Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 04. maj 2014

Tale til konfirmanderne - Søndag 4. maj 2014 i Særslev Kirke

Bibellæsning: Johannesevangeliet kap. 10 v. 22-30

Kære Konfirmander.

Så kom endelig jeres konfirmationsdag, som I har glædet jer til i lang tid. Nu er det i dag!

I dag kommer I til at bruge jeres hænder rigtig meget. I hvert fald den højre hånd! I skal give hånd og hilse på jeres familie og jeres øvrige gæster. Mange rækker jer hånden og siger: 'Til lykke'. Og når nogen giver jer en gave, er det også mest høfligt at give dem hånden og sige: 'Tak for gaven'. Så når I om dejligt mange timer vælter jer trætte i seng, er det blevet til rigtig mange håndtryk i dagens løb.

Håndtrykkene fortælle noget, som jeg er sikker på, at jeres familier, venner og alle dem, som holder af jer, gerne vil sige til jer netop i dag: At I ikke er alene i verden. I hører sammen med nogen. I hører sammen med jeres familie - og I hører sammen med gode venner. Det er godt at vide. Især når man er ung, som I er det, - og mere og mere skal stå på egne ben, træffe jeres egne beslut-ninger og tage ansvar for jeres liv. Det er rigtig spændende. Samtidig er det også lidt skræmmende. For træffer jeg nu de rigtige valg? Og gør jeg det rigtige - eller skulle jeg hellere gøre noget andet? Så er det godt at vide, at der er hænder at gribe fat i. Jeres familie og venner står bag jer, og de vil gerne fortsat tage jeres hånd og hjælpe jer med at finde vej i livet.

Det samme siger Gud til jer i dag. Om lidt bliver I konfirmeret. At blive konfirmeret betyder: At blive bekræftet. Det er Gud, som bekræfter, at I hører sammen med ham. I kom til at tilhøre Gud, den-gang I blev døbt. I var helt små børn dengang, så I kan ikke huske, hvordan det foregik. Men I fik tegnet et kors foran jeres ansigt og jeres bryst. Og så blev I døbt med 3 håndfulde vand på jeres hoved. I blev døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. For Gud kender vi som vor Far i Himlen, som sønnen Jesus Kristus og som Helligånden. Både korset, der blev tegnet, og vandet på jeres hoved, skal fortælle jer, at I for altid hører til hos Gud som hans børn.

Gud bekræfter det i dag. Ikke med et håndtryk, men med en velsignelse, med præstens hånd på jeres hoved. Nogle af jer er meget bekymrede for, om jeg nu kommer til at ødelægge jeres flotte hår. Men hånden på hovedet skal fortælle jer noget vigtigt: Lige så nær, som hånden er ved jeres hoved - lige så nær - nej, endnu nærmere er Gud ved jer. Gud er nær hos jer - hver eneste dag, alle dage indtil verdens ende. Det er Guds løfte til jer i dåben, som Gud bekræfter i dag - at det løfte gælder stadigvæk, ja, hele livet og ud over dødens grænse.

Det samme siger Jesus, når han i dag siger til os: 'Mine får hører min røst, dvs. min stemme. Jeg kender dem og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.'
(Johannesevangeliet kap. 10, v. 27-28)

Jesus sammenligner jer konfirmander og os alle med får. Det synes vi måske nok er mærkeligt - og så lige i dag, hvor vi alle sammen har taget vores pæneste festtøj på!

Men det er slet ikke så tosset, når Jesus sammenligner os mennesker med får. For får er nogle seje dyr. De kan være udenfor hele året rundt. Selvom det stormer og regnen pisker ned, så står fårene stille og roligt og æder græs eller tygger drøv. De vender bare bagdelen mod blæsten. Får er seje. De kan klare meget. Og det kan I konfirmander også: I har mod på livet og I har masser af energi til at tage fat.

På den anden side er får også sårbare dyr. Får har en tung pels med tyk uld og kun nogle tynde ben. Når et får falder i en grøft, må det have hjælp til at komme op. Så kan det ikke andet, end at ligge der og bræge ynkeligt og håbe på, at der kommer et menneske og hjælper det op. Derfor er det helt nødvendigt, at der er mennesker, som passer på fårene. På Jesu tid kaldte man dem hyr-der - de mennesker, som om dagen og natten passede på fårene.

'Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.'

(Salme 23 v. 1-2)

Sådan hørte vi om Gud fra en af de smukke salmer i Det gamle Testamente. Ordene er 3000 år gamle - men stadigvæk lige aktuelle i dag. Gud tager sig af os og følger os som en god hyrde føl-ger sine får. Hyrden sørger for, at fårene kommer hen i de grønne enge med det friske klare vand. Sådan sørger Gud for os, der også er sårbare ligesom får. Gud giver os dag for dag, hvad vi behø-ver til livet.
Det har I konfirmander virkelig forstået og taget til jer. En af jeres yndlingssalmer er nemlig om-kvædet i efterårssalmen 'Vi pløjed og vi så'de':

'Alle gode gaver, de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!'

(nr. 730 i salmebogen)

Foråret, familien, fællesskabet, livet, glæden - alt sammen er det Guds gode gaver til os, som vi ikke kan andet end at tage imod og sige Gud tak for.

'Mine får hører min røst, dvs. min stemme. Jeg kender dem og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd,' siger Jesus til jer konfirmander og til os alle i dag. Ingen og ingenting kan få ham til at give slip på jer. Aldrig er I helt alene. Jesus holder jer fast i sin hånd og slipper jer ikke. Det løfte står fast lige meget, hvad der sker jer sidenhen i livet.

Amen.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.


Bøn:

Gud - Fader, Søn og Helligånd.
Du får solen til at smile og lærkerne til at synge - og du gør bøgetræerne lysegrønne. Tak for denne festdag. Tak for vore familier og venner. Tak for, at du i dåben gjorde os til børn i Guds store fami-lie.

Gud, vi beder dig for vore kære og hvert eneste menneske her i sognene. Vi beder for alle, der lider: For bange og ensomme - og for de syge. Vær med alle, der har mistet et menneske de holdt af, og vær med dem, som snart skal dø.

Vi beder for fattige og undertrykte - ja, for alle der lider på legeme og sjæl. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse, som vi kan være med til at lindre.

Vi beder for vores land og for alle, som har fået magt og ansvar betroet - for Dronningen og hendes familie. Vi beder for kirken her hos os og ud over hele verden. I dag beder vi særligt for konfir-manderne og deres familier.

Bevar os alle i troen, håbet og kærligheden. For hos dig, Gud, hører vi til - og i dig er livet, du gode hyrde, fra evighed til evighed.
Amen.» Foto i høj opløsning

Se foto: klik på ovenstående link
Gem foto: højreklik på linket og vælg 'Gem destination som'

Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring