Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Onsdag 24. december 2014

Prædiken til Juleaften 2014Her er juleevangeliet og prædikenen, som holdes juleaften 2014 i Særslev, Ejlby og Melby kirker og på plejecenteret Fredensbo i Særslev.

Jeg ønsker alle hjemmesidens læsere en Glædelig jul!
Med venlig hilsen sognepræst Gunvor Sandvad


Evangelielæsning: Lukasevangeliet kap. 2 vers 1-14:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!


Så blev det endelig juleaften. Juleaften begynder, når kirkeklokkerne kimer og vi kommer herind i varmen i kirken og synger 'Det kimer nu til julefest' og 'Et barn er født i Bethlehem', mens vi ser på juletræet og alle julelysene. Både julelysene på træet og lysene i hinandens øjne.

'Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden,' begynder juleevangeliet. Kejser Augustus var kejser i Rom for 2000 år siden. De fleste kejsere i det gamle romerrige er for længst glemt. Men kejser Augustus’ navn bliver nævnt hver eneste jul, fordi Jesus blev født, mens kejser Augustus holdt folketælling.

Kejser Augustus levede af alle de penge, som folk i hele riget betalte i skat. Derfor ville han vide, hvor mange folk der var - så han vidste, hvor mange penge, han kunne få i skat. Til alle mennesker kom der befaling om, at de skulle rejse til deres fødeby og blive skrevet på listerne i den store folketælling.

'Åh nej,' har Maria sikkert sagt til Josef. 'Skal vi afsted nu?' For Maria ventede et barn - og barnet ville snart ud. Maven var stor og Maria kunne godt mærke, at det ikke ville vare længe, inden hun skulle føde. Men det var ikke til at komme uden om kejserens befaling, så de måtte bare afsted.

Mere end 200 km er der fra Nazareth, hvor Maria og Josef boede - og til Betlehem. Rejsen var hård for Maria - og da de endelig kom til Betlehem, var der fyldt med mennesker alle vegne, som også var kommet for at blive skrevet på folketællingslisterne. Der var ikke plads på noget herberg, så Maria og Josef måtte nøjes med at overnatte i en stald og sove høet mellem køer og får. Og her i høet fødte Maria sin søn - og gav ham navnet Jesus.

Uden at kejser Augustus anede det, blev han et redskab i Guds hånd. Fordi Jesus blev født i Betlehem, sådan som de gamle profeter havde sagt. Gud ville, at det var her, at Jesus skulle fødes. Blandt almindelig mennesker, som ikke tæller meget i kejserens regnskab, men som tæller alt i Guds hjerte.

Julenat mødtes himmel og jord: Det oplevede hyrderne på markerne uden for Betlehem. Hyrdernes arbejde var at passe på fårene. Om natten sov hyrderne udenfor under åben himmel sammen med fårene. Måske havde hyrderne tændt et bål for at holde varmen. Trukket de tykke kapper godt omkring sig for at holde kulden ude. Sad og småsov lidt ved ilden.

Da pludselig eksploderede den sorte nattehimmel i lys: En engel fra Gud viste sig for dem - og himmelsk lys og herlighed strålede ned over dem. Hyrderne blev bange og deres hjerte stod næsten helt stille:

'Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren.' Englen fortsatte med at sige, at hyrderne fik et tegn på, at det var sandt, hvad englen sagde: 'Dette er tegnet I får. I skal finde et barn som er svøbt og ligger i en krybbe.'

Når vi læser videre i juleevangeliet i Bibelen, står der, at hyrderne skyndte ind til Betlehem. Her så de den lille nyfødte Jesus. Og deres hjerter blev fyldt af glæde. Og hele himlen var fuld af engle, der sang:
'Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.'


Hvorfor blev hyrderne så glade? Hvorfor sang englene til Guds ære? Og hvorfor lytter vi til beretningen om Jesusbarnet i krybben hver eneste jul? Fordi Jesu fødsel er håbet over alle håb. Det er glæden for alverden og hele folket. Det er glæden, vi aldrig skal miste:

Jesus blev født, fordi hvert eneste menneske tæller i Guds øjne. Kejseren tæller mennesker for at få penge som skat. Men i Guds øjne tæller du og jeg - små og store - hver og en - som hans barn og dyrebare skat. Du er Guds skat, som Gud ikke vil miste.

Julenat rører himlen jorden. Jesus er Guds Søn og verdens frelser. I ham vil Gud finde sin skat på jorden. I hver dreng og pige - i hver mand og kvinde ser Gud en perle skinne - du er hans dyrebare skat. Det kan være, at du ikke synes, at du tæller noget - men i Guds øjne tæller du alt.

Julenat begyndte Gud i det små, der hvor vi alle begynder: Som et lille udsat spædbarn. Jesus blev født i mørket - blandt dem, der ikke var plads til. Hans første barselsgæster var hyrder, som ikke talte i det gode selskab.

Som voksen viste Jesus os Guds mening med livet: Meningen er kærlighed, barmhjertighed og medfølelse med de lidende mennesker. Jesus viste det i ord og i handling. Han viste det så stærkt, at ikke engang døden kunne lukke munden på ham. Han stod op fra de døde og åbnede en vej til himlen for alle os små: Også os vil han tage ved hånden - og føre os fra døden til det evige liv, hvor vi skal se Guds milde ansigt, sådan som alle Guds engle allerede nu ser det.

Det er kernen i julens glæde. Herrens engel sagde: I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren.

Glædelig jul - Amen.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
Amen.


Bøn:

Gud i himlen og på jorden. Tak fordi du lod din Søn, Jesus Kristus, komme til verden - så du nu er ganske nær hver eneste af os.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sognene. Velsign julehøjtiden og lad det blive en god juleaften og nogle dejlige juledage. Vær særligt nær hos dem, som skal fejre julen alene - og hos dem, som synes julen er svær, fordi de savner en af deres kære. Hjælp os til kunne tænde lys for hinanden.

Vi beder dig for fattige og lidende. Vi beder for alle dem, der lever midt i krig, sygdom og elendighed - og de som bliver forfulgt for deres tros skyld.

Åbn vore øjne, så vi ser behovene og nøden også lige omkring os. Åbn vore hjerter, så vi deler, hvad vi har, med andre. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse, som vi kan være med til at lindre.

Vi beder for vores land og for alle, som har fået magt og ansvar betroet - for Dronningen og hendes familie. Vi beder for kirken her hos os og ud over hele jorden.

Lad englenes ord til hyrderne på marken klinge ud over hele verden. Lad dit julebudskab varme vore hjerter, så frygten og sorgen mister sit tag i os. Spred din glæde, så vi i taknemlighed glemmer os selv og synger med på dine engles sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden.
Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring