Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 25. maj 2014

Prædiken ved 50 års jubilæumsgudstjeneste for FDF i Særslev Kirke, søndag 25. maj 2014 kl. 14.00Lad os bede:
Vær sol på vores mælkevej
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng -
du fællesskabets Herre.
Amen


Læsning: Johannes 17,1-11 (Evangeliet til 5. søndag efter påske II)

I dag er det fest! Vi fejrer, at der har været FDF her i Særslev i 50 år. Det er godt at begynde festen her i kirken - og sige tak til Gud. Tak for 50 år med mange timers gode oplevelser, glæde og fællesskab sammen for en lang række af børn, unge og voksne i grå og blå skjorter, blommefarvede og flaskegrønne skjorter - og mange andre glade farver, - som er eller har været med i FDF i årenes løb. Tak til Gud for liv, glæde og fællesskab, som FDF i Særslev har betydet for rigtig mange mennesker. Og må Gud velsigne FDFs arbejde i mange år frem - det er vores bøn i dag.

Fællesskab, glæde og liv er også temaet i denne søndags evangelium. Selvom det umiddelbart ser ud som det modsatte. Det foregår Skærtorsdag aften. Den sidste aften før Jesus blev korsfæstet. Jesus og de tolv disciple sidder rundt om spisebordet. Disciplene er forvirrede og rystede, for Jesus har lige fortalt dem, at han skal dø næste dag. Men Jesus selv er rolig. Han ved, at alt hvad der kommer til at ske, er planlagt af Gud. Det er Guds vilje - og det ender godt.

Mens de sidder rundt om bordet, beder Jesus en lang bøn til Gud. Første halvdel af bønnen har vi lige hørt - og anden halvdel af bønnen hører vi på næste søndag. En lang aftenbøn bad Jesus den sidste aften, han levede. Og Jesus bad for os! Da han kun havde få timer tilbage at leve i, sagde han: 'Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine.'

Der er altid mindst én, som beder for hver eneste en af os. Nemlig Jesus Kristus selv. Det er overvældende. At Jesus Kristus selv går i forbøn for os. At ingen mindre end Guds Søn beder for os. Jesus kender os ud og ind. Han ved i hver enkelt situation, hvad vi har allermest brug for. Og netop han beder for os.

I dag får vi indblik i, hvad Jesus siger, når han beder for os. Han beder til Gud om, at vi må blive ét: Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi, beder Jesus. Vi bliver inviteret med ind i det tætte fællesskab, som er mellem Jesus og Gud. Og fællesskabet spreder sig som ringe i vandet: Fællesskabet skal binde os mennesker sammen med hinanden, så vi bliver ét.

Læg mærke til at Jesus beder om, at vi skal være ét. Han beder ikke om, at vi skal være ens. Det er nemlig ikke det samme at være ét, som at være ens.

Tit vil vi gerne ens. Vi vil gerne være ligesom de andre: Være lige så gode til at løbe hurtigt - have lige så mange venner på Facebook - tjene lige så mange penge - have det samme smarte tøj - ligesom de andre. Men det er slet ikke Guds mening med livet, at vi skal være ens. Gud har netop skabt os forskellige. Ligesom regnbuen ikke har én farve, men mange forskellige farver. Vi skal ikke være ens - men vi skal være ét, beder Jesus. Vi skal hver især bidrage til fællesskabet med det, som vi nu kan. Sammen kan vi mere, end hvis vi er alene.

Derfor er der grund til at takke Gud for FDF. For et fællesskab, hvor det ikke handler om at være ens eller om at være bedst. Men om at være sammen og om at være fælles om det, vi laver. Det er svært at rejse et telt alene - men sammen kan vi gøre det.


Den svenske ungdomspræst Torgny Wirén fortæller i en bog om, hvordan han en dag var på besøg i en skoleklasse:

'Hvad er en øde ø?' spurgte han børnene. 'En øde ø er en ø midt ude i havet, hvor der ikke bor nogen mennesker,' svarede en pige.

'Hvis nu du havnede på en øde ø,' fortsatte præsten. 'Og du vidste, at du skulle være der rigtigt længe, hvad ville du så tage med?'

Først var der stille. Eleverne undrede sig over, hvad meningen med spørgsmålet var. Men så sagde en dreng: 'Jeg vil tage en foldekniv med. En schweizerkniv med masser af forskellige knivblade.'

'Schweizerkniv' skrev præsten på tavlen. 'En økse', foreslog en anden. 'Et telt - tændstikker - regntøj'. Nu kom der mange bud på, hvad der skulle med på den øde ø: 'Et tv, en computer, et komfur, en motorcross-cykel.'

'Jeg vil have min mor og far med', sagde en pige. 'Familie' blev der skrevet på tavlen.

'Mine venner', sagde en anden. 'Klassekammeraterne, læreren - mit gymnastikhold, min hest.' - 'Fodboldlandsholdet,' sagde en dreng.

Til sidst var hele tavlen fuld af ord. 'Alt det kan vi altså ikke tage med på en øde ø,' sagde præsten. 'Vi er nødt til at sætte en streg over det, som er mindst vigtigt. Vi kan kun tage tre ting med af det, som står på tavlen.'

En pige rejste sig straks, tog kridtet og strøg: 'Fodboldlandsholdet'. Alle pigerne klappede. Så sprang en dreng op og slog en hurtig streg over: 'Hest' - og nu var det drengenes tur til at klappe.

Til sidst stod der kun fire ord på tavlen:
'Økse, schweizerkniv, familie, venner.'

'Vi kan altså kun have tre ting med,' sagde præsten. 'En af jer er nødt til at sætte en streg over én ting mere.' Der var helt stille i klassen. Alle sad de og så på de fire ord, der stod tilbage på tavlen: 'Økse, schweizerkniv, familie, venner.' Hvad kan man undvære på en øde ø?

En dreng rejste sig tøvende og gik op til tavlen. Han tog tilløb et øjeblik - og så satte han en streg over: - 'Økse'.

'Man kan overleve på en øde ø udelukkende med en schweizerkniv. Selvom det tager lang tid, kan man også fælde et træ med en kniv', sagde han.

Drengen bed sig i underlæben. 'Men man kan ikke overleve på en øde ø uden sin familie og uden sine venner. Det går bare ikke.'

'Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi,' beder Jesus for os i dag.
Ja, må det ske! Amen.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.


Kirkebøn:
Gud - himmelske Fader.
Vi takker for FDF i Særslev. Tak for gode oplevelser, glæde og fællesskab sammen. Tak for den rigdom, som FDF er og har været i manges liv. Velsign FDFs arbejde og fællesskabet i årene fremover - så FDF fortsat kan være et sted, hvor børn og unge får tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og til hinanden.

Gud, vi beder dig for vore kære og hvert eneste menneske her i sognene. Vi beder for alle, der lider: For bange og ensomme - og for de syge. Vær med alle, der har mistet et menneske, de holdt af, og vær med dem, som snart skal dø.

Vi beder for fattige og undertrykte - ja, for alle der lider på legeme og sjæl. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse, som vi kan være med til at lindre.

Vi beder for vores land og for alle, som har fået magt og ansvar betroet - for Dronningen og hendes familie. I dag tænker vi også på Europas andre lande. Vi beder om fredelig sameksistens og samarbejde til gavn og glæde for mennesker - også ud over Europas grænser.

Vi beder for kirken her hos os og ud over hele verden. Tak Jesus Kristus, at du beder for os. Dine ord knytter os sammen og forener himmel og jord, fremmed og ven. Lad os være ét med dig, ligesom du er ét med din Far - og lad os være ét med hinanden. Nu og i al evighed. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring