus'. Det bety-der 'midlertidigt opbevaret'. Vi bruger samme ord, når vi indbetaler et 'depositum' eller vi lægger ting i et 'depot' med al den foreløbighed, der ligger i det ord.

'Midlertidigt opbevaret' - skrev de første kristne på deres dødes grave. Her ligger de døde midler-tidigt og venter på at blive hentet af vores opstandne Herre.

Glædelig påske!

Med venlig hilsen Gunvor Sandvad

Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring